Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociální službySociální služby zřizované krajem

Sociální služby zřizované krajem

26. 3. 2018

Domov důchodců Humburky

Sociální služby v Domově důchodců Humburky jsou určeny seniorům starším 60 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížení soběstačnosti způsobené zejména věkem, a ani za pomoci rodiny nebo ambulantní či terénní sociální služby nemohou setrvat v přirozeném sociálním prostředí. Služby jsou poskytovány seniorům, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

Publikoval: Šárka Rutschová

Celý článek

18. 12. 2017

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců poskytuje pobytové sociální služby seniorům v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem.

Publikoval: Martin Scháněl

Celý článek

11. 12. 2017

Domov sociálních služeb Skřivany

Domov sociálních služeb Skřivany poskytuje pobytové sociální služby osobám v nepříznivé sociální situaci - osobám s mentálním postižením, případně též s přidruženými a kombinovanými vadami ve věku od 18 let a výše, a to převážně ženám, dle možností i mužům.

Publikoval: Slavomil Štefán

Celý článek

25. 4. 2017

Domov důchodců Police nad Metují

Cílovou skupinu Domova důchodců Police nad Metují tvoří občané, kteří dosáhli 65 let věku a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují podporu, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče.

Publikoval: Jana Šrámková

Celý článek

20. 4. 2017

Domov bez bariér

Pobytová sociální služba je určena dospělým osobám zejména od 18ti let věku (mužům i  ženám) s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním, které vede k tělesnému postižení a kteří potřebují celodenní pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené schopnosti v oblastech sebeobsluhy, soběstačnosti a mobility. Tuto péči nelze zabezpečit v rodiném prostředí nebo jinými sociálními službami. Služba je určena osobám s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně osobám s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

Publikoval: Renata Zemková

Celý článek

20. 4. 2017

Ústav sociální péče pro mládež Domečky

Ústav sociální péče Domečky poskytuje 2 sociální služby. Osoba, která o službu žádá, musí mít bydliště v Královéhradeckém kraji, případně má prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj (má zde rodinu, blízké osoby, zaměstnání, školu,…).

Publikoval: David Lepka

Celý článek

20. 4. 2017

Domov důchodců Tmavý Důl

Domov důchodců poskytuje pobytové služby osobám, které vzhledem k věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc a poskytnutí takové podpory, která zajistí důstojný život v bezpečném prostředí.

Publikoval: Regina Špeldová

Celý článek

20. 4. 2017

Domov sociálních služeb Chotělice

Pobytová sociální služba je zde poskytována dospělým osobám (ženám i mužům) od 19 let věku s mentálním, popřípadě kombinovaným postižením. Především je služba poskytována osobám z Královéhradeckého kraje, kterým nelze zajistit potřebnou péči v domácím prostředí a kteří potřebují pravidelnou pomoc a podporu pro zabezpečení životních a osobních potřeb.

Publikoval: Milan Jánský

Celý článek

18. 4. 2017

Domov V Podzámčí

Domov V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou poskytuje následující 4 sociální služby ve 4 budovách ve 2 ulicích:

Publikoval: Jana Cabadajová

Celý článek

6. 5. 2016

Domov pro seniory Pilníkov

Domov pro seniory je pobytovou sociální službou, která poskytuje pomoc a podporu seniorům, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu potřebují péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani dostupnými terénními sociálními službami.

Publikoval: Karel Vacek

Celý článek