Domov důchodců Černožice

18. 12. 2017 Autor: Martin Scháněl

Domov důchodců poskytuje pobytové sociální služby seniorům v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem.

V Domově pro seniory seniorům od 65 let věku, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby. V Domově se zvláštním režimem seniorům od 60 let věku, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby, jimž bylo odborníkem z oboru psychiatrie nebo neurologie diagnostikováno onemocnění demence. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb. Obě služby jsou určeny seniorům, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

Domov důchodců je situován v Černožicích nedaleko hlavní silnice vedoucí z Hradce Králové do Jaroměře. Domov důchodců sídlí v památkově chráněné budově arch. Otakara Novotného, pocházející z roku 1926. V roce 2011 byla otevřena přístavba Domova, která zvýšila nejen počet nabízených lůžek, ale také komfort ubytovaným seniorům. Od listopadu 2017, po rekonstrukci, poskytuje vyšší komfort také ubytování v budově z konce 20. let. Domov je obklopen velkou zahradou.

Ubytování je uživatelům poskytováno převážně ve dvoulůžkových pokojích a v šesti jednolůžkových pokojích. Sociální zařízení je součástí pokoje. Uživatelům je poskytována celodenní strava s ohledem na potřebu dietního stravování v rámci diety diabetické, s omezením tuků nebo bezlepkové.

Uživatelům je poskytována ošetřovatelská, zdravotní a sociální péče na základě jejich individuálních potřeb. Nabízeny jsou také aktivity volnočasové, aktivity podporující co nejdelší udržení soběstačnosti a základní rehabilitační péče. Uživatelé mají rovněž možnost využít bohoslužby dvou církví, služby kadeřnice a pedikérky či výlety do okolí.

Bezprostřední péče o uživatele je poskytována odborným a kvalifikovaným personálem.

V domově přímo ordinuje praktický lékař, pravidelně pak rovněž diabetolog, psychiatr a dle potřeby také stomatolog.

Registrovaná sociální služba:

Domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.

Domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb.

Kontakt:

Domov důchodců Černožice
adresa: Revoluční 84, 503 04 Černožice

telefon: 495 705 211
e-mail: info@doduce.cz
webové stránky: http://www.doduce.cz

Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1238584830600_3&706f=c047526c3b89565b