Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Povodňová ochrana


16.9.2014

Záplavové území vodního toku Rtyňka, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 5748/ZP/2014-5 dne 10. 9. 2014 záplavové území vodního toku Rtyňka v ř. km 0, 00 – 7,474.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

3.7.2014

Záplavové území vodního toku Labe, návrh na nové vymezení

Mapové podklady pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Labe v ř. km 988,86 – 1058,257, na území obcí: Bílá Třemešná, Chotěvice, Choustníkovo Hradišt,ě Černožice, Dolní Brusnice, Dolní Olešnice, Dvůr Králové nad Labem, Heřmanice, Holohlavy, Hořenice, Hostinné, Hradec Králové, Jaroměř, Kuks, Lochenice, Mostek, Nemojov, Předměřice nad Labem, Rasošky, Skalice, Smiřice, Stanovice, Vítězná.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

3.7.2014

Záplavové území vodního toku Metuje, návrh na nové vymezení

Mapové podklady pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Metuje v ř. km 30,966 – 69,099, na území obcí: Teplice nad Metují, Dědov, Česká Metuje, Maršov nad Metují, Velké Petrovice, Žabokrky, Hronov, Velké Poříčí, Náchod (místní části: Malé Poříčí, Běloves, Staré Město nad Metují, Bražec).

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

23.6.2014

Záplavové území vodního toku Stěnava, návrh na vymezení

Mapové podklady pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Stěnava v ř. km 26,908 – 47,724, na území obcí: Meziměstí, Vernéřovice, Hynčice, Jetřichov, Hejtmánkovice, Heřmanice, Broumov, Křinice, Martínkovice, Otovice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

28.5.2014

Záplavové území vodního toku Cidlina, návrh na nové vymezení

Mapové podklady pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Cidlina v ř. km 25,828 – 76,133, na území obcí: Chlumec nad Cidlinou, Humburky, Jičín, Kbelnice, Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Olešnice, Podhradí, Sběř, Skřivany, Slatiny, Sloupno, Smidary, Vitiněves, Vrbice, Vysoké Veselí, Zachrašťany, Žeretice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

3.6.2013

Povodně 2013

Sbírka na pomoc obcím v kraji, které postihla povodeň

Královéhradecký kraj vyhlásil finanční sbírku pro obce, které v regionu postihla ničivá povodeň. Svůj finanční příspěvek mohou poskytnout všechna ostatní města a obce v kraji, jimž se ničivý živel vyhnul, a prokázat tak svou solidaritu. Pomoc ale mohou poskytnout i firmy či kdokoliv z obyvatel.

číslo konta: 107 - 5068790267/0100

Celý článek

4.1.2012

Český hydrometeorologický ústav uveřejnil na svých internetových stránkách nové materiály

Český hydrometeorologický ústav uveřejnil na svých internetových stránkách : „Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ“. Průvodce je rozdělen do tří sekcí podle určení cílové skupině a to:

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

29.12.2011

MŽP zveřejnilo na svých internetových stránkách materiál: Dokončení předběžného vyhodnocení povodňových rizik v ČR podle 2007/60/ES

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých internetových stránkách materiál: „Dokončení předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik“ .

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

29.12.2011

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Ministerstvo životního prostředí uveřejnilo v prosincovém vydání Věstníku Ministerstva životního prostředí, pod č. 9 z roku 2011, nový metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby. K dispozici bude rovněž v průběhu ledna 2012 na internetových stránkách MŽP (www.mzp.cz).

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

29.12.2011

Změny u hlásného profilu Orlické Záhoří na vodním toku Divoká Orlice

K 15. prosinci 2011 došlo ke změně směrodatných dat souvisejících s hlásným profilem Orlické Záhoří, který je umístěný na vodním toku Divoká Orlice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

11.6.2007

Ochrana před povodněmi

Ochrannou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

10.5.2007

Koncepce protipovodňové ochrany

Vzhledem ke stále častěji se opakujícím povodním a vzhledem k současné nedostatečné ochraně území Královéhradeckého kraje, zadal krajský úřad zpracování koncepce: Protipovodňová ochrana Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek