Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro obceMetodická pomoc obcímPrávo a ostatní

Právo a ostatní

14. 5. 2018

Záznam školení MV k GDPR pro obce

(pro pracovníky ochrany osobních údajů)

Celý článek

12. 2. 2018

GDPR

Metodický materiál pro obce ve vztahu k NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších evropských i národních předpisů na úseku ochrany osobních údajů, (dále jako „GDPR“).

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

12. 2. 2018

Stručný průvodce problematikou veřejné podpory

Předmětný materiál si klade za cíl seznámit čtenáře se základními principy veřejné podpory tak, jak vyplývají z ustanovení předpisů práva EU a vysvětlit roli Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v této oblasti.

Publikoval: Radka Veselá

Celý článek

12. 2. 2018

Aktualizace příručky k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis

Na základě aktuálního výkladu Evropské komise je nezbytné při vyhodnocování „jednoho podniku“ posuzovat propojenost podniků napříč členskými státy. V čestných prohlášeních by tedy měli příjemci podpory informovat i o svých vazbách na zahraniční firmy. Poskytovatel pak pouze v centrálním registru podpory de minimis ověří stejným způsobem jako dosud, jestli předmětná skupina podniků nevyčerpala limit de minimis. K jiné změně nedochází, poskytovatel podpory stejně jako dosud kontroluje pouze limit podpory zaznamenaný v českém registru podpor malého rozsahu, do kterého zaznamenávají podpory de minimis poskytovatelé z České republiky. Podpory de minimis poskytnuté jinými členskými státy EU nemají na limit podpory de minimis poskytnuté českými poskytovateli vliv, a proto je není potřeba sledovat.

Publikoval: Radka Veselá

Celý článek

27. 6. 2017

Nejčastěji kladené otázky k primárnímu plnění příspěvkových organizací do ROS

Český statistický úřad vypracoval dokument obsahující nejčastěji kladené otázky k primárnímu plnění příspěvkových organizací do ROS - viz příloha s odkazy ke stažení.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

15. 5. 2017

Metodika k problematice tzv. systémové podjatosti

V příloze naleznete metodický materiál Ministerstva vnitra k problematice tzv. systémové podjatosti.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

3. 1. 2017

Manuál Ministerstva vnitra k užívání úředního razítka ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky

Ministerstvo vnitra vydalo Manuál k užívání úředního razítka, a to z důvodu četných a opakujících se dotazů týkajících se užívání úředního razítka ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, tedy kulatého razítka s malým státním znakem. Jeho účelem je pomoci dotčeným subjektům při řešení otázek, s nimiž se při používání úředního razítka mohou setkávat.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

6. 12. 2016

Informace Ministerstva dopravy o novele zákona o pozemních komunikacích

V příloze naleznete informaci Ministerstva dopravy ve vztahu k výkonu pravomoci speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace včetně schválené novely.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek

20. 9. 2016

OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROBLEMATICE NOČNÍHO KLIDU A K NOVELE ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH

Na stránkách Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, http://www.mvcr.cz/odk2/ , byl zveřejněn metodický materiál týkající se aktuální problematiky nočního klidu a novely přestupkového zákona. Daný materiál je též ke stažení v příloze.

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek