Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKontakty, organizační strukturaOrganizační strukturaTelefonní seznam

Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka : gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Telefonní seznam ke stažení:

xlsx Telefonní seznam KÚ KHK k 18.4.2017 (xlsx, 49 kB, 18.4.2017 12:17)

Červený / zelený / žlutý puntík (//) před jménem zaměstnance označuje jeho přítomnost / nepřítomnost na pracovišti / práci z domova. Přítomnost není uváděna u zastupitelů a zaměstnanců Správy nemovitostí. Údaje o přítomnosti na pracovišti jsou aktualizovány každých 5 minut.

Kliknutím na číslo kanceláře se zobrazí plán budovy s vyznačením umístění kanceláře. Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou.

Provoz úřadu - úřední hodiny podle Vámi domluvené schuzky

Sídlo, další kontaktní informace

Vyhledávání

Podle jména nebo telefonu: Podle odboru:

Telefonní seznam

ředitelka

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
  Křečková Ivana JUDr. zástup ředitelka 1a-N4.119 495 817 280
Bílová Zuzana Mgr.   tajemnice ředitelky Krajského úřadu 1a-N4.119 495 817 300

KH - odbor kancelář hejtmana

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Náhlovský Petr Bc. zástup vedoucí odboru 1a-N5.101 495 817 224
Černá Kateřina   referentka sekretariátu hejtmana 1a-N5.118 495 817 222
Klikarová Hana Mgr.   právnička 9-N3.924 495 817 208
Krátká Ivana Bc.   referentka odboru 1a-N5.102 495 817 205
Nyklíčková Tereza   tajemnice hejtmana 1a-N5.105 495 817 503
Popelka Břetislav   řidič 1a-P2.106 495 817 536
Teplá Petra Ing.   ekonomka odvětví - kapitola18,finanční dary poskytované radou kraje 1a-N5.102 495 817 352
Tomková Ivana   zahraniční vztahy 9-N3.924 495 817 354
Vaníček Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 538
Veselá Petra   referentka sekretariátu hejtmana 1a-N5.118 495 817 221
oddělení asistentů
Dušková Radka Ing. zástup vedoucí oddělení, asistentka náměstkyně hejtmana paní Berdychové 9-N3.902 495 817 565
Drábková Věra Ing. DiS.   asistentka 1. náměstka hejtmana pana Červíčka 9-N3.903 495 817 442
Černá Iveta   asistentka člena rady pana Hečka 4b-N3.417 495 817 333
Janečková Lydie Mgr.   asistentka člena rady pana Cogana 1a-N3.119 495 817 215
Javůrková Lucie Ing.   asistentka náměstka hejtmana pana Dernera 9-N3.920 495 817 363
Nováková Soňa   asistentka náměstka hejtmana pana Cabicara 9-N3.919 495 817 474
Novotná Květoslava Bc.   asistentka člena rady pana Klímy 9-N3.922 495 817 324
Vavrečková Veronika Mgr.   asistentka člena rady Mgr. Václava Řehoře 1a-N3.104 495 817 251
oddělení tiskové
Götzová Martina Mgr. zástup pověřena vedením odboru kancelář hejtmana 1a-N5.104 495 817 203
Friček Michal Mgr.   public relations, prezentační materiály, užívání znaku a loga kraje 1a-N5.103 495 817 207
Lechmann Dan Mgr.   Public relations, prezentační materiály, užívání znaku a loga kraje 1a-N5.103 495 817 133
oddělení krizového řízení
Pejšek Miroslav Ing. zástup vedoucí oddělení, bezpečnostní ředitel KÚ 1a-N4.101 495 817 206
Jánská Jarmila Bc.   PO a krizové situace u příspěvkových organizací zřizovaných KHK a KÚ KHK, BOZP 1a-N4.103 495 817 417
Mareš Jan Ing.   agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, IZS, krizové plány, analýza rizik 1a-N4.104 495 817 201
Zapalač Marian   zpracovávání hospodářských opatření pro krizové stavy, regulační opatření, plán nezbytných dodávek 1a-N4.105 495 817 510

KR - odbor kancelář ředitele

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Košťál Libor Mgr. MBA zástup vedoucí odboru 1a-N4.121 495 817 299
Kovaříková Yvona   asistentka odboru 1a-N4.120 495 817 304
personální oddělení
Kutíková Iva Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N2.101 495 817 314
Cihlářová Zdeňka   personální a mzdová agenda 1a-N2.103 495 817 305
Janků Pavla   personální a mzdová agenda 1a-N2.103 495 817 308
Prokopová Alena   vzdělávání, výběrová řízení 1a-N2.102 495 817 301
Sedláčková Lenka Ing.   rozpočet platy zaměstnanců rozpočet odměny zastupitelů 1a-N2.102 495 817 378
oddělení hospodářské správy
Hylmar Petr Ing. zástup vedoucí oddělení hospodářské správy krajského úřadu 4b-P1.422 495 817 302
Cimprichová Eva   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 337
Čudová Veronika   ekonomka, rozpočet kapitoly 19 - provoz krajského úřadu, výběrová řízení 4b-P1.421 495 817 303
Grohová Barbora   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 385
Jirásková Hana   evidence majetku, evidence knižního fondu KÚ, reprefond pro odbory, pokladna drobného vydání 4b-P1.421 495 817 307
Klouček Milan   údržba 4b-P2.407 495 817 117
Malíř Miroslav   organizace a řízení autoprovozu, řidič 4b-P1.422 495 817 535
Molitorová Petra   referentka 4b-P1.421 495 817 384
Scháněl Josef   řidič 1a-P2.106 495 817 534
Studený Luboš   údržba 4b-P2.407 495 817 118
Szalacsi Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 537
Tomášková Stanislava   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 306
Zemanová Hana   likvidace faktur, objednávky, evidence majetku, inventarizace 4b-P1.420 495 817 383
Šustrová Marta   pokladna, kopírování 10-P1.1018 495 817 382
oddělení informační centrum
Sieglová Pavla zástup vedoucí oddělení 10-P1.1031 495 817 842
Beranová Lenka   recepce, informovanost návštěvníků úřadu, evidence zasedacích místností 10-P1.1008 495 817 115
Nekovářová Irena Bc.   referentka 10-P1.1031 495 817 843
oddělení informatiky
Kořínek Martin Ing. Ph.D. zástup vedoucí oddělení 4b-N4.403 495 817 540
Brožíčková Odile Ing.   správce GIS 4b-N4.405 495 817 597
Hásek Jindřich   správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky 4b-P2.405 495 817 148
Hejnyšová Iva Ing.   správce internetu a intranetu 4b-N4.405 495 817 147
Holas Jiří Ing.   správce GIS 4b-N4.405 495 817 144
Hrubeš Martin Ing.   správa serverů, bezpečnost a integrita dat 4b-N4.401 495 817 598
Kočárník Jiří Ing.   informatik 4b-N4.405 495 817 182
Luňáčková Naděžda   podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky, asistenční činnosti 4b-N4.404 495 817 142
Souček Jaroslav Ing.   informatik 4b-P2.405 495 817 145
Šlechta Roman   správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky 4b-N4.404 495 817 143
úsek projektů a síťové infrastruktury
Pecold Bohumil Ing. zástup vedoucí úseku 4b-N4.402 495 817 140
Holý Vladimír Ing.   lokální počítačové sítě 4b-N4.401 495 817 596
Kocman Vítězslav Bc.   lokální počítačové sítě 4b-N4.401 495 817 141
Půžová Kateřina Ing.   projektový manažer 4b-N4.404 495 817 595
Vohralík Tomáš   informační systémy, komunikační technologie 4b-N4.401 495 817 146

OP - odbor organizační a právní

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Vrba Miroslav Ing. MPA zástup vedoucí odboru 4a-N3.401 495 817 130
oddělení legislativní a právní
Adámek Petr Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.410 495 817 199
Felzmannová Martina Mgr.   právnička 4a-N3.411 495 817 121
Sirová Hana   referentka 4a-N3.403 495 817 122
Tunová Ida Mgr.   právnička 4a-N3.411 495 817 124
Veselá Radka Bc.   referentka 4a-N3.403 495 817 131
oddělení organizační
Dus Rudolf Bc. zástup vedoucí oddělení 4b-N3.418 495 817 200
Klimešová Michaela   komplexní zabezpečování schůzí Rady Královéhradeckého kraje 4a-N3.402 495 817 355
Nesvačilová Ivana   komplexní zabezpečování zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 4a-N3.404 495 817 350
Olšáková Andrea Mgr.   komplexní zabezpečování schůzí Rady Královéhradeckého kraje 4a-N3.402 495 817 136
oddělení stížnosti a dozoru obcí
Koukalová Alena Mgr. zástup vedoucí oddělení 4b-N1.420 495 817 309
Csiszárová Lenka   referentka 1a-N1.119 495 817 367
Hlavová Miroslava   dozor obcí, kontrolní činnost 4b-N1.419 495 817 472
Kučera Vladimír Mgr.   právník oddělení stížností a dozoru obcí 4b-N1.419 495 817 585
Macháčková Jana Bc.   stížnosti, petice, ombudsman 4b-N1.419 495 817 126
oddělení majetkové
Sykáček Ondřej Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.414 495 817 125
Bašová Lucie   referentka - nájmy bytů a nebytových prostor, majetkové daně 4b-N3.418 495 817 511
Horáčková Pavla Mgr.   referentka - oblast silnic 4b-N3.419 495 817 519
Jägrová Hana   referentka - oblast silnic 4b-N3.419 495 817 513
Kadavá Zdeňka   referentka - veřejné sbírky, pokutové bloky 4a-N3.413 495 817 508
Kopáčková Renata Ing.   referentka - správa pojištění 4a-N3.404 495 817 515
Kosťová Radomila   referentka - oblast silnic, pozemkové úpravy 4b-N3.419 495 817 514
Mrkvičková Jana   referentka - místní poplatky, vymáhání pohledávek 4a-N3.413 495 817 220
Opočenská Hana Ing.   referentka - evidence majetku 4a-N3.412 495 817 473
Podhorný Jindřich Ing.   referent - správa majetku 4a-N3.412 495 817 156
Roman Miloslav Ing.   referent - oblast zdravotnictví 4a-N3.405 495 817 170
Toušová Alena   referent - oblast školství, sociální, kultury 4a-N3.412 495 817 516
Vetterlová Michaela Mgr.   právnička 4a-N3.405 495 817 451
Zdeněk Robin Mgr.   právník 4a-N3.414 495 817 123

SKZ - odbor správní a krajský živnostenský úřad

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
oddělení krajský živnostenský úřad
Dušák Jiří Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-P1.407 495 817 400
Dufková Eva Ing.   živnostenské podnikání 1a-P1.102 495 817 403
Frech Zdeněk   živnostenské podnikání 1a-P1.102 495 817 401
Zadrobílek Miloš Ing.   živnostenské podnikání 1a-P1.102 495 817 404
oddělení vnitřní správy
Blažková Štěpánka Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-P1.406 495 817 150
Burešová Dagmar   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.401 495 817 439
Černá Miloslava Mgr.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.402 495 817 438
Freyvaldová Jana   péče o spisovnu, evidence razítek, editace úřední desky 4a-P1.405 495 817 139
Hrubá Irena Bc.   přestupky - odvolací řízení, metodika, kontrola, volby 4a-P1.404 495 817 162
Lankašová Ilona Bc.   Přestupky - odvolací řízení, metodika, kontrola; volby 4a-P1.404 495 817 441
Lechmannová Hana Bc.   správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, veřejné sbírky, rejstřík DSO 4a-P1.403 495 817 169
Nosková Daria   správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, metodika, kontrola; volby 4a-P1.403 495 817 154
Novotná Petra Bc.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola;volby 4a-P1.402 495 817 155
Tomáš Zdeněk Mgr.   metodik spisové služby 4a-P1.405 495 817 152

EK - odbor ekonomický

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Soběslav Vladimír Ing. zástup vedoucí odboru 1a-N2.119 495 817 160
Jirků Danuše   asistentka odboru 1a-N2.118 495 817 164
oddělení rozpočtu a financování
Kopřivová Věra zástup vedoucí oddělení 4a-N2.405 495 817 161
Kebortová Monika Bc.   správce rozpočtu z hlediska předběžné a průběžné řídící kontroly 4a-N2.406 495 817 165
Nováková Kateřina Ing.   plnění funkce správce rozpočtu 4a-N2.406 495 817 412
Panušová Květuše Mgr.   správce rozpočtu z hlediska předběžné a průběžné řídící kontroly, financování projektů z EU 4a-N2.406 495 817 490
Volfová Hana Ing.   sestavování rozpočtu organizce a rozborová činnost 4a-N2.405 495 817 252
oddělení účetní evidence
Králová Irena Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N2.403 495 817 163
Jozífová Jitka   účetní, sociální fond, valutová pokladna, majetek 4a-N2.401 495 817 159
Morávková Jitka   účetní, financování projektů z EU 4a-N2.402 495 817 371
Nováková Viktorija   účetní, platební styk s peněžními ústavy 4a-N2.404 495 817 339
Pešková Jaroslava   hlavní účetní, účtování dotací a příjmů, sestavení finančních a účetních výkazů 4a-N2.402 495 817 414
Půlpánová Romana   účetní, platební styk s peněžními ústavy 4a-N2.402 495 817 166
Satrapová Aneta Bc.   Účetní, výdajový účet, pokladna 4a-N2.401 495 817 496
Vanický Luděk Ing.   daňový specialista, metodik 4a-N2.403 495 817 138
oddělení výkaznictví a financování obcí
Zilvar Milan Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N2.104 495 817 228
Benková Věra   Sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 1a-N2.120 495 817 449
Černá Renata   sběr účetních a finančních výkazů obcí jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 1a-N2.104 495 817 466
Fáberová Kateřina   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 1a-N2.121 495 817 461
Myšáková Irena   sběr účetních a finančních výkazů obcí jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 1a-N2.105 495 817 491
Pršalová Veronika Bc. DiS.   financování sociálních agend, finanční vypořádání, sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola 1a-N2.120 495 817 338
Vaňková Věra Bc.   financování obcí, finanční vypořádání 1a-N2.121 495 817 507
Šímová Marie   sběr účetních a finančních výkazů obcí jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 1a-N2.105 495 817 488
oddělení metodiky a kontroly
Holenda Richard zástup vedoucí oddělení, veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evrop. dotací, přezkoumávání hospod. obcí v rámci kraje, daňová řízení, kontr. veř. zakázek 4b-N1.437 495 817 287
Ehlová Zuzana   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evr. dotací 4b-N1.436 495 817 582
Jedináková Hana DiS.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.436 495 817 465
Jelínek Milan Ing.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.438 495 817 525
Podhajský Tomáš DiS.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.438 495 817 588
Vojtěchová Hana Mgr.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.438 495 817 379
úsek kontroly obcí a analýz
Meliš Jaroslav zástup vedoucí úseku, přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 4a-N2.404 495 817 435
  Bašová Kamila Mgr.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.24 495 817 617
Bonhard Jiří Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
Fejková Markéta   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
Gilková Věra   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227
Hrivňáková Světlana   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
Hynková Vendula Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
Jančová Monika Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
Kotková Petra   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227
Lorencová Renata   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227
  Machačová Jaroslava Bc.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.24 495 817 616
  Marková Ivana   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.22 495 817 614
Minářová Jana Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227
  Naglová Naďa   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.22 495 817 615
Střelečková Gabriela Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227
Vacková Libuše   1a - N1.118
Šábrtová Šárka   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
analytické oddělení
Suchá Markéta zástup vedoucí oddělení 4a-N2.414 495 817 447
Bulíček Martin   datový architekt 4a-N2.407 495 817 134
Velnerová Radmila Ing.   referentka analytického oddělení 1a-N2.414 495 817 334

ZP - odbor životního prostředí a zemědělství

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Krejzlík Miroslav RNDr. zástup vedoucí odboru 9-P1.904 495 817 190
Rudolf Emil Ing. JUDr.   právník 1a-N1.103 495 817 632
oddělení vodního hospodářství
Štorek Zdeněk Ing. zástup vedoucí oddělení vodního hospodářství 1a-P1.103 495 817 194
Chlápek Miloslav Ing.   vodní hospodářství, sanace, geologie 1a-P1.104 495 817 185
Fibichová Marie Ing.   vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky 1a-P1.105 495 817 421
Kalousková Ida Bc.   vodní hospodářství, odvolací agenda 1a-N1.102 495 817 587
Merunka Pavel Ing. Ph.D.   vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky 1a-P1.105 495 817 422
Němcová Kateřina Ing.   zákon o vodovodech a kanalizacích 1a-P1.103 495 817 204
Valterová Eva Ing.   vodní hospodářství, hraniční vody, povodně, vodní nádrže 1a-P1.104 495 817 189
oddělení ochrany přírody a krajiny
Čejka Miloš Ing. zástup vedoucí oddělení 9-N1.907 495 817 209
Bartošová Ivana Ing. Ph.D.   ochrana přírody a krajiny, CITES 9-P1.901 495 817 173
Brát Josef Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102 495 817 567
  Kropáčková Markéta Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES DP-NA.16 495 817 611
Mašková Kateřina Mgr.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102 495 817 323
Nosek Tomáš RNDr.   NATURA 2000 9-P1.901 495 817 566
Novák Aleš Ing.   NATURA 2000 9-P1.901 495 817 418
  Novák Jan   ochrana přírody a krajiny, CITES DP-NA.16 495 817 610
Zapletalová Helena Mgr.   ochrana přírody a krajiny, CITES 9-P1.901 495 817 564
oddělení zemědělství
Novák František Ing. zástup vedoucí oddělení 9-N1.907 495 817 186
Beranová Kateřina Ing.   ochrana zemědělského půdního fondu 9-N1.908 495 817 591
Klika Daniel Bc. DiS.   lesnictví, dotace 4a-N1.413 495 817 428
Marková Kateřina Ing.   koordinovaná stanoviska, dotace 9-N1.906 495 817 457
Pechar Jiří   referent 9-N1.908 495 817 293
Solnička Karel Ing.   rybářství, myslivost 9-N1.908 495 817 198
oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí
Veselý Richard Dr., Ing. zástup posuzování vlivů na životní prostředí - EIA a integrovaná prevence - IPPC 1a-N1.104 495 817 184
Boháčová Michaela Mgr. Ph.D.   technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší 4a-N1.413 495 817 180
Brátová Pavlína Bc.   technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší, chemické látky 4a-N1.413 495 817 291
Černošek David Ing.   posuzování vlivu na životní prostředí - EIA 9-N1.906 495 817 188
Hůla Milan Ing., Mgr.   integrovaná prevence - IPPC 1a-N1.105 495 817 424
Hyšková Helena Mgr.   posuzování vlivu na životní prostředí koncepcí a územních plánů 1a-N1.104 495 817 191
Jarošová Eva Ing.   technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší 4a-N1.413 495 817 292
Knapovská Miroslava PaedDr.   EIA, prevence závažných havárií, odpadové hospodářství, podpora samosprávných činností kraje v oblasti posuzování vlivů na ŽP 4a-N1.407 495 817 425
Kottová Iveta Ing.   integrovaná prevence - IPPC 1a-N1.105 495 817 196
Leden Milan Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství / 1a-N1.101 495 817 197
Letková Eliška Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství / 1a-N1.101 495 817 195
Poláková Martina Ing.   odborná referentka na úseku posuzování vlivů na životní prostředí - EIA 9-N1.906 495 817 183
Příhoda Karel Mgr.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství / 4a-N1.407 495 817 568
Rýdlo Rabasová Kristýna Ing.   technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší, chemické látky / 4a-N1.413 495 817 192
oddělení administrativní a správní
Richtr Štěpán Mgr. zástup vedoucí oddělení 1a-N1.103 495 817 521
Kliková Iva Bc.   asistenční činnosti, referentka odboru 9-P1.903 495 817 483
úsek samosprávných činností
Slavík Ondřej Ing. zástup vedoucí úseku 4a-N1.414 495 817 318
Chrobáková Tereza Ing.   enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta 4a-N1.414 495 817 527
Frydrychová Iva Ing.   ekonomka 4a-N1.414 495 817 289
Loudová Ivana   stanoviska OPŽP, tajemnice výboru pro ŽP 9-P1.903 495 817 193

UP - odbor územního plánování a stavebního řádu

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Pacák Milan Ing. zástup vedoucí odboru 4b-N2.423 495 817 230
Očenášková Petra Bc.   asistentka, koordinované stanovisko 4b-N2.422 495 817 231
Rousek Pavel JUDr.   právník odboru 4b-N2.420 495 817 232
oddělení územního plánování
Háp Petr Ing. zástup vedoucí oddělení územního plánování 4b-N2.417 495 817 236
Havlová Petra Bc.   územně analytické podklady 4b-N2.416 495 817 179
Herzog Martin Bc.   územní plánování 4b-N2.436 495 817 475
Hofmanová Pavla Bc. DiS.   územní plánování 4b-N2.416 495 817 468
Jirásková Radka Ing.   územní plánování 4b-N2.436 495 817 419
Macková Jitka Ing.   územně analytické podklady a GIS 4b-N2.416 495 817 452
Prokopová Václava Ing.   územní plánování 4b-N2.437 495 817 235
Slánková Pavla Ing.   územní plánování, ekonomka odboru územního plánování a stavebního řádu 4b-N2.436 495 817 478
Smolová Radana Ing.   územní plánování 4b-N2.437 495 817 485
Vašková Drahoslava Bc.   územní plánování 4b-N2.437 495 817 476
oddělení stavebního řádu
Řezníčková Jana Dr. zástup vedoucí oddělení stavebního řádu 4b-N2.421 495 817 459
Běloušková Kristina Ing.   stavební řád 4b-N2.418 495 817 480
Fofová Taťána   administrativní a spisová pracovnice 4b-N2.422 495 817 241
Klofandová Dana Ing.   stavební řád 4b-N2.419 495 817 470
Starý Ondřej Ing. arch.   stavební řád 4b-N2.419 495 817 482
Svobodová Jana Ing.   stavební řád 4b-N2.418 495 817 467
Vlasák Tomáš Mgr. DiS.   stavební řád 4b-N2.420 495 817 471

RG - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Kudrnáčová Ivana Mgr. zástup vedoucí odboru 4c-N3.454 495 817 229
Dernerová Dana Bc.   ekonomka - kapitoly evropská integrace (13), dotační fond (48) 4c-N3.451 495 817 375
Klouzková Renáta   asistentka odboru 4c-N3.453 495 817 245
Pitrmanová Renata Ing.   správce kapitol 39 (RR), Kp. 11 (CR), Kp. 16 (KPP) 4c-N3.451 495 817 177
oddělení evropských grantů
Kavalír Pavel Mgr. zástup vedoucí oddělení evropských grantů 4c-N3.440 495 817 286
Baštová Jaroslava Bc.   implementace OP VVV - Krajský akční plán vzdělávání 4c-N3.443 495 817 281
Bernacká Pavla Bc. DiS.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438 495 817 129
Hnátová Petra Ing.   implementace OP VVV - Krajský akční plán vzdělávání 4c-N3.443 495 817 434
Jáklová Dagmar   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438 495 817 283
Klíma Roman Ing.   implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko 4c-N3.441 495 817 492
Máslová Hana Mgr.   implementace OP VVV - Krajský akční plán 4c-N3.443 495 817 288
Pechánek Luboš Ing.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.439 495 817 176
Pírko Jaromír Ing.   implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko 4c-N3.441 495 817 317
Rychterová Lenka Ing.   implementace OP ŽP - kotlíkové dotace 4c-N3.438 495 817 237
Skalská Iva Mgr.   udržitelnost OP VK, Smart Akcelerátor 4c-N3.444 495 817 274
Trojanová Jana   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.439 495 817 282
Zachariášová Alena   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.439 495 817 381
Šubrt Pavel Ing.   Krajský akční plán vzdělávání, Smart Akcelerátor 4c-N3.444 495 817 284
oddělení krajských dotací
Mejstřík Miroslav Ing. Bc. DiS. zástup vedoucí oddělení krajských dotací 4c-N3.440 495 817 174
Fodorová Renata   dotační oblast: Program obnovy venkova; soutěž Vesnice roku 4c-N3.449 495 817 171
Holda Marcela Ing. DiS.   dotační oblasti: kultura a památková péče, cestovní ruch, životní prostředí a zemědělství a inovace 4c-N3.442 495 817 494
Knotek Ondřej Bc.   dotační oblasti: Sport a tělovýchova, Regionální rozvoj, Prevence; 4c-N3.442 495 817 259
Komorová Dana Mgr.   dotační oblasti: volnočasové aktivity, vzdělávání, dotační programy SPT01 a RRD05 4c-N3.442 495 817 273
Mazurová Andrea   dotační oblast: Kultura a památková péče, Regionální rozvoj; 4c-N3.449 495 817 497
oddělení regionálního rozvoje
Rovenská Lucie Ing. zástup vedoucí oddělení regionálního rozvoje 4c-N3.450 495 817 243
Dušková Lenka Ing.   junior expert - realizace projektu Predikce trhu práce (KOMPAS) 4c-N3.444 495 817 498
Feuchter Lucie Mgr.   radonový program, MAS, DSO, pohřebnictví, ZOO 4c-N3.450 495 817 486
Hučíková Lucie Mgr.   cyklokoordinátor 4c-N3.448 495 817 484
Kamenický Petr Mgr.   Strategické dokumenty kraje, regionální rozvoj, uinovace, individuální dotace 4c-N3.448 495 817 256
Líkařová Monika Mgr.   Zaměstnanost, vzdělávání, regionální rozvoj 4c-N3.450 495 817 524
Rychterová Zdeňka Ing.   senior expert - realizace projektu Predikce trhu práce (KOMPAS) 4c-N3.444 495 817 487
úsek cestovního ruchu
Kratochvílová Vlasta Ing. zástup vedoucí úseku cestovního ruchu 4c-N3.452 495 817 181
Chmatilová Jana Ing.   Koordinátor destinačních společností a dalších organizací působících v oblasti cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji 4c-N3.452 495 817 489
Matějková Petra Mgr.   kongresová turistika, propagace, tiskoviny, statistiky 4c-N3.452 495 817 271
Mikulec Michal Bc   prezentace, propagace, marketing 4c-N3.453 495 817 261
Špelda Jan Ing.   webový portál CR, projekty EU, prezentace, propagace 4c-N3.441 495 817 429
oddělení kultury a památkové péče
Smolík Milan Ing. zástup vedoucí oddělení kultury a památkové péče 4b-N3.437 495 817 458
Baudišová Tamara PaedDr.   odborná referentka památkové péče 4b-N3.437 495 817 311
Dioszegi Jolana Mgr.   odborná referentka památkové péče 4b-N3.437 495 817 319
Janáčková Veronika Mgr.   odborná referentka kultury a památkové péče 4b-N3.436a 495 817 255
Mazánková Pavlína Mgr.   odborná referentka kultury a památkové péče 4b-N3.436a 495 817 322

SM - odbor školství

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Šulcová Radmila JUDr. zástup vedoucí odboru školství 4b-N1.423 495 817 254
Čiháková Jaroslava   asistentka odboru školství 4b-N1.422 495 817 369
oddělení středního a speciálního vzdělávání
Kosina Miloš Mgr. zástup vedoucí oddělení, dětské domovy, školská poradenská zařízení 4b-N1.417 495 817 265
Horáček Daniel Mgr.   školy a ŠZ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výroční zpráva 4b-N1.415 495 817 267
Klírová Jiřina Mgr.   střední školy (gymnázia, obchodní akademie), VOŠ, přijímací řízení, konkurzy, dlouhodobý záměr 4b-N1.416 495 817 263
Kosinková Alena Mgr.   nostrifikace, přezkumy maturitních zkoušek, domovy mládeže, environmentální vzdělávání 4b-N1.415 495 817 266
Němcová Jiřina   personální záležitosti ředitelů škol a ŠZ, rejstřík škol a školských zařízení, jmenování předsedů zkušebních komisí 4b-N1.415 495 817 315
Odl Martin Mgr.   střední odborné školy, střední odborná učiliště, VOŠ, školské rady, výkazy, statistiky 4b-N1.416 495 817 233
Pozlerová Naděžda   střední odborné školy, střední odborná učiliště, VOŠ, zřizovací listiny 4b-N1.416 495 817 248
Smejkalová Jindřiška Mgr.   KAP (krajský akční plán), tajemnice výboru pro VVZ 4b-N1.418 495 817 462
Struna Martin Mgr.   právník odboru školství 4b-N1.417 495 817 127
oddělení primárního a zájmového vzdělávání
Odlová Svatava Mgr. zástup vedoucí oddělení, základní školy, obce 4b-N1.421 495 817 269
Dvořák Jan Mgr.   obce, statistika, rozbory, ZŠ 4b-N1.421 495 817 372
Ferbasová Petra Bc.   obce, rejstřík škol - ZŠ, MŠ, ZUŠ a školská zařízení 4b-N1.411 495 817 212
Kosová Dita Mgr.   krajská školská koordinátorka prevence 4b-N1.411 495 817 219
Lukešová Iveta Mgr.   obce, MŠ, ZUŠ 4b-N1.411 495 817 216
Svatoňová Martina Mgr.   Rozvoj, koncepce v oblasti práce s talentovanou mládeží, organizování soutěží a přehlídek 4a-N1.410 495 817 218
Záviský Tomáš Mgr.   sport, volný čas, SVČ, dotační programy 4a-N1.410 495 817 257
Špráchalová Ilona Bc.   obce, školní jídelny,rozpočet sportu a volného času, vyúčtování soutěží a přehlídek 4a-N1.410 495 817 242
oddělení rozpočtu škol a školských zařízení
Jarkovský Václav Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N1.402 495 817 244
Dědková Radka Ing.   rozpočtář,referentka pro metodiku rozpočtu - krajské subjekty 4a-N1.403 495 817 416
Kadlecová Hana   finanční kontrola, metodička, rozborová činnost 4b-N1.402 495 817 407
Kopřivová Alena   rozpočtářka - krajské a soukromé subjekty 4a-N1.403 495 817 226
Neumannová Věra   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 411
Pražáková Markéta   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 413
Skoupilová Dagmar Ing.   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 409
Třísková Dana   rozpočtářka - financování stavebních akcí v krajském školství 4b-N1.418 495 817 262
Vaníček Jan Ing.   referent pro rozborovou činnost 4a-N1.403 495 817 225
oddělení účetní evidence škol a školských zařízení
Bednářová Taťána Bc. zástup vedoucí oddělení 4a-N1.406 495 817 249
Bartoňová Blanka Ing.   kontrolor krajských subjektů ( majetek, účetnictví, směrnice) 4a-N1.406 495 817 574
Lehká Helena   metodik účetnictví a výkaznictví krajských subjektů okresu Rychnov nad Kněžnou a Trutnov a Jičín 4a-N1.412 495 817 374
Lhotáková Jana   účetní, platební styk pro školství 4a-N1.405 495 817 277
Pozlerová Kamila   účetní, platební styk pro školství 4a-N1.405 495 817 410
Satrapová Jana Bc.   metodik účetnictví a výkaznictví krajských subjektů okresu Hradec Králové a Náchod 4a-N1.412 495 817 264
Středová Drahomíra Bc.   metodika a kontrolní činnost v oblasti PaM, statistické výkazy 4a-N1. 404 495 817 247
Syrůčková Kamila   metodika a kontrolní činnost v oblasti PaM, statistické výkazy 4a-N1.404 495 817 260

SV - odbor sociálních věcí

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Vitvar Jiří Ing., Mgr. zástup vedoucí odboru sociálních věcí 4c-N1.454 495 817 320
Altmann Jiří Mgr.   právník odboru 4c-N1.453 495 817 328
Kazdová Iveta Bc.   5-N2.32 495 817 830
Konečná Štěpánka   ekonomika dotací 4c-N1.453 495 817 573
oddělení sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí
Grulich Tomáš Bc. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.443 495 817 151
Aimová Jana Ing.   sociální práce v přenesené působnosti, sociální služby - registrace,metodika 4c-N1.442 495 817 348
Malá Hana Bc.   Sociálně-právní ochrana dětí Rodinná politika Náhradní rodinná péče Ochrana před domácím násilím 4c-N1.440 495 817 560
Matoušová Ivana Ing.   sociálně právní ochrana, rodinná politika, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 569
Nixová Kateřina Mgr.   sociálně právní ochrana, rodinná politika, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 563
Rutschová Šárka Ing.   sociální služby, metodika, konzultace, poradenská činnost 4c-N1.442 495 817 329
Vavřínová Renáta Bc.   sociální služby - registrace,metodika 4c-N1.442 495 817 561
Vrbicová Lada Mgr.   Sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče, ochrana před domácím násilím 4c-N1.440 495 817 578
Zeinerová Veronika Mgr.   Poskytování psychologického poradenství a psychoterapie sociálně-právní ochrana dětí náhradní rodinná péče 4c-N1.439 495 817 436
Šuplerová Radka Mgr.   sociálně právní ochrana, náhradní rod. péče, rodinná politika 4c-N1.440 495 817 347
oddělení analýz, koncepcí a financování
Černý Robert Mgr. zástup vedoucí oddělení analýz, koncepcí a financování 4c-N1.448 495 817 432
Ferdinandová Žaneta Mgr.   odborná garantka projektu 4c-N1.452 495 817 342
Fiedlerová Jana Mgr.   rozvoj sociálních služeb 4c-N1.450 495 817 332
Guman Ivan Ing.   financování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 246
Honzíková Monika Mgr.   krajská protidrogová koordinátorka 4c-N1.449 495 817 433
Jarošová Iveta Bc.   výkaznictví, ukazatelé PO, kontrola, zveřejňování smluv 4c-N1.451 495 817 572
Klimešová Kateřina Ing.   financování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 325
Kolářová Kateřina Ing.   financování sociálních služeb 1a-P1.101 495 817 326
Lehká Petra Mgr.   financování sociálních služeb 4c-N1.452 495 817 341
Machová Zuzana Mgr.   metodička sociální práce 4c-N1.450 495 817 571
Novotná Lenka Mgr.   odborná pracovnice projektu 4c-N1.452 495 817 321
Plšková Lenka Ing.   odborná pracovnice projektu 4c-N1.452 495 817 331
Smudková Martina Mgr.   koordinátorka a metodička sociální prevence 4c-N1.450 495 817 345
Staňková Lenka Mgr.   0 0
Stránská Jitka Ing.   rozpočet kapitoly 28 s vazbou na příspěvkové organizace, kontrolní činnost 4c-N1.451 495 817 415
Zeman Jiří Mgr.   plánování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 431
Žehan Michal Mgr.   financování sociálních služeb 1a-P1.101 495 817 444

DS - odbor dopravy a silničního hospodářství

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Jurček Tomáš Ing. zástup vedoucí odboru 4b-P1.414 495 817 630
Klodová Pavla   ekonom odboru, rozpočet odboru dopravy 4b-P1.418 495 817 253
Mazánek David Mgr.Bc.   právník 4b-P1.415 495 817 635
Šafářová Jana Ing.   asistentka 4b-P1.415 495 817 631
oddělení dopravy
Křížová Jana Mgr. zástup vedoucí oddělení dopravy 4b-P1.416 495 817 633
Bažantová Iva   odborná způsobilost dopravců, prokazování finanční způsobilosti, licence pro mezinár. přepravu, stanoviska (vydání a prodloužení) pro okresy HK, JC 4c-P1.439 495 817 634
Cögerová Eva   státní odborný dozor v silniční dopravě, prošetřování a vyřizování stížností na úseku dopravy 4c-P1.442 495 817 643
Erbenová Jitka   odvolací řízení u přestupků proti BESIP, odborný dozor na AŠ, odborná způsobilost učitelů AŠ, státní odborný dozor, výjimky z omezení jízdy 4c-P1.442 495 817 636
Filipová Alena Ing.   státní odborný dozor v silniční dopravě, prošetřování a vyřizování stížností na úseku dopravy 4c-P1.442 495 817 644
Golitko Luboš Ing.   odvolací řízení u přestupků proti BESIP, odborný dozor nad AŠ,odborná způsobilost učitelů AŠ, akreditace školících středisek 4c-P1.442 495 817 638
Konečná Marcela   odborná způsobilost dopravců, prokazování finanční způsobilosti, licence pro mezinár. přepravu, stanoviska (vydání a prodloužení) pro okresy RK,TU, NA 4c-P1.439 495 817 639
Šafránek Jiří   státní odborný dozor v silniční dopravě, vydávání, odnímání osvědčení STK, kontrola přepravy nebezpečných věcí 4b-P1.416 495 817 645
Široký Roman Ing., Bc.   odvolací řízení u přestupků proti BESIP, zkoušky učitelů výuky a výcviku AŠ 4b-P1.416 495 817 677
oddělení silničního hospodářství
Pospíšil Jiří Ing. zástup pověřen zastupováním vedoucího oddělení silničního hospodářství 4c-P1.440 495 817 649
Janeček Jan Ing.   zvláštní užívání sil. I. třídy, včetně nadměrných přeprav na sil. II. a III.tříd, ochranné pásmo sil. I. třídy, včetně reklam. zařízení, připojování pozemních komunikací a sousední nemovitosti k sil. I. třídy 4b-P1.417 495 817 642
Matějková Jana Ing.   stanoviska k územně plánovací dokumentaci a závazná stanoviska v územním řízení zhlediska řešení silnic II. a III. tříd, uzavírky a objížďky na sil. I. tř. 4c-P1.440 495 817 648
Teichmanová Michaela Ing.   speciální stavební úřad, závazná stanoviska v územním řízení zhlediska řešení silnic II. a III. tříd 4c-P1.440 495 817 650
Vaňásek Jaroslav Ing.   uzavírky, objížďky a zvláštní užívání silnic I. třídy, speciální stavební úřad, stanoviska k územně plánovací dokumentaci a závazná stanoviska v územním řízení zhlediska řešení silnic II. a III. tříd 4c-P1.440 495 817 356
oddělení dopravní obslužnosti
Procházka David Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-P1.419 495 817 660
Firich Luděk   linková osobní doprava, drážní doprava, jízdní řády 4c-P1.439 495 817 637
Nosek Petr Mgr.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 653
Polák Petr   Kontrolní činnost ve veřejné dopravě 4b-P1.419 495 817 651
Prymš Dominik Mgr.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 671
Vašíček Rostislav Bc.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 655
Veselý Vítězslav   Dopravní specialista - analytik 4b-P1.419 495 817 641
Šandová Alena Ing.   dopravní specialistka - smlouvy a vyúčtování 4b-P1.418 495 817 652

ZD - odbor zdravotnictví

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Bášová Ludmila Ing. zástup vedoucí odboru 5-N2.20 495 817 577
Baše Karel Mgr.   právník 4c-N3.447 495 817 509
Čančarová Milena   asistentka odboru, úhrady stomatologické pohotovosti 5-N2.27 495 817 137
Filková Barbora DiS.   projektová manažerka ve zdravotnictví 5-N2.33 495 817 529
oddělení zdravotnictví
Zdražilová Lenka Ing zástup vedoucí oddělení 4b-N2.415 495 817 506
Fabiánová Šárka Mgr.   kontroly poskytovatelů, správní delikty, přestupky v oblasti zdravotnictví 4a-N2.412 495 817 340
Jakubec Jan Mgr.   stížnosti, oznámení a podněty občanů v oblasti zdravotnictví, přezkumy lékařských posudků 4a-N2.412 495 817 464
Kapuciánová Alla Bc.   Ověřování zákonem stanovených požadavků a odborné zpracovávání rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení 4a-N2.412 495 817 526
Kukalová Barbora DiS.   ověřování zákonem stanovených požadavků a odborné zpracovávání rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení 4c-N1.445 495 817 522
Minyuková Tereza   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontroly poskytovatelů, kontroly obcí 4c-N1.444 495 817 523
Veselá Kukalová Jaroslava   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zdravotnická dokumentace 4c-N1.445 495 817 505
Wsól Lukáš   ověřování zákonem stanovených požadavků a odborné zpracovávání rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení 4c-N1.445 495 817 518
Šourková Marie   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, výběrová řízení před uzavřením smlouvy se zdrav. poj. 4c-N1.444 495 817 502
oddělení zdravotní péče a ekonomiky
Hronovská Libuše zástup vedoucí oddělení 5-N2.23 495 817 446
Svrbíková Lucie Ing.   referentka 5-N2.33 495 817 562

INV - odbor investic

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Nýč Václav Ing. zástup vedoucí odboru 1a-N3.101 495 817 570
Janeček Jan JUDr. Ph.D.   právník 4b-N3.420 495 817 365
Michl Miroslav Ing.   strategické investice 1a-P3.108 495 817 702
Mrázek František DiS.   strategické investice 1a-P3.108 495 817 357
Prouzová Hana   asistentka 1a-N3.102 495 817 575
oddělení veřejných zakázek
Bučková Jitka Mgr. zástup vedoucí oddělení zakázek 4a-N3.422 495 817 512
Blezzardová Jana JUDr.   právnička 4a-N3.423 495 817 453
Kománek Jakub Mgr.   právník 4a-N3.423 495 817 380
Loudová Šárka Mgr.   specialistka veřejných zakázek 4a-N3.423 495 817 460
Tobišková Lenka Mgr.   profil zadavatele, veřejné zakázky 4a-N3.422 495 817 153
oddělení přípravy a realizace staveb
Trumm Eduard Ing. zástup vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 4a-N2.410 495 817 463
Brádlová Jitka   investiční manažerka 4a-N2.413 495 817 349
Janderová Veronika   zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4a-N3.421 495 817 368
  Jiráňová Jana Ing.   495 817 841
Kosař Roman Ing.   plán investiční výstavby, podklady pro financování výstavby 4a-N2.411 495 817 362
Marek Josef   referent pro energetiku 4a-N3.405 495 817 481
Pavlík Marek Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 1a-P3.108 495 817 364
Satorie Ladislav Ing.   příprava a realizace investic, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4a-N2.411 495 817 312
Sedlák Roman Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 1a-P3.108 495 817 360
Slezák Petr   příprava a realizace investic v dopravě 4a-N2.411 495 817 361
Strnad Jiří Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví 4a-N2.413 495 817 366
Žilka Libor Ing.   Referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví 4a-N2.413 495 817 175
oddělení ekonomické
Vachata Jan RNDr. zástup vedoucí oddělení 4b-N3.420 495 817 445
Jungvirtová Jaroslava Ing. Ph.D.   správce kapitoly 21 - investice a evropské projekty 4a-N3.421 495 817 405
Malcová Dagmar   zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4b-N3.415 495 817 276
Vančurová Jitka Bc.   správce kapitoly 21 - investice a evropské projekty 4b-N3.415 495 817 272

VAFK - oddělení interního auditu a finanční kontroly

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Drahoš Jiří Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N4.119 495 817 316
Holomková Ladislava Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHK 9-N1.909 495 817 590
Horáčková Jindra Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHK 9-N1.909 495 817 528
Škrhová Zuzana Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHKředků z rozpočtu KHK 9-N1.909 495 817 346

zastupitelé

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
  Štěpán Jiří PhDr. Ph.D. zástup hejtman Královéhradeckého kraje 1a-N5.117 495 817 223
  Adamec Ivan Mgr.   člen zastupitelstva
  Antl Miroslav JUDr.   člen zastupitelstva
  Berdychová Martina Mgr.   náměstkyně hejtmana 9-N3.901 495 817 351
  Berkovcová Jana Mgr.   členka zastupitelstva
  Bělobrádek Pavel MVDr. Ph.D., MPA   člen zastupitelstva
  Birke Jan   člen zastupitelstva
  Cabicar Aleš Ing.   náměstek hejtmana 9-N3.918 495 817 313
  Cogan Rudolf JUDr. Ing. Ph.D.   člen rady 1a-N3.120 495 817 430
  Derner Vladimír Ing.   náměstek hejtmana 9-N3.921 495 817 290
  Drejslová Jana Mgr.   předsedkyně výboru sociálního
  Dvořák Josef   předseda výboru pro dopravu
  Červíček Martin Mgr.   1. náměstek hejtmana 9-N3.904 495 817 548
  Fink Zdeněk MUDr.   předseda výboru pro kulturu a památkovou péči
  Friedrich Stanislav   člen zastupitelstva
  Hanousek Martin Mgr.   předseda výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 1a-N3.118 495 817 359
  Hantschová Ivana MVDr.   členka zastupitelstva
  Hečko Pavel Bc.   člen rady 4b-N3.416 495 817 530
  Heger Leoš doc. MUDr. CSc.   člen zastupitelstva
  Jarolím Jan Ing.   člen zastupitelstva
  Jiránek Martin Ing.   člen zastupitelstva
  Kálal Jiří Bc. DiS.   člen zastupitelstva
  Klepš Adolf   předseda výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity
  Klíma Karel Bc.   člen rady 9-N3.923 495 817 327
  Kodydek Miroslav   člen zastupitelstva
  Koleta Petr   člen zastupitelstva
  Kostelníček Jaroslav Ing. Bc.   člen zastupitelstva
  Kracíková Dana Ing.   předsedkyně výboru zdravotního
  Lukášek Josef PaedDr.   člen zastupitelstva
  Maclová Anna Ing.   členka zastupitelstva
  Matějka Miroslav Bc. DiS.   člen zastupitelstva
  Matyášová Eva MUDr.   členka zastupitelstva
  Morávek Jiří   člen zastupitelstva
  Ondráček Zdeněk JUDr. PhDr. Ph.D.   člen zastupitelstva
  Outlý Jindřich Ing.   předseda výboru kontrolního 1a-N3.117 495 817 358
  Praus Zdeněk Ing.   člen zastupitelstva
  Ruml Otakar Ing. RSDr.   předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství 4a-N3.406 495 817 343
  Sadovský Petr   člen zastupitelstva
  Sobotka Jan Ing.   předseda výboru bezpečnostního
  Sommer Milan Ing.   předseda výboru finančního 4a-N3.407 495 817 545
  Vaňková Edita Mgr.   předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
  Vlasák Oldřich Ing.   předseda výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch
  Šormová Táňa Mgr.   členka zastupitelstva
  Štayrová Monika Ing.   členka zastupitelstva
  Řehoř Václav Mgr.   člen rady 1a-N3.105 495 817 275

SNKHK - Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
  Moravcová Hana zástup Ředitelka pověřena prokurou 9-N1.911a 495 817 750
  Chmelová Věra   9-N2.920 495 817 751
  Černá Zdeňka   hlavní účetní 9-N1.911 495 817 761
  Červinka Josef   vedoucí úseku hospodářské správy 9-N1.910 495 817 754
  Hornyšová Hana   mzdová a účetní agenda 9-N1.911 495 817 752
  Jirků Josef   9-N1.910 495 817 765