Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí

3. 5. 2016 Autor: Karel Vacek

Domov důchodců poskytuje svoje služby seniorům s diagnostikovanou Alzheimerovou demencí, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat doma, a to ani s pomocí rodiny a dostupných terénních služeb. Služby jsou poskytovány převážně lidem, kteří žijí nebo mají rodinu na území královéhradeckého kraje. Žadateli o služby musí být nejméně 60 let.

V Domově důchodců v Albrechticích nad Orlicí je odborná péče poskytována ve dvou objektech, celková kapacita lůžek je 81.

V Hlavní budově, která prošla mnohými stavebními úpravami a byla postupně zmodernizována, je možné ubytování 57 klientů převážně ve tří nebo čtyřlůžkových pokojích. Tyto jsou všechny vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky, která přispívají květšímu komfortu a pohodlí.

Vroce 2010 se navýšila kapacita zařízení dostavbou nových Domků. Ve třech shodných objektech naleznete ubytovací prostor pro 24 klientů. Ubytování je zde poskytováno ve dvoulůžkových pokojích svlastním sociálním zařízením. Také tyto pokoje jsou všechny vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky.

Péče o seniory postižené Alzheimerovou chorobou je vzařízení poskytována od roku 2005. Péče o tyto osoby je poskytována v takovém rozsahu, aby bylo dosaženo největší možné kvality života klienta a aby se mu i ve stáří a nemoci dostalo dostatečné péče, důstojnosti i lidské vřelosti. V budově je neustále přítomen personál - odborný zdravotnický personál a pracovníci v sociálních službách. Ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovaně, lidsky důstojně, s cílem uspokojení individuálních potřeb klienta.

Veliký důraz je kladen na terapeutickou činnost. Volnočasové aktivity jsou prováděny individuálně, nebo ve skupinách. Klienti se mohou sami aktivně zapojit nebo jen pasivně přihlížet.

V celém komplexu domova je poskytována specializovaná ošetřovatelská péče. Primární lékařskou péči v potřebném rozsahu poskytuje smluvní lékař, který dochází 1x za týden, nebo po telefonické domluvě kdykoli. Dle potřeby docházejí i odborní lékaři (psychiatr, stomatolog, oční lékař atd.). Další odborné zdravotnické úkony jsou prováděny na objednávku v odborných zdravotnických zařízeních či ambulancích specialistů.

Stravování a prádelenské služby jsou zajištěny vlastními provozy.

Registrovaná sociální služba:

Domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb.

Kontakt:

Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí
1. máje 104
517 22 Albrechtice nad Orlicí

telefon: 494 377 069
fax: 494 377 069
e-mail: info@ddalbrechtice.cz
webové stránky:http://www.ddalbrechtice.cz/

Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1238584211861_2&706f=8a7b8ee28495dbff