Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadCestovní ruch

Cestovní ruch

12.11.2015

Proběhlo setkání informačních center

Dne 4. 11. 2015 proběhlo setkání Informačních center Královéhradeckého a Pardubického kraje. Jednání se konalo v nově zrekonstruovaném Broumovském klášteře.

Publikoval: Jan Špelda

Celý článek

10.11.2015

Vyhlášena výzva MMR – Cestování dostupné všem

MMR vyhlásilo výzvu v rámci podprogramu Cestování dostupné všem. Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst) pro projekty z oblasti cestovního ruchu. Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout max. výše 50% celkových uznatelných výdajů akce a je poskytována v režimu de minimis. Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 15. ledna 2016.

Publikoval: Jan Špelda

Celý článek

10.11.2015

Seminář Kvalita služeb v cestovním ruchu

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Královéhradecký kraj si Vás dovolují pozvat na seminář Kvalita služeb v cestovním ruchu. Seminář se uskuteční 2. prosince 2015 od 9.00 do 12.00.

Publikoval: Jan Špelda

Celý článek

26.10.2015

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj pro nestátní neziskové organizace 2016

Dotační program podporuje projekty zaměřené na oblast bezbariérových staveb, poradenství v oblasti bydlení, šetrné formy cestovního ruchu, udržitelný rozvoj regionů, či podporu Horské služby ČR.

Publikoval: Jan Špelda

Celý článek

24.9.2015

Královéhradecký kraj prezentoval na Královéhradeckých krajských Dožínkách

Ve dnech 18. a 19. září se Královéhradecký kraj prezentoval na Královéhradeckých krajských Dožínkách v Hradci Králové a to ve svém novém stánku.

Publikoval: Jan Špelda

Celý článek

10.9.2015

Výzva provozovatelům kempů

Vážení provozovatelé kempů v Královéhradeckém kraji, pro příští letní sezónu Královéhradecký kraj připravuje vydání mapy kempů v našem kraji.

Publikoval: Jan Špelda

Celý článek

23.6.2015

Prezentace Královéhradeckého kraje na slavnostech v Liberci

Královéhradecký kraj se dne 13.6.2015 prezentoval v rámci spolupráce s Libereckým krajem na Libereckém jarmarku a Krajských Libereckých slavnostech.

Publikoval: Kateřina Vilímová

Celý článek

22.6.2015

Národní program podpory cestovního ruchu 2015, podprogram 117D713 - CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 2. výzva

Národní program podpory cestovního ruchu 2015, podprogram 117D713 - CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM. Aktuálně vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí s termínem ukončení 30.6.2015 v 16,00 hod.

Publikoval: Jan Špelda

Celý článek

26.5.2015

Dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Publikoval: Jan Špelda

Celý článek

21.5.2015

Česko hledá znovu svou excelentní destinaci

Česká republika už popáté vybírá svou excelentní destinaci. Letošním tématem prestižního evropského projektu European Destination of Excellence, jehož cílem je zviditelnění méně známých turistických lokalit, je cestovní ruch a lokální gastronomie.

Publikoval: Jan Špelda

Celý článek