Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Povodňová ochrana


4. 5. 2018

Záplavové území významného vodního toku - Běluňka – opětovné (druhé) zveřejnění podkladů a návrhu na stanovení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejnil návrh na stanovení záplavového území vodního toku Běluňka a to dopisem zn. KU KHK – 6832/ZP/2018-3 ze dne 1. 3. 2018. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, které Povodí Labe, státní podnik, posoudilo a následně provedlo úpravu rozsahu navrženého záplavového území.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

6. 4. 2018

Záplavové území významného vodního toku - Mrlina - zveřejnění podkladů a návrh na stanovení

Stanovení záplavového území významného vodního toku Mrlina je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK– 11106 /ZP/2018. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Záplavové území je navrženo na území obce Kopidlno, v k.ú. Kopidlno.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

27. 2. 2018

Záplavové území významného vodního toku - Běluňka - zveřejnění podkladů a návrh na stanovení

Stanovení záplavového území významného vodního toku Běluňka je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK/6832/ZP/2018. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Záplavové území je navrženo pro katastrální území: Jaroměř, Malá Bukovina u Chvalkovic, Dolany u Jaroměře, Krabčice, Střeziměřice, Heřmanice nad Labem, Chvalkovice v Čechách.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

21. 12. 2017

Záplavové území významného vodního toku Dědina - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 20730/ZP/2015- 22 dne 19. února 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Dědina v ř. km 0,00 – 28,12 na území obcí: Dobruška, Pohoří, Rohenice, České Meziříčí, Králova Lhota, Opočno, Mokré, Očelice, Bohuslavice, Ledce, Třebechovice pod Orebem.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

12. 5. 2017

Záplavové území významných vodních toků Zlatý potok a Dědina - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 38/ZP/2017- 11 dne 15. května 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Zlatý potok v ř. km 0, 00 až 5,516 a významného vodního toku Dědina v ř. km 10,965 – 26,140 na území obcí: Opočno, České Meziříčí, Mokré, Bohuslavice, Pohoří.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

10. 4. 2017

Záplavové území významného vodního toku Olešnice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 30656/ZP/2017- 20 dne 10. dubna 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Olešnice v ř. km 9,11 – 15,53 na území obcí: Červený Kostelec a Rtyně v Podkrkonoší.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

20. 3. 2017

Záplavové území významného vodního toku Zlatý potok, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 37/ZP/2017- 6 dne 20. března 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Zlatý potok v ř. km 5,516 až 12,267 na území obcí: Semechnice a Opočno.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

14. 3. 2017

Záplavové území významného vodního toku Bělá, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 35/ZP/2017- 7 dne 16. března 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Bělá v ř. km 12,66 – 21,849 na území obcí: Skuhrov nad Bělou, Kvasiny a Solnice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

24. 1. 2017

Stanovená záplavová (dříve zátopová) území na správním území Královéhradeckého kraje - stav k 23.02.2018

Záplavová území vodních toků řeší zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, hlava IX. Ochrana před povodněmi, § 66 až § 68.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

11. 1. 2017

Záplavové území významného vodního toku Zlatý potok, návrh na vymezení – zveřejnění podkladů

Stanovení záplavového území významného vodního toku Zlatý potok je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 37/ZP/2017. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

5. 1. 2017

Záplavové území vodního toku Bělá, návrh na vymezení – zveřejnění podkladů

Stanovení záplavového území vodního toku Bělá je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 35/ZP/2017. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky a námitky.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

29. 9. 2016

Záplavové území významného vodního toku Olešnice, návrh na vymezení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad vede v současné době řízení o stanovení záplavového území vodního toku Olešnice.

Stanovení záplavového území významného vodního toku Olešnice je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK 30656/ZP/2016.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

7. 7. 2016

Záplavové území vodního toku Oleška, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 11501/ZP/2016-9, dne 8. července 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Oleška v ř. km 19,52 (hranice kraje) – 24,039, na území obce Stará Paka.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

10. 6. 2016

Záplavové území vodního toku Úpa, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (č.j.) 32623/ZP/2015- 12, dne 9. 6. 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Úpa v ř. km 28,898 po ř. km 58,024, na území obcí: Trutnov, Havlovice, Mladé Buky, Suchovršice, Úpice, Velké Svatoňovice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

17. 5. 2016

Záplavové území vodního toku Labe, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (č.j.) KUKHK – 10399/ZP/2016-5, dne 18. 5. 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Labe v ř. km 988,86 až po hranice s Pardubickým kraje, na území obcí: Statutární město Hradec Králové, Vysoká nad Labem.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

14. 4. 2016

Záplavové území vodního toku Cidlina, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (č.j.) 3974/ZP/2014 -35, dne 18. 4. 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Cidlina v ř. km 25,828 – 76,133 na území obcí: Chlumec nad Cidlinou, Humburky, Jičín, Kbelnice, Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Olešnice, Podhradí, Sběř, Skřivany, Slatiny, Sloupno, Smidary, Vitiněves, Vrbice, Vysoké Veselí, Zachrašťany, Žeretice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

11. 1. 2016

Záplavové území vodního toku Cidlina, upravený návrh na nové vymezení pro území města Jičín

Mapový podklady pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Cidlina na území města Jičín.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

29. 12. 2015

Záplavové území vodního toku Úpa, návrh na nové vymezení

Mapové podklady a technická zpráva pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úpa v ř. km 28,898 – 58,024, na území obcí: Trutnov, Havlovice, Mladé Buky, Suchovršice, Úpice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

8. 4. 2015

Záplavové území vodního toku Metuje, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn (č.j.) 5716/ZP/2014-23 dne 10. 4. 2015, záplavové území vodního toku Metuje v ř. km 30,966 až ř. km 69,099 a to na území obcí: Teplice nad Metují (Dědov), Česká Metuje, Žďár nad Metují (Maršov nad Metují), Velké Petrovice, Hronov (Žabokrky), Bezděkov nad Metují, Vysoká Srbská, Velké Poříčí, Náchod (místní části: Malé Poříčí, Běloves, Staré Město nad Metují, Bražec).

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

10. 2. 2015

Záplavové území vodního toku Cidlina, upravený návrh na nové vymezení

Mapové podklady pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Cidlinav ř. km 25,828 – 76,133 na území obcí: Chlumec nad Cidlinou, Humburky, Jičín, Kbelnice, Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Olešnice, Podhradí, Sběř, Skřivany, Slatiny, Sloupno, Smidary, Vitiněves, Vrbice, Vysoké Veselí, Zachrašťany, Žeretice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

21. 1. 2015

Záplavové území vodního toku Divoká Orlice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, nově vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn (č.j.) 19035/ZP/2014-9 dne 20. 1. 2015, záplavové území vodního toku Divoká Orlice a to od km 12,63 do ř. km 25,215, na území obcí: Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Záměl a Potštejn.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

15. 1. 2015

Záplavové území vodního toku Tichá Orlice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 20050/ZP/2014-8 dne 15. 1. 2015, záplavové území vodního toku Tichá Orlice v ř. km 4,391 až ř. km 14,381 a to na území obcí: Čermná nad Orlicí, Borohrádek, Kostelecké Horky.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

6. 1. 2015

Záplavové území vodního toku Stěnava, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn (č.j.) 5735/ZP/2014-10 dne 8. 1. 2015, záplavové území vodního toku Stěnava v ř. km 26,908 až ř. km 47,724 a to na území obcí: Meziměstí, Vernéřovice, Hynčice, Jetřichov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Broumov, Křinice, Martínkovice, Otovice. Zároveň vymezil i aktivní zónu záplavového území.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

2. 1. 2015

Záplavové území vodního toku Zdobnice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad nově stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 18271/ZP/2014-10 dne 2. 1. 2015, záplavové území vodního toku Zdobnice v ř. km 0,00 až ř. km 3, 8 a to na území obcí: Vamberk a Doudleby nad Orlicí. Zároveň vymezil i aktivní zónu záplavového území.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

14. 11. 2014

Záplavové území vodního toku Divoká Orlice, návrh na nové vymezení

Mapové podklady pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Divoká Orlice v ř. km 12,63 – 25,215 na území obcí: Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Potštejn, Záměl.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

9. 10. 2014

Záplavové území vodního toku Labe, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 5710/ZP/2014-24 dne 8. 10. 2014, záplavové území vodního toku Labe v ř. km 988,86 až ř. km 1058,257...

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

9. 10. 2014

Záplavové území vodního toku Rtyňka, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 5748/ZP/2014-5 dne 10. 9. 2014 záplavové území vodního toku Rtyňka v ř. km 0, 00 – 7,474.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

3. 6. 2013

Povodně 2013

Sbírka na pomoc obcím v kraji, které postihla povodeň

Královéhradecký kraj vyhlásil finanční sbírku pro obce, které v regionu postihla ničivá povodeň. Svůj finanční příspěvek mohou poskytnout všechna ostatní města a obce v kraji, jimž se ničivý živel vyhnul, a prokázat tak svou solidaritu. Pomoc ale mohou poskytnout i firmy či kdokoliv z obyvatel.

číslo konta: 107 - 5068790267/0100

Celý článek

4. 1. 2012

Český hydrometeorologický ústav uveřejnil na svých internetových stránkách nové materiály

Český hydrometeorologický ústav uveřejnil na svých internetových stránkách : „Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ“. Průvodce je rozdělen do tří sekcí podle určení cílové skupině a to:

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

29. 12. 2011

MŽP zveřejnilo na svých internetových stránkách materiál: Dokončení předběžného vyhodnocení povodňových rizik v ČR podle 2007/60/ES

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých internetových stránkách materiál: „Dokončení předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik“ .

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

29. 12. 2011

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Ministerstvo životního prostředí uveřejnilo v prosincovém vydání Věstníku Ministerstva životního prostředí, pod č. 9 z roku 2011, nový metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby. K dispozici bude rovněž v průběhu ledna 2012 na internetových stránkách MŽP (www.mzp.cz).

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

29. 12. 2011

Změny u hlásného profilu Orlické Záhoří na vodním toku Divoká Orlice

K 15. prosinci 2011 došlo ke změně směrodatných dat souvisejících s hlásným profilem Orlické Záhoří, který je umístěný na vodním toku Divoká Orlice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

11. 6. 2007

Ochrana před povodněmi

Ochrannou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

10. 5. 2007

Koncepce protipovodňové ochrany

Vzhledem ke stále častěji se opakujícím povodním a vzhledem k současné nedostatečné ochraně území Královéhradeckého kraje, zadal krajský úřad zpracování koncepce: Protipovodňová ochrana Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek