Domov V Podzámčí

18. 4. 2017 Autor: Jana Cabadajová

Domov V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou poskytuje následující 4 sociální služby ve 4 budovách ve 2 ulicích:

  • Domov pro seniory, Říhova ulice 365 - jedná se o pobytové služby poskytované seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Je v provozu od dubna 1997 po rekonstrukci budovy bývalých jeslí. Budova je umístěna v obydlené části města a tím je zajištěn schůdnější kontakt s centrem města. V domově jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s WC a sprchovým koutem. Budova je řešena bezbariérově, k dispozici je vlastní kuchyně s jídelnou, společenské místnosti, kantýna, tělocvična.
  • Domov se zvláštním režimem, Palackého ul. 165 jedná se o pobytové služby poskytované seniorům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto domově je přizpůsoben specifickým potřebám těchto seniorů - přesto se jedná o otevřené zařízení.
  • Odlehčovací služby, Palackého ul. 165 jedná se o pobytové služby na přechodnou dobu poskytované seniorům (včetně seniorů trpících různými typy demencí), o které je jinak pečováno v jejich domácnosti; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Objekt vznikl rekonstrukcí bývalé nemocnice na okraji města a do provozu byl uveden v březnu 2002. Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové s WC a sprchovým koutem. Celý objekt je řešen bezbariérově, je zde vlastní kuchyně s jídelnami, tělocvična, místnost pro terapii a rehabilitaci, společenská místnost a kantýna.
  • Chráněné bydlení, Palackého ul. 243 - jedná se o pobytovou službu poskytovanou dospělým lidem slehkým mentálním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má u nás formu skupinového bydlení. Funguje od 1. 1. 2007. Po celkové rekonstrukci bytového domu je provozováno ve dvou samostatných bytech - bydlení pro čtyři ženy a čtyři muže.

Více informací o nás se dozvíte na webových stránkách:

http://www.domov-podzamci.cz

a najdete nás také na facebooku.

O Chlumci nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou je starobylé pět a půl tisícové město východních Čech na soutoku řeky Cidliny s Bystřicí. Nejstarší zprávy o něm jsou dochovány z 12. století. Nejbližší okolí města je obklopeno zahradami, proto je někdy Chlumec nad Cidlinou nazýván Město v zahradách.

O sociálních službách

V budovách v Říhově ul. 365 i v Palackého ul. 165 je poskytována péče (ubytování, stravování, praní prádla, úklid, aj.), zdravotní, ošetřovatelské a sociální služby a nabízeny jsou rovněž služby rehabilitace, kadeřnictví, pedikúry, kantýny, návštěvy lékaře aj.

Obecně vnašich službách platí následující: služby sociální péče napomáhají lidem zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Důležitou informací je, že našim klientům pomáháme pouze stím, co už sami nezvládnou.

Kontakty:

Domov V Podzámčí, Palackého 165, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Ředitelka: Mgr. Jana Cabadajová, MBA

telefon: 495 484 521/541 (Palackého), 495 485 104 (Říhova)

e-mail: reditel@domov-podzamci.cz