Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKontakty, organizační strukturaOrganizační strukturaOrganizační schéma

Organizační struktura Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Poslední aktualizace: 10. 9. 2018

VSTŘÍCNÝ, RYCHLÝ A PROFESIONÁLNÍ ÚŘAD – SPOKOJENÝ OBČAN

- celá Vize Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

ředitel úřadu

 • oddělení interního auditu a finanční kontroly - VAFK
  odbor kancelář hejtmana - KH [ kontakty ]
 
 • oddělení sekretariátu hejtmana - SE
  • úsek asistentů/asistentek - OA
 • - TI
 • oddělení krizového řízení - KRI
  odbor kancelář ředitele - KR [ kontakty ]
 
  odbor organizační a právní - OP [ kontakty ]
 
  oddělení legislativní a právní - LP
 • oddělení organizační - OR
 • oddělení stížností a dozoru obcí - SDO
 • oddělení majetkové - MJ
  odbor správní a krajský živnostenský úřad - SKZ [ kontakty ]
 
  odbor ekonomický - EK [ kontakty ]
 
 • - RF
 • oddělení účetní evidence - UE
 • oddělení výkaznictví a financování obcí - VFO
 • oddělení metodiky a kontroly - MEK
  • úsek kontroly obcí a analýz - KOA
 • analytické oddělení - ANO
  [ kontakty ]
 
  odbor územního plánování a stavebního řádu - UP [ kontakty ]
 
  odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací - RG
 
  [ kontakty ]
 
 • oddělení středního a speciálního vzdělávání - SSV
 • oddělení primárního a zájmového vzdělávání - PZV
 • oddělení rozpočtu škol a školských zařízení - RSSZ
 • oddělení účetní evidence škol a školských zařízení - UESZ
 • oddělení projektů ve vzdělávání - PRV
  [ kontakty ]
 
 • oddělení sociálně právní ochrany dětí - SPOD
 • oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb - SPPR
 • oddělení plánování a financování sociálních služeb - PFSS
  [ kontakty ]
 
 • oddělení zdravotnictví - OZD
 • oddělení zdravotní péče a ekonomiky - ZPE
  [ kontakty ]
 
 • oddělení dopravy - DO
 • oddělení silničního hospodářství - SH
 • oddělení dopravní obslužnosti - DOB
  odbor investic - INV [ kontakty ]
 
 • oddělení veřejných zakázek - ZAK
 • oddělení přípravy a realizace staveb - PRST
 • oddělení ekonomické - EKO
  odbor kultury a památkové péče - KP [ kontakty ]
 
 • oddělení kultury - KU
 • oddělení památkové péče- PP

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Organizační řád - od 1.7.2018 Organizační řád krajského úřadu stanoví zásady činnosti a řízení úřadu, úkoly a vzájemné vztahy jeho odborů, oddělení a útvaru interního auditu, organizační strukturu úřadu, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců úřadu. (od 1.7.2018) pdf 342 kB 18.4.2018
Příloha A Org. řádu - od 15.7.2018 Náplň činností odborů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a jejich oddělení od 15.7.2018 pdf 1520 kB 18.4.2018
Příloha B org. řádu - k 15.7.2018 Přehled právnických osob a organizačních složek založených nebo zřízených krajem - k 15.7.2018 pdf 389 kB 31.10.2017
Jmenovité uspořádání k 1.9.2018 Jmenovité uspořádání organizační struktury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k 1.9.2018 pdf 252 kB 3.9.2018
Organizační struktura - od 1.7.2018 xls 42 kB 2.7.2018
Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy pdf 106 kB 31.7.2012
Organizační řá d od 1.10.2018 doc 157 kB 10.9.2018
Příloha A Organizačního řádu od 1.10.2018 doc 763 kB 10.9.2018
Organizační struktura KÚ KHK od 1.10.2018 xls 43 kB 10.9.2018