Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociální službySociální služby zřizované krajem

Sociální služby zřizované krajem

25. 4. 2017

Domov důchodců Police nad Metují

Cílovou skupinu Domova důchodců Police nad Metují tvoří občané, kteří dosáhli 65 let věku a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují podporu, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče.

Publikoval: Jana Šrámková

Celý článek

20. 4. 2017

Domov bez bariér

Pobytová sociální služba je určena dospělým osobám zejména od 18ti let věku (mužům i  ženám) s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním, které vede k tělesnému postižení a kteří potřebují celodenní pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené schopnosti v oblastech sebeobsluhy, soběstačnosti a mobility. Tuto péči nelze zabezpečit v rodiném prostředí nebo jinými sociálními službami. Služba je určena osobám s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně osobám s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

Publikoval: Renata Zemková

Celý článek

20. 4. 2017

Ústav sociální péče pro mládež Domečky

Ústav sociální péče Domečky poskytuje 2 sociální služby. Osoba, která o službu žádá, musí mít bydliště v Královéhradeckém kraji, případně má prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj (má zde rodinu, blízké osoby, zaměstnání, školu,…).

Publikoval: David Lepka

Celý článek

20. 4. 2017

Domov důchodců Tmavý Důl

Domov důchodců poskytuje pobytové služby osobám, které vzhledem k věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc a poskytnutí takové podpory, která zajistí důstojný život v bezpečném prostředí.

Publikoval: Regina Špeldová

Celý článek

20. 4. 2017

Domov sociálních služeb Chotělice

Pobytová sociální služba je zde poskytována dospělým osobám (ženám i mužům) od 19 let věku s mentálním, popřípadě kombinovaným postižením. Především je služba poskytována osobám z Královéhradeckého kraje, kterým nelze zajistit potřebnou péči v domácím prostředí a kteří potřebují pravidelnou pomoc a podporu pro zabezpečení životních a osobních potřeb.

Publikoval: Milan Jánský

Celý článek

18. 4. 2017

Domov V Podzámčí

Domov V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou poskytuje následující 4 sociální služby ve 4 budovách ve 2 ulicích:

Publikoval: Jana Cabadajová

Celý článek

6. 5. 2016

Domov pro seniory Pilníkov

Domov pro seniory je pobytovou sociální službou, která poskytuje pomoc a podporu seniorům, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu potřebují péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani dostupnými terénními sociálními službami.

Publikoval: Karel Vacek

Celý článek

3. 5. 2016

Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí

Domov důchodců poskytuje svoje služby seniorům s diagnostikovanou Alzheimerovou demencí, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat doma, a to ani s pomocí rodiny a dostupných terénních služeb. Služby jsou poskytovány převážně lidem, kteří žijí nebo mají rodinu na území královéhradeckého kraje. Žadateli o služby musí být nejméně 60 let.

Publikoval: Karel Vacek

Celý článek

2. 5. 2016

Domov Na Stříbrném vrchu

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU poskytuje 4 sociální služby. Sociální služby jsou určeny pro osoby s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na tento kraj.

Publikoval: Eva Fremuthová

Celý článek

27. 4. 2016

Domov důchodců Malá Čermná

Domov důchodců Malá Čermná poskytuje sociální službu klientům - seniorům od 55 let výše, kteří mají sníženou soběstačnost, oslabení nebo ztrátu schopnosti zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, kterou nemůže poskytnout rodina nebo terénní služba, s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

Publikoval: Ondřej Pumr

Celý článek