Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKontakty, organizační strukturaOrganizační strukturaTelefonní seznam

Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 4
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Telefonní seznam ke stažení:

csv Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů - k 15.8.2016 (csv, 90 kB, 29.8.2016 9:45)
Telefonní seznam je v textovém formátu CSV - text oddělený středníkem, kódování Windows 1250. Můžete ho načíst pomocí MS Excel, nebo použít pro import do databáze.

Červený / zelený / žlutý puntík (//) před jménem zaměstnance označuje jeho přítomnost / nepřítomnost na pracovišti / práci z domova. Přítomnost není uváděna u zastupitelů a zaměstnanců Správy nemovitostí. Údaje o přítomnosti na pracovišti jsou aktualizovány každých 5 minut.

Kliknutím na číslo kanceláře se zobrazí plán budovy s vyznačením umístění kanceláře. Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou.

Provoz úřadu - úřední hodiny podle Vámi domluvené schuzky

Sídlo, další kontaktní informace

Vyhledávání

Podle jména nebo telefonu: Podle odboru:

Telefonní seznam

ředitelka

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
  Křečková Ivana JUDr. zástup ředitelka 1a-N4.119 495 817 280
Bílová Zuzana Mgr.   tajemnice ředitelky Krajského úřadu 1a-N4.119 495 817 300

KH - odbor kancelář hejtmana

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Matějovská Zuzana Mgr. zástup vedoucí odboru 1a-N5.118 495 817 224
Brát Michal Mgr.   tajemník hejtmana 1a-N5.105 495 817 503
Černá Kateřina   referentka sekretariátu hejtmana 1a-N5.118 495 817 532
Fišerová Blanka   sekretářka 1a-N5.118 495 817 222
Kománek Jakub Mgr.   právník 4b-N3.418 495 817 380
Krátká Ivana Bc.   asistentka 1a-N5.102 495 817 205
Popelka Břetislav   řidič 1a-P2.106 495 817 536
Příhoda René Mgr.   delegát společného stálého zastoupení krajů při Evropské unii 1a-N5.105
Teplá Petra Ing.   ekonomka odvětví - kapitola18,finanční dary poskytované radou kraje 1a-N5.102 495 817 352
Tomková Ivana   zahraniční vztahy 9-N3.924 495 817 354
Vavrečková Veronika Mgr.   referentka sekretariátu hejtmana 1a-N5.118 495 817 533
oddělení asistentů
Dušková Radka Ing. zástup vedoucí oddělení, asistentka člena rady pana Josefa Dvořáka 9-N3.919 495 817 565
Csiszárová Lenka   asistentka člena rady pana PaedDr. Josefa Lukáška 1a-N3.104 495 817 251
Drábková Věra Ing. DiS.   asistentka 2. náměstka hejtmana pana Ing. Karla Janečka 9-N3.922 495 817 442
Černá Iveta   asistentka 1. náměstka hejtmana pana RSDr. Ing. Otakara Rumla 9-N3.902 495 817 333
Janečková Lydie Mgr.   asistentka člena rady pana Ing. Josefa Táborského 9-N3.920 495 817 215
Jirků Danuše   asistentka členky rady paní Mgr. Táni Šormové 1a-N3.102 495 817 367
Nováková Soňa   asistentka členky rady paní PharmDr. Jany Třešňákové 9-N3.903 495 817 474
Novotná Květoslava Bc.   asistentka člena rady pana Ing. Jana Tippnera 1a-N3.119 495 817 324
oddělení tiskové
Götzová Martina Mgr. zástup vedoucí oddělení 1a-N5.104 495 817 203
Friček Michal Mgr.   public relations, prezentační materiály, užívání znaku a loga kraje 1a-N5.103 495 817 207
Lechmann Dan Mgr.   Public relations, prezentační materiály, užívání znaku a loga kraje 1a-N5.103 495 817 133
oddělení krizového řízení
Jonák Jaroslav JUDr. zástup vedoucí oddělení 1a-N4.101 495 817 202
Jánská Jarmila Bc.   PO a krizové situace u příspěvkových organizací zřizovaných KHK a KÚ KHK, BOZP 1a-N4.103 495 817 417
Mareš Jan Ing.   agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, IZS, krizové plány, analýza rizik 1a-N4.104 495 817 201
Pejšek Miroslav Ing.   řešení krizových situací ve vojenské oblasti, dílčí plán obrany, kybernetická bezpečnost, národní systém reakce na krize 1a-N4.104 495 817 206
Skopal Alexandr Ing.   zajišťování připravenosti kraje na řešení krizových situací ve vojenské oblasti, zpracování dílčího plánu obrany 1a-N4.104 495 817 211
Zapalač Marian   zpracovávání hospodářských opatření pro krizové stavy, regulační opatření, plán nezbytných dodávek 1a-N4.105 495 817 510

KR - odbor kancelář ředitele

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Košťál Libor Mgr. MBA zástup vedoucí odboru 1a-N4.121 495 817 299
Kovaříková Yvona   asistentka odboru 1a-N4.120 495 817 304
personální oddělení
Kutíková Iva Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N2.101 495 817 314
Cihlářová Zdeňka   personální a mzdová agenda 1a-N2.103 495 817 305
Pokorná Hana   personální a mzdová agenda 1a-N2.103 495 817 308
Prokopová Alena   vzdělávání, výběrová řízení 1a-N2.102 495 817 301
Sedláčková Lenka Ing.   rozpočet platy zaměstnanců rozpočet odměny zastupitelů 1a-N2.102 495 817 378
oddělení hospodářské správy
Hylmar Petr Ing. zástup vedoucí oddělení hospodářské správy krajského úřadu 4b-P1.422 495 817 302
Cimprichová Eva   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 337
Čudová Veronika   referentka 4b-P1.421 495 817 303
Grohová Barbora   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 385
Jirásková Hana   ekonomka, rozpočet kapitoly 19-provoz krajského úřadu, výběrová řízení 4b-P1.420 495 817 307
Klouček Milan   údržba 4b-P2.407 495 817 117
Malíř Miroslav   organizace a řízení autoprovozu, řidič 4b-P1.422 495 817 535
Molitorová Petra   evidence majetku, evidence knižního fondu KÚ, reprefond pro odbory, pokladna drobného vydání 4b-P1.421 495 817 384
Scháněl Josef   řidič 1a-P2.106 495 817 534
Studený Luboš   údržba 4b-P2.407 495 817 118
Szalacsi Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 537
Tomášková Stanislava   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 306
Zemanová Hana   likvidace faktur, objednávky, evidence majetku, inventarizace 4b-P1.420 495 817 383
Šustrová Marta   pokladna, kopírování 10-P1.1018 495 817 382
oddělení informační centrum
Sieglová Pavla zástup vedoucí oddělení 10-P1.1031 495 817 842
Beranová Lenka   recepce, informovanost návštěvníků úřadu, evidence zasedacích místností 10-P1.1008 495 817 115
Nekovářová Irena Bc.   referentka 10-P1.1031 495 817 843
oddělení informatiky
Kořínek Martin Ing. Ph.D. zástup vedoucí oddělení 4b-N4.403 495 817 540
Brožíčková Odile Ing.   správce GIS 4b-N4.405 495 817 597
Hásek Jindřich   správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky 4b-P2.405 495 817 148
Hejnyšová Iva Ing.   správce internetu a intranetu 4b-N4.405 495 817 147
Holas Jiří Ing.   správce GIS 4b-N4.405 495 817 144
Hrubeš Martin Ing.   správa serverů, bezpečnost a integrita dat 4b-N4.401 495 817 598
Kočárník Jiří Ing.   informatik 4b-N4.405 495 817 182
Luňáčková Naděžda   podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky, asistenční činnosti 4b-N4.404 495 817 142
Souček Jaroslav Ing.   informatik 4b-P2.405 495 817 145
Šlechta Roman   správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky 4b-N4.404 495 817 143
úsek projektů a síťové infrastruktury
Pecold Bohumil Ing. zástup vedoucí úseku 4b-N4.402 495 817 140
Holý Vladimír Ing.   lokální počítačové sítě 4b-N4.401 495 817 596
Kocman Vítězslav Bc.   lokální počítačové sítě 4b-N4.401 495 817 141
Půžová Kateřina Ing.   projektový manažer 4b-N4.404 495 817 595
Vohralík Tomáš   informační systémy, komunikační technologie 4b-N4.401 495 817 146

VZ - odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Vrba Miroslav Ing. MPA zástup vedoucí odboru 4a-N3.401 495 817 130
oddělení vnitřní správy
Blažková Štěpánka Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-P1.406 495 817 150
Černá Miloslava Mgr.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.402 495 817 438
Freyvaldová Jana   péče o spisovnu, evidence razítek, editace úřední desky 4a-P1.405 495 817 139
Hrubá Irena Bc.   přestupky - odvolací řízení, metodika, kontrola, volby 4a-P1.404 495 817 162
Lankašová Ilona Bc.   Přestupky - odvolací řízení, metodika, kontrola; volby 4a-P1.404 495 817 441
Lechmannová Hana Bc.   vedení registru DSO, veřejné sbírky 4a-P1.403 495 817 169
Nosková Daria   správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, metodika, kontrola; volby 4a-P1.403 495 817 154
Novotná Petra Bc.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola;volby 4a-P1.402 495 817 155
Soukupová Zdenka   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.401 495 817 456
Tomáš Zdeněk Mgr.   metodik spisové služby 4a-P1.405 495 817 152
oddělení legislativní a právní
Adámek Petr Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.410 495 817 199
Felzmannová Martina Mgr.   právnička 4a-N3.411 495 817 121
Sirová Hana   referentka 4a-N3.403 495 817 122
Tunová Ida Mgr.   právnička 4a-N3.411 495 817 124
Veselá Radka Bc.   referentka 4a-N3.403 495 817 131
oddělení organizační
Dus Rudolf Bc. zástup vedoucí oddělení 9-N3.924 495 817 200
Javůrková Lucie Ing.   referentka 1a-N3.117 495 817 363
Klimešová Michaela   komplexní zabezpečování schůzí Rady Královéhradeckého kraje 4a-N3.402 495 817 355
Nesvačilová Ivana   komplexní zabezpečování zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 4a-N3.404 495 817 350
Olšáková Andrea Mgr.   komplexní zabezpečování schůzí Rady Královéhradeckého kraje 4a-N3.402 495 817 136
oddělení stížnosti a dozoru obcí
Koukalová Alena Mgr. zástup vedoucí oddělení 4b-N1.420 495 817 309
Hlavová Miroslava   dozor obcí, kontrolní činnost 4b-N1.419 495 817 472
Kučera Vladimír Mgr.   právník oddělení stížností a dozoru obcí 4b-N1.419 495 817 585
Macháčková Jana Bc.   stížnosti, petice, ombudsman 4b-N1.419 495 817 126
oddělení krajský živnostenský úřad
Dušák Jiří Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-P1.407 495 817 400
Dufková Eva Ing.   živnostenské podnikání 1a-P1.102 495 817 403
Frech Zdeněk   živnostenské podnikání 1a-P1.102 495 817 401
Zadrobílek Miloš Ing.   živnostenské podnikání 1a-P1.102 495 817 404
oddělení majetkové
Sykáček Ondřej Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.414 495 817 125
Bašová Lucie   referentka - nájmy bytů a nebytových prostor, majetkové daně 4b-N3.418 495 817 511
Horáčková Pavla Mgr.   referentka - oblast silnic 4b-N3.419 495 817 519
Jägrová Hana   referentka - oblast silnic 4b-N3.419 495 817 513
Kadavá Zdeňka   referentka - veřejné sbírky, pokutové bloky 4a-N3.413 495 817 508
Kopáčková Renata Ing.   referentka - správa pojištění 4a-N3.404 495 817 515
Kosťová Radomila   referentka - oblast silnic, pozemkové úpravy 4b-N3.419 495 817 514
Mrkvičková Jana   referentka - místní poplatky, vymáhání pohledávek 4a-N3.413 495 817 220
Opočenská Hana Ing.   referentka - evidence majetku 4a-N3.412 495 817 473
Podhorný Jindřich Ing.   referent - správa majetku 4a-N3.412 495 817 156
Roman Miloslav Ing.   referent - oblast zdravotnictví 4a-N3.405 495 817 170
Toušová Alena   referent - oblast školství, sociální, kultury 4a-N3.412 495 817 516
Vetterlová Michaela Mgr.   právnička 4a-N3.405 495 817 451
Zdeněk Robin Mgr.   právník 4a-N3.414 495 817 123

EK - odbor ekonomický

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Soběslav Vladimír Ing. zástup vedoucí odboru 1a-N2.119 495 817 160
oddělení rozpočtu a financování
Kopřivová Věra zástup vedoucí oddělení 4a-N2.405 495 817 161
Kebortová Monika Bc.   správce rozpočtu z hlediska předběžné a průběžné řídící kontroly 4a-N2.406 495 817 165
Nováková Kateřina Ing.   plnění funkce správce rozpočtu 4a-N2.406 495 817 412
Panušová Květuše Mgr.   správce rozpočtu z hlediska předběžné a průběžné řídící kontroly, financování projektů z EU 4a-N2.406 495 817 490
Volfová Hana Ing.   sestavování rozpočtu organizce a rozborová činnost 4a-N2.405 495 817 252
oddělení účetní evidence
Králová Irena Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N2.403 495 817 163
Jozífová Jitka   účetní, sociální fond, valutová pokladna, majetek 4a-N2.401 495 817 159
Morávková Jitka   účetní, financování projektů z EU 4a-N2.402 495 817 371
Nováková Viktorija   účetní, platební styk s peněžními ústavy 4a-N2.404 495 817 339
Pešková Jaroslava   hlavní účetní, účtování dotací a příjmů, sestavení finančních a účetních výkazů 4a-N2.402 495 817 414
Půlpánová Romana   účetní, platební styk s peněžními ústavy 4a-N2.402 495 817 166
Satrapová Aneta Bc.   Účetní, výdajový účet, pokladna 4a-N2.401 495 817 496
Vanický Luděk Ing.   daňový specialista, metodik 4a-N2.403 495 817 138
oddělení výkaznictví a financování obcí
Zilvar Milan Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N2.104 495 817 228
Benková Věra   Sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 1a-N2.120 495 817 449
Černá Renata   sběr účetních a finančních výkazů obcí jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 1a-N2.104 495 817 466
Fáberová Kateřina   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 1a-N2.121 495 817 461
Myšáková Irena   sběr účetních a finančních výkazů obcí jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 1a-N2.105 495 817 491
Pršalová Veronika DiS.   financování sociálních agend, finanční vypořádání, sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola 1a-N2.120 495 817 338
Vaňková Věra Bc.   financování obcí, finanční vypořádání 1a-N2.121 495 817 507
Šímová Marie   sběr účetních a finančních výkazů obcí jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím 1a-N2.105 495 817 488
oddělení metodiky a kontroly
Holenda Richard zástup vedoucí oddělení, veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evrop. dotací, přezkoumávání hospod. obcí v rámci kraje, daňová řízení, kontr. veř. zakázek 4b-N1.437 495 817 287
Ehlová Zuzana   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evr. dotací 4b-N1.436 495 817 582
Jedináková Hana DiS.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.436 495 817 465
Jelínek Milan Ing.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.438 495 817 525
Podhajský Tomáš DiS.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.438 495 817 588
Vojtěchová Hana Mgr.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.438 495 817 379
úsek kontroly obcí a analýz
Meliš Jaroslav zástup vedoucí úseku, přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 4a-N2.404 495 817 435
Bašová Kamila Mgr.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.24 495 817 617
Bonhard Jiří Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
Fejková Markéta   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
Gilková Věra   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227
Hrivňáková Světlana   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
Hynková Vendula Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
Jančová Monika Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
Lorencová Renata   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227
Machačová Jaroslava Bc.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.24 495 817 616
Marková Ivana   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.22 495 817 614
Minářová Jana Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227
Naglová Naďa   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.22 736 521 912
Součková Danuše   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
Střelečková Gabriela Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 586
Šábrtová Šárka   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
analytické oddělení
Suchá Markéta zástup vedoucí oddělení 4a-N2.414 495 817 447
Bulíček Martin   datový architekt 4a-N2.407 495 817 134
Velnerová Radmila Ing.   referentka analytického oddělení 1a-N2.414 495 817 334

ZP - odbor životního prostředí a zemědělství

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Krejzlík Miroslav RNDr. zástup vedoucí odboru 9-P1.904 495 817 190
Rudolf Emil Ing. JUDr.   právník 1a-N1.103 495 817 632
oddělení vodního hospodářství
Štorek Zdeněk Ing. zástup vedoucí oddělení vodního hospodářství 1a-P1.103 495 817 194
Chlápek Miloslav Ing.   vodní hospodářství, sanace, geologie 1a-P1.104 495 817 185
Fibichová Marie Ing.   vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky 1a-P1.105 495 817 421
Kalousková Ida Bc.   vodní hospodářství, odvolací agenda 1a-N1.102 495 817 587
Merunka Pavel Ing. Ph.D.   vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky 1a-P1.105 495 817 422
Němcová Kateřina Ing.   zákon o vodovodech a kanalizacích 1a-P1.103 495 817 204
Valterová Eva Ing.   vodní hospodářství, hraniční vody, povodně, vodní nádrže 1a-P1.104 495 817 189
oddělení ochrany přírody a krajiny
Čejka Miloš Ing. zástup vedoucí oddělení 9-N1.907 495 817 209
Bartošová Ivana Ing. Ph.D.   ochrana přírody a krajiny, CITES 9-P1.901 495 817 173
Brát Josef Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102 495 817 567
  Kropáčková Markéta Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES DP-NA.16 495 817 611
Mašková Kateřina Mgr.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102 495 817 323
Nosek Tomáš RNDr.   NATURA 2000 9-P1.901 495 817 566
Novák Aleš Ing.   NATURA 2000 9-P1.901 495 817 418
  Novák Jan   ochrana přírody a krajiny, CITES DP-NA.16 495 817 610
Zapletalová Helena Mgr.   ochrana přírody a krajiny, CITES 9-P1.901 495 817 564
oddělení zemědělství
Novák František Ing. zástup vedoucí oddělení 9-N1.907 495 817 186
Beranová Kateřina Ing.   ochrana zemědělského půdního fondu 9-N1.908 495 817 591
Klika Daniel Bc. DiS.   lesnictví, dotace 4a-N1.413 495 817 428
Marková Kateřina Ing.   koordinovaná stanoviska, dotace 9-N1.908 495 817 457
Pechar Jiří   referent 9-N1.908 495 817 293
Solnička Karel Ing.   rybářství, myslivost 9-N1.908 495 817 198
oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí
Veselý Richard Dr., Ing. zástup posuzování vlivů na životní prostředí - EIA a integrovaná prevence - IPPC 1a-N1.104 495 817 184
Brátová Pavlína Bc.   technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší, chemické látky 4a-N1.413 495 817 291
Černošek David Ing.   posuzování vlivu na životní prostředí - EIA 9-N1.906 495 817 188
Hůla Milan Ing., Mgr.   integrovaná prevence - IPPC 1a-N1.105 495 817 424
Hyšková Helena Mgr.   posuzování vlivu na životní prostředí koncepcí a územních plánů 1a-N1.104 495 817 191
Jarošová Eva Ing.   technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší 4a-N1.413 495 817 292
Knapovská Miroslava PaedDr.   EIA, prevence závažných havárií, odpadové hospodářství, podpora samosprávných činností kraje v oblasti posuzování vlivů na ŽP 4a-N1.407 495 817 425
Kottová Iveta Ing.   integrovaná prevence - IPPC 1a-N1.105 495 817 196
Leden Milan Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství / 1a-N1.101 495 817 197
Letková Eliška Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství / 1a-N1.101 495 817 195
Poláková Martina Ing.   odborná referentka na úseku posuzování vlivů na životní prostředí - EIA 9-N1.906 495 817 183
Příhoda Karel Mgr.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství / 4a-N1.407 495 817 568
Rýdlo Rabasová Kristýna Ing.   technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší, chemické látky / 4a-N1.413 495 817 192
oddělení administrativní a správní
Richtr Štěpán Mgr. zástup vedoucí oddělení 1a-N1.103 495 817 521
Kliková Iva Bc.   asistenční činnosti, referentka odboru 9-P1.903 495 817 483
úsek samosprávných činností
Slavík Ondřej Ing. zástup vedoucí úseku 4a-N1.414 495 817 318
Chrobáková Tereza Ing.   enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta 4a-N1.414 495 817 527
Frydrychová Iva Ing.   ekonomka 4a-N1.414 495 817 289
Loudová Ivana   stanoviska OPŽP, tajemnice výboru pro ŽP 9-P1.903 495 817 193

UP - odbor územního plánování a stavebního řádu

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Pacák Milan Ing. zástup vedoucí odboru 4b-N2.423 495 817 230
Očenášková Petra Bc.   asistentka, koordinované stanovisko 4b-N2.422 495 817 231
oddělení územního plánování
Háp Petr Ing. zástup vedoucí oddělení územního plánování 4b-N2.417 495 817 236
Havlová Petra Bc.   územně analytické podklady 4b-N2.416 495 817 179
Herzog Martin Bc.   územní plánování 4b-N2.436 495 817 475
Hofmanová Pavla Bc. DiS.   územní plánování 4b-N2.416 495 817 468
Jirásková Radka Ing.   územní plánování 4b-N2.436 495 817 419
Macková Jitka Ing.   územně analytické podklady a GIS 4b-N2.416 495 817 452
Prokopová Václava Ing.   územní plánování 4b-N2.437 495 817 235
Slánková Pavla Ing.   územní plánování, ekonomka odboru územního plánování a stavebního řádu 4b-N2.436 495 817 478
Smolová Radana Ing.   územní plánování 4b-N2.437 495 817 485
Vašková Drahoslava Bc.   územní plánování 4b-N2.437 495 817 476
oddělení stavebního řádu
Řezníčková Jana Dr. zástup vedoucí oddělení stavebního řádu 4b-N2.421 495 817 459
Fofová Taťána   administrativní a spisová pracovnice 4b-N2.422 495 817 241
Jakubec Jan Mgr.   stavební řád 4b-N2.420 495 817 464
Klofandová Dana Ing.   stavební řád 4b-N2.419 495 817 470
Starý Ondřej Ing. arch.   stavební řád 4b-N2.419 495 817 482
Svobodová Jana Ing.   stavební řád 4b-N2.418 495 817 467
Vlasák Tomáš Mgr. DiS.   stavební řád 4b-N2.420 495 817 471

RG - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Kudrnáčová Ivana Mgr. zástup vedoucí odboru 4c-N3.454 495 817 229
Dernerová Dana Bc.   ekonomka - kapitoly evropská integrace (13), dotační fond (48) 4c-N3.451 495 817 375
Klouzková Renáta   asistentka odboru 4c-N3.453 495 817 245
Kunart Vojtěch Mgr.   DPČ 4c-N3.443 495 817 258
Pitrmanová Renata Ing.   správce kapitol 39 (RR), Kp. 11 (CR), Kp. 16 (KPP) 4c-N3.451 495 817 177
oddělení evropských grantů
Kavalír Pavel Mgr. zástup vedoucí oddělení evropských grantů 4c-N3.440 495 817 286
Baštová Jaroslava Bc.   implementace OP VVV - Krajský akční plán vzdělávání 4c-N3.443 495 817 281
Bernacká Pavla Bc. DiS.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438 495 817 129
Hnátová Petra Ing.   implementace OP VVV - Krajský akční plán vzdělávání 4c-N3.443 495 817 434
Jáklová Dagmar   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438 495 817 283
Klíma Roman Ing.   implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko 4c-N3.441 495 817 492
Lásková Iveta Bc.   udržitelnost OP VK, Krajský akční plán vzdělávání 4c-N3.444 495 817 288
Pechánek Luboš Ing.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.439 495 817 176
Pírko Jaromír Ing.   implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko 4c-N3.441 495 817 317
Rychterová Lenka Ing.   implementace OP ŽP - kotlíkové dotace 4c-N3.438 495 817 237
Skalská Iva Mgr.   udržitelnost OP VK, Smart Akcelerátor 4c-N3.444 495 817 274
Trojanová Jana   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.439 495 817 282
Zachariášová Alena   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.439 495 817 381
Šubrt Pavel Ing.   Krajský akční plán vzdělávání, Smart Akcelerátor 4c-N3.444 495 817 284
oddělení krajských dotací
Mejstřík Miroslav Ing. Bc. DiS. zástup vedoucí oddělení krajských dotací 4c-N3.440 495 817 174
Fodorová Renata   dotační oblast: Program obnovy venkova; soutěž Vesnice roku 4c-N3.449 495 817 171
Holda Marcela Ing. DiS.   dotační oblasti: kultura a památková péče, cestovní ruch, životní prostředí a zemědělství a inovace 4c-N3.442 495 817 494
Knotek Ondřej Bc.   dotační oblasti: Sport a tělovýchova, Regionální rozvoj, Prevence; 4c-N3.442 495 817 259
Komorová Dana Mgr.   dotační oblasti: volnočasové aktivity, vzdělávání, dotační programy SPT01 a RRD05 4c-N3.442 495 817 273
Mazurová Andrea   dotační oblast: Kultura a památková péče, Regionální rozvoj; 4c-N3.449 495 817 497
oddělení regionálního rozvoje
Rovenská Lucie Ing. zástup vedoucí oddělení regionálního rozvoje 4c-N3.450 495 817 243
Feuchter Lucie Mgr.   radonový program, MAS, DSO, pohřebnictví, ZOO 4c-N3.450 495 817 486
Hučíková Lucie Mgr.   cyklokoordinátor 4c-N3.448 495 817 484
Janečková Andresová Kamila Mgr.   zaměstnanost, vzdělávání, regionální rozvoj 4c-N3.450 495 817 524
Kamenický Petr Mgr.   Strategické dokumenty kraje, regionální rozvoj, uinovace, individuální dotace 4c-N3.448 495 817 256
úsek cestovního ruchu
Kratochvílová Vlasta Ing. zástup vedoucí úseku cestovního ruchu 4c-N3.452 495 817 181
Chmatilová Jana Ing.   Koordinátor destinačních společností a dalších organizací působících v oblasti cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji 4c-N3.452 495 817 489
Mikulec Michal Bc   prezentace, propagace, marketing 4c-N3.453 495 817 261
Stárková Petra Mgr.   kongresová turistika, propagace, tiskoviny, statistiky 4c-N3.452 495 817 271
Špelda Jan Ing.   webový portál CR, projekty EU, prezentace, propagace 4c-N3.441 495 817 429
oddělení kultury a památkové péče
Smolík Milan Ing. zástup vedoucí oddělení kultury a památkové péče 4b-N3.437 495 817 458
Barešová Lucie Bc.   odborná referentka památkové péče 4b-N3.436a 495 817 322
Baudišová Tamara PaedDr.   odborná referentka památkové péče 4b-N3.437 495 817 311
Dioszegi Jolana Mgr.   odborná referentka památkové péče 4b-N3.437 495 817 319
Janáčková Veronika Mgr.   odborná referentka kultury a památkové péče 4b-N3.436a 495 817 255

SM - odbor školství

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Šulcová Radmila JUDr. zástup vedoucí odboru školství 4b-N1.423 495 817 254
Čiháková Jaroslava   asistentka odboru školství 4b-N1.422 495 817 369
oddělení středního a speciálního vzdělávání
Kosina Miloš Mgr. zástup vedoucí oddělení, dětské domovy, školská poradenská zařízení 4b-N1.417 495 817 265
Horáček Daniel Mgr.   školy a ŠZ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výroční zpráva 4b-N1.415 495 817 267
Klírová Jiřina Mgr.   střední školy (gymnázia, obchodní akademie), VOŠ, přijímací řízení, konkurzy, dlouhodobý záměr 4b-N1.416 495 817 263
Kosinková Alena Mgr.   nostrifikace, přezkumy maturitních zkoušek, domovy mládeže, environmentální vzdělávání 4b-N1.415 495 817 266
Němcová Jiřina   personální záležitosti ředitelů škol a ŠZ, rejstřík škol a školských zařízení, jmenování předsedů zkušebních komisí 4b-N1.415 495 817 315
Odl Martin Mgr.   střední odborné školy, střední odborná učiliště, VOŠ, školské rady, výkazy, statistiky 4b-N1.416 495 817 233
Pozlerová Naděžda   střední odborné školy, střední odborná učiliště, VOŠ, zřizovací listiny 4b-N1.416 495 817 248
Smejkalová Jindřiška Mgr.   KAP (krajský akční plán), tajemnice výboru pro VVZ 4b-N1.418 495 817 462
Struna Martin Mgr.   právník odboru školství 4b-N1.417 495 817 127
oddělení primárního a zájmového vzdělávání
Odlová Svatava Mgr. zástup vedoucí oddělení, základní školy, obce 4b-N1.421 495 817 269
Dvořák Jan Mgr.   obce, statistika, rozbory, ZŠ 4b-N1.421 495 817 372
Ferbasová Petra Bc.   obce, rejstřík škol - ZŠ, MŠ, ZUŠ a školská zařízení 4b-N1.411 495 817 212
Kosová Dita Mgr.   krajská školská koordinátorka prevence 4b-N1.411 495 817 219
Lukešová Iveta Mgr.   obce, MŠ, ZUŠ 4b-N1.411 495 817 216
Svatoňová Martina Mgr.   Rozvoj, koncepce v oblasti práce s talentovanou mládeží, organizování soutěží a přehlídek 4a-N1.410 495 817 218
Záviský Tomáš Mgr.   sport, volný čas, SVČ, dotační programy 4a-N1.410 495 817 257
Špráchalová Ilona Bc.   obce, školní jídelny,rozpočet sportu a volného času, vyúčtování soutěží a přehlídek 4a-N1.410 495 817 242
oddělení rozpočtu škol a školských zařízení
Jarkovský Václav Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N1.402 495 817 244
Dědková Radka Ing.   rozpočtář,referentka pro metodiku rozpočtu - krajské subjekty 4a-N1.403 495 817 416
Kadlecová Hana   finanční kontrola, metodička, rozborová činnost 4b-N1.402 495 817 407
Kopřivová Alena   rozpočtářka - krajské a soukromé subjekty 4a-N1.403 495 817 226
Neumannová Věra   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 411
Pražáková Markéta   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 413
Skoupilová Dagmar Ing.   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 409
Třísková Dana   rozpočtářka - financování stavebních akcí v krajském školství 4b-N1.418 495 817 262
Vaníček Jan Ing.   referent pro rozborovou činnost 4a-N1.403 495 817 225
oddělení účetní evidence škol a školských zařízení
Bednářová Taťána Bc. zástup vedoucí oddělení 4a-N1.406 495 817 249
Bartoňová Blanka Ing.   kontrolor krajských subjektů ( majetek, účetnictví, směrnice) 4a-N1.406 495 817 574
Lehká Helena   metodik účetnictví a výkaznictví krajských subjektů okresu Rychnov nad Kněžnou a Trutnov a Jičín 4a-N1.412 495 817 374
Lhotáková Jana   účetní, platební styk pro školství 4a-N1.405 495 817 277
Pozlerová Kamila   účetní, platební styk pro školství 4a-N1.405 495 817 410
Satrapová Jana Bc.   metodik účetnictví a výkaznictví krajských subjektů okresu Hradec Králové a Náchod 4a-N1.412 495 817 264
Středová Drahomíra Bc.   metodika a kontrolní činnost v oblasti PaM, statistické výkazy 4a-N1. 404 495 817 247
Syrůčková Kamila   metodika a kontrolní činnost v oblasti PaM, statistické výkazy 4a-N1.404 495 817 260

SV - odbor sociálních věcí

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Vitvar Jiří Ing., Mgr. zástup vedoucí odboru sociálních věcí 4c-N1.454 495 817 320
Altmann Jiří Mgr.   právník odboru 4c-N1.453 495 817 328
Kazdová Iveta Bc.   5-N2.32 495 817 830
Konečná Štěpánka   ekonomika dotací 4c-N1.453 495 817 573
oddělení sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí
Grulich Tomáš Bc. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.443 495 817 151
Aimová Jana Ing.   sociální práce v přenesené působnosti, sociální služby - registrace,metodika 4c-N1.442 495 817 348
Hvězdová Kateřina Mgr.   psycholožka pro náhradní rodinnou péči 4c-N1.439 495 817 436
Janatová Marta   sociálně právní ochrana, náhradní rod. péče,rodinná politika 4c-N1.440 495 817 599
Kovářová Eva Ing.   Sociálně právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče, ochrana před domácím násilím 4c-N1.440 495 817 330
Matoušová Ivana Ing.   sociálně právní ochrana, rodinná politika, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 569
Nixová Kateřina Mgr.   sociálně právní ochrana, rodinná politika, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 563
Rutschová Šárka Ing.   sociální služby, metodika, konzultace, poradenská činnost 4c-N1.442 495 817 329
Vavřínová Renáta Bc.   sociální služby - registrace,metodika 4c-N1.442 495 817 561
Viková Iveta Mgr.   sociálně právní ochrana, náhradní rod. péče, rodinná politika 4c-N1.440 495 817 560
Zeinerová Veronika Mgr.   Poskytování psychologického poradenství a psychoterapie sociálně-právní ochrana dětí náhradní rodinná péče 4c-N1.439 495 817 436
Šuplerová Radka Mgr.   sociálně právní ochrana, náhradní rod. péče, rodinná politika 4c-N1.441 495 817 347
oddělení analýz, koncepcí a financování
Černý Robert Mgr. zástup vedoucí oddělení analýz, koncepcí a financování 4c-N1.448 495 817 432
Ferdinandová Žaneta Mgr.   odborná garantka projektu 4c-N1.452 495 817 342
Fiedlerová Jana Mgr.   rozvoj sociálních služeb 4c-N1.450 495 817 332
Guman Ivan Ing.   financování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 246
Honzíková Monika Mgr.   krajská protidrogová koordinátorka 4c-N1.450 495 817 433
Jarošová Iveta Bc.   výkaznictví, ukazatelé PO, kontrola, zveřejňování smluv 4c-N1.451 495 817 572
Klimešová Kateřina Ing.   financování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 325
Kolářová Kateřina Ing.   financování sociálních služeb 1a-P1.101 495 817 326
Lehká Petra Mgr.   financování sociálních služeb 4c-N1.452 495 817 341
Machová Zuzana Mgr.   metodička sociální práce 4c-N1.450 495 817 571
Novotná Lenka Mgr.   odborná pracovnice projektu 4c-N1.452 495 817 321
Plšková Lenka Ing.   odborná pracovnice projektu 4c-N1452 495 817 331
Smudková Martina Mgr.   koordinátorka a metodička sociální prevence 4c-N1.450 495 817 345
Stránská Jitka Ing.   rozpočet kapitoly 28 s vazbou na příspěvkové organizace, kontrolní činnost 4c-N1.451 495 817 415
Zeman Jiří Mgr.   plánování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 431
Žehan Michal Mgr.   financování sociálních služeb 1a-P1.101 495 817 444

DS - odbor dopravy a silničního hospodářství

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Jurček Tomáš Ing. zástup vedoucí odboru 4b-P1.414 495 817 630
Klodová Pavla   ekonom odboru, rozpočet odboru dopravy 4b-P1.418 495 817 253
Mazánek David Mgr.Bc.   právník 4b-P1.415 495 817 635
Suchanová Kateřina Ing.   4b-P1.415 495 817 353
Těšitelová Marie   asistentka 4b-P1.415 495 817 631
Šafářová Jana Ing.   asistentka 4b-P1.415 495 817 631
oddělení dopravy
Křížová Jana Mgr. zástup vedoucí oddělení dopravy 4b-P1.416 495 817 633
Bažantová Iva   odborná způsobilost dopravců, prokazování finanční způsobilosti, licence pro mezinár. přepravu, stanoviska (vydání a prodloužení) pro okresy HK, JC 4c-P1.439 495 817 634
Cögerová Eva   státní odborný dozor v silniční dopravě, prošetřování a vyřizování stížností na úseku dopravy 4c-P1.442 495 817 643
Erbenová Jitka   odvolací řízení u přestupků proti BESIP, odborný dozor na AŠ, odborná způsobilost učitelů AŠ, státní odborný dozor, výjimky z omezení jízdy 4c-P1.442 495 817 636
Filipová Alena Ing.   státní odborný dozor v silniční dopravě, prošetřování a vyřizování stížností na úseku dopravy 4c-P1.442 495 817 644
Golitko Luboš Ing.   odvolací řízení u přestupků proti BESIP, odborný dozor nad AŠ,odborná způsobilost učitelů AŠ, akreditace školících středisek 4c-P1.442 495 817 638
Konečná Marcela   odborná způsobilost dopravců, prokazování finanční způsobilosti, licence pro mezinár. přepravu, stanoviska (vydání a prodloužení) pro okresy RK,TU, NA 4c-P1.439 495 817 639
Šafránek Jiří   státní odborný dozor v silniční dopravě, vydávání, odnímání osvědčení STK, kontrola přepravy nebezpečných věcí 4b-P1.416 495 817 645
Široký Roman Ing., Bc.   odvolací řízení u přestupků proti BESIP, zkoušky učitelů výuky a výcviku AŠ 4b-P1.416 495 817 677
oddělení silničního hospodářství
Zavadil Miroslav Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-P1.417 495 817 647
Janeček Jan Ing.   zvláštní užívání sil. I. třídy, včetně nadměrných přeprav na sil. II. a III.tříd, ochranné pásmo sil. I. třídy, včetně reklam. zařízení, připojování pozemních komunikací a sousední nemovitosti k sil. I. třídy 4b-P1.417 495 817 642
Matějková Jana Ing.   stanoviska k územně plánovací dokumentaci a závazná stanoviska v územním řízení zhlediska řešení silnic II. a III. tříd, uzavírky a objížďky na sil. I. tř. 4c-P1.440 495 817 648
Pospíšil Jiří Ing.   stanovení úpravy provozu na sil. I. třídy, včetně výjimek, připojování pozemních komunikací a sousední nemovitosti k sil. I. třídy, ochranné pásmo sil. I. třídy 4c-P1.440 495 817 649
Teichmanová Michaela Ing.   speciální stavební úřad, závazná stanoviska v územním řízení zhlediska řešení silnic II. a III. tříd 4c-P1.440 495 817 650
Vaňásek Jaroslav Ing.   uzavírky, objížďky a zvláštní užívání silnic I. třídy, speciální stavební úřad, stanoviska k územně plánovací dokumentaci a závazná stanoviska v územním řízení zhlediska řešení silnic II. a III. tříd 4c-P1.440 495 817 356
oddělení dopravní obslužnosti
Procházka David Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-P1.419 495 817 660
Firich Luděk   linková osobní doprava, drážní doprava, jízdní řády 4c-P1.439 495 817 637
Nosek Petr Mgr.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 653
Prymš Dominik Mgr.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 671
Sedunka Jan Ing.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 655
Veselý Vítězslav   Zajišťování licenční činnosti k provozování linky pravidelné linkové osobní dopravy a vydávání stanovisek k jejich provozování Kontrolní činnost ve veřejné dopravě 4c-P1.439 495 817 641
Šandová Alena Ing.   dopravní specialistka - smlouvy a vyúčtování 4b-P1.418 495 817 652

ZD - odbor zdravotnictví

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Bášová Ludmila Ing. zástup vedoucí odboru 5-N2.20 495 817 577
Baše Karel Mgr.   právník 4c-N3.447 495 817 509
Čančarová Milena   asistentka odboru, úhrady stomatologické pohotovosti 5-N2.27 495 817 137
Filková Barbora DiS.   projektová manažerka ve zdravotnictví 5-N2.33 495 817 529
oddělení zdravotnictví
Zdražilová Lenka Ing zástup vedoucí oddělení 4b-N2.415 495 817 506
Fabiánová Šárka Mgr.   kontroly poskytovatelů, správní delikty, přestupky v oblasti zdravotnictví 4a-N2.412 495 817 340
Holmanová Vladimíra   stížnosti, oznámení a podněty občanů v oblasti zdravotnictví, přezkumy lékařských posudků 4a-N2.412 495 817 504
Hynková Jana Mgr.   4b-N2.415 495 817 531
Kapuciánová Alla Bc.   Ověřování zákonem stanovených požadavků a odborné zpracovávání rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení 4a-N2.412 495 817 526
Kukalová Barbora DiS.   ověřování zákonem stanovených požadavků a odborné zpracovávání rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení 4c-N1.445 495 817 522
Minyuková Tereza   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontroly poskytovatelů, kontroly obcí 4c-N1.444 495 817 523
Veselá Kukalová Jaroslava   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zdravotnická dokumentace 4c-N1.445 495 817 505
Wsól Lukáš   ověřování zákonem stanovených požadavků a odborné zpracovávání rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení 4c-N1.445 495 817 518
Šourková Marie   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, výběrová řízení před uzavřením smlouvy se zdrav. poj. 4c-N1.444 495 817 502
oddělení zdravotní péče a ekonomiky
Hronovská Libuše zástup vedoucí oddělení 5-N2.23 495 817 446
Svrbíková Lucie Ing.   referentka 5-N2.33 495 817 562

INV - odbor investic

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Janeček Jan JUDr. Ph.D. zástup pověřen vedením odboru investic 4b-N3.417 495 817 365
Prouzová Hana   asistentka 4b-N3.417 495 817 575
oddělení veřejných zakázek
Bučková Jitka Mgr. zástup vedoucí oddělení zakázek 4a-N3.422 495 817 512
Blezzardová Jana JUDr.   právnička 4a-N3.423 495 817 453
Loudová Šárka Mgr.   specialistka veřejných zakázek 4a-N3.423 495 817 460
Tobišková Lenka Mgr.   profil zadavatele, veřejné zakázky 4a-N3.422 495 817 153
oddělení přípravy a realizace staveb
Trumm Eduard Ing. zástup vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 4a-N2.410 495 817 463
Brádlová Jitka   investiční manažerka 4a-N2.413 495 817 349
Janderová Veronika   zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4a-N3.421 495 817 368
Jiráňová Jana Ing.   4a-N2.411 495 817 841
Kosař Roman Ing.   plán investiční výstavby, podklady pro financování výstavby 4a-N2.411 495 817 362
Marek Josef   referent pro energetiku 4a-N3.405 495 817 481
Michl Miroslav Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 1a-P3.108 495 817 702
Pavlík Marek Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 1a-P3.108 495 817 364
Pitrman Stanislav Ing.   plán investiční výstavby, podklady pro financování výstavby 4a-N2.411 495 817 463
Satorie Ladislav Ing.   příprava a realizace investic, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4a-N2.411 495 817 312
Sedlák Roman Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 1a-P3.108 495 817 360
Slezák Petr   příprava a realizace investic v dopravě 4a-N2.411 495 817 361
Strnad Jiří Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví 4a-N2.413 495 817 366
Žilka Libor Ing.   Referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví 4a-N2.413 495 817 175
oddělení ekonomické
Vachata Jan RNDr. zástup vedoucí oddělení 4b-N3.420 495 817 445
Jungvirtová Jaroslava Ing. Ph.D.   správce kapitoly 21 - investice a evropské projekty 4a-N3.421 495 817 405
Malcová Dagmar   zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4b-N3.415 495 817 276
Vančurová Jitka Bc.   správce kapitoly 21 - investice a evropské projekty 4b-N3.415 495 817 272

VAFK - oddělení interního auditu a finanční kontroly

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Drahoš Jiří Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.407 495 817 316
Holomková Ladislava Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHK 9-N1.909 495 817 590
Horáčková Jindra Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHK 9-N1.909 495 817 528
Škrhová Zuzana Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHKředků z rozpočtu KHK 9-N1.909 495 817 346

zastupitelé

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
  Bém Jan   člen zastupitelstva 0 0
  Derner Vladimír Ing.   předseda výboru kontrolního
  Dvořák Josef   člen Rady Královéhradeckého kraje 9-N3.918 495 817 275
  Franc Lubomír Bc.   hejtman Královéhradeckého kraje 1a-N5.117 495 817 223
  Janeček Karel Ing.   2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 9-N3.923 495 817 548
  Lukášek Josef PaedDr.   člen Rady Královéhradeckého kraje 1a-N3.105 495 817 290
  Ruml Otakar Ing. RSDr.   1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 9-N3.901 495 817 530
  Táborský Josef Ing.   člen Rady Královéhradeckého kraje 9-N3.921 495 817 430
  Tippner Jan Ing.   člen Rady Královéhradeckého kraje 1a-N3.120 495 817 327
  Třešňáková Jana PharmDr.   členka Rady Královéhradeckého kraje 9-N3.904 495 817 313
  Šormová Táňa Mgr.   členka Rady Královéhradeckého kraje 1a-N3.101 495 817 351

SNKHK - Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
  Moravcová Hana zástup Ředitelka pověřena prokurou 9-N1.911a 495 817 750
  Chmelová Věra   9-N2.920 495 817 571
  Černá Zdeňka   hlavní účetní 9-N1.911 495 817 761
  Červinka Josef   vedoucí úseku hospodářské správy 9-N1.910 495 817 754
  Hornyšová Hana   mzdová a účetní agenda 9-N1.911 495 817 752
  Vaníček Zdeněk   údržba 9-N1.910 495 817 765