Ústav sociální péče pro mládež Domečky

20. 4. 2017 Autor: David Lepka

Ústav sociální péče Domečky poskytuje 2 sociální služby. Osoba, která o službu žádá, musí mít bydliště v Královéhradeckém kraji, případně má prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj (má zde rodinu, blízké osoby, zaměstnání, školu,…).

Domov pro osoby se zdravotním postižením (§48) - Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením, převážně  mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením od 3 let věku (převážně ženy a dívky), které potřebují podporu pro zabezpečení životních a osobních potřeb, kterou nelze zajistit prostřednictvím jiných forem sociálních služeb. Kapacita služby je 102 lůžek.

Odlehčovací služby (§44) - Služba se poskytuje klientům s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 do 65 let, o které jinak pečuje v jejich přirozeném sociálním prostředí blízká fyzická osoba (zejm. rodič, sourozenec, manžel). Služba je poskytována na základě zajištění nezbytného odpočinku nebo umožnění zařízení nezbytných záležitostí (např. hospitalizace), o klienta jinak pečující fyzické osoby. Kapacita služby 4 lůžka.

Prostředí, ve kterém je služba poskytována
Služba je poskytována v areálu ÚSP pro mládež Domečky. Areál zařízení je umístěn v okrajové části města, sousedí s nemocnicí a poliklinikou.

Lze  jej rozdělit na dvě zóny.

  • První zóna slouží k ubytování v domcích (jedná se o dvoupodlažní domky pro cca 12 klientů) a její součástí jsou i administrativní a hospodářská budova. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, koupelna a WC je buď samostatná, nebo společná pro dva pokoje,
  • Druhá zóna je odpočinková a slouží i pro sportovní využití. Obsahuje větší travnaté plochy, vzrostlé stromy, hřiště, zahradní altány. Za zařízením jsou zemědělská pole. Pozemek, na kterém leží objekt zařízení, je majetkem Královéhradeckého kraje.     Celý areál je bezbariérový.

Registrovaná sociální služba:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb.

Odlehčovací služby dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb

Kontakt:

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY
adresa: Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
telefon: 494 539 570, 494 539 572-4, 494 539 576
fax: 494 539 577
e-mail: uspdomecky@tiscali.cz
webové stránky: http://www.domecky-rk.cz

Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1238656628672_1&706f=4dbc4a9762808702