Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Povodňová ochrana


21. 6. 2018

Záplavové území významného vodního toku Běluňka - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK– 6832 /ZP/2018 - 14 dne 18. června 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Běluňka v ř. km 0,00 – 10,00 na území obcí Dolany, Heřmanice a Chvalkovice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

11. 6. 2018

Záplavové území vodního toku Bělá, návrh na vymezení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel žádost od povodí Labe, státní podnik, na stanovení záplavového území významného vodního toku Bělá.

Na základě uvedeného Krajský úřad královéhradeckého kraje zveřejňuje mapové podklady a technickou zprávu obsahující i psaný podélný profil pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bělá v ř. km 0,00 – 13,00, na území obcí: Solnice, Kvasiny a Skuhrov nad Bělou. Přitom v úseku ř. km 12,66 až 13,00 dojde ke změně stávajícího záplavového území, stanoveného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje opatřením obecné povahy čj. 35/ZP/2017, ze dne 16. 3. 2017 (záplavové území bylo stanoveno pro ř. km 12,66- 21,849).

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

4. 6. 2018

Záplavové území významného vodního toku Mrlina - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 11106/ZP/2018 - 17 dne 4. června 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Mrlina v ř. km 27,203 – 30,074 na území obce/města Kopidlno.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

4. 5. 2018

Záplavové území významného vodního toku - Běluňka – opětovné (druhé) zveřejnění podkladů a návrhu na stanovení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejnil návrh na stanovení záplavového území vodního toku Běluňka a to dopisem zn. KU KHK – 6832/ZP/2018-3 ze dne 1. 3. 2018. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, které Povodí Labe, státní podnik, posoudilo a následně provedlo úpravu rozsahu navrženého záplavového území.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

6. 4. 2018

Záplavové území významného vodního toku - Mrlina - zveřejnění podkladů a návrh na stanovení

Stanovení záplavového území významného vodního toku Mrlina je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK– 11106 /ZP/2018. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Záplavové území je navrženo na území obce Kopidlno, v k.ú. Kopidlno.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

27. 2. 2018

Záplavové území významného vodního toku - Běluňka - zveřejnění podkladů a návrh na stanovení

Stanovení záplavového území významného vodního toku Běluňka je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK/6832/ZP/2018. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Záplavové území je navrženo pro katastrální území: Jaroměř, Malá Bukovina u Chvalkovic, Dolany u Jaroměře, Krabčice, Střeziměřice, Heřmanice nad Labem, Chvalkovice v Čechách.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

21. 12. 2017

Záplavové území významného vodního toku Dědina - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 20730/ZP/2015- 22 dne 19. února 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Dědina v ř. km 0,00 – 28,12 na území obcí: Dobruška, Pohoří, Rohenice, České Meziříčí, Králova Lhota, Opočno, Mokré, Očelice, Bohuslavice, Ledce, Třebechovice pod Orebem.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

12. 5. 2017

Záplavové území významných vodních toků Zlatý potok a Dědina - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 38/ZP/2017- 11 dne 15. května 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Zlatý potok v ř. km 0, 00 až 5,516 a významného vodního toku Dědina v ř. km 10,965 – 26,140 na území obcí: Opočno, České Meziříčí, Mokré, Bohuslavice, Pohoří.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

10. 4. 2017

Záplavové území významného vodního toku Olešnice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 30656/ZP/2017- 20 dne 10. dubna 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Olešnice v ř. km 9,11 – 15,53 na území obcí: Červený Kostelec a Rtyně v Podkrkonoší.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

20. 3. 2017

Záplavové území významného vodního toku Zlatý potok, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 37/ZP/2017- 6 dne 20. března 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Zlatý potok v ř. km 5,516 až 12,267 na území obcí: Semechnice a Opočno.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

14. 3. 2017

Záplavové území významného vodního toku Bělá, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 35/ZP/2017- 7 dne 16. března 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Bělá v ř. km 12,66 – 21,849 na území obcí: Skuhrov nad Bělou, Kvasiny a Solnice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

24. 1. 2017

Stanovená záplavová (dříve zátopová) území na správním území Královéhradeckého kraje - stav k 22.08.2018

Záplavová území vodních toků řeší zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, hlava IX. Ochrana před povodněmi, § 66 až § 68.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

11. 1. 2017

Záplavové území významného vodního toku Zlatý potok, návrh na vymezení – zveřejnění podkladů

Stanovení záplavového území významného vodního toku Zlatý potok je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 37/ZP/2017. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

5. 1. 2017

Záplavové území vodního toku Bělá, návrh na vymezení – zveřejnění podkladů

Stanovení záplavového území vodního toku Bělá je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 35/ZP/2017. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky a námitky.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

29. 9. 2016

Záplavové území významného vodního toku Olešnice, návrh na vymezení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad vede v současné době řízení o stanovení záplavového území vodního toku Olešnice.

Stanovení záplavového území významného vodního toku Olešnice je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK 30656/ZP/2016.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

7. 7. 2016

Záplavové území vodního toku Oleška, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 11501/ZP/2016-9, dne 8. července 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Oleška v ř. km 19,52 (hranice kraje) – 24,039, na území obce Stará Paka.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

10. 6. 2016

Záplavové území vodního toku Úpa, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (č.j.) 32623/ZP/2015- 12, dne 9. 6. 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Úpa v ř. km 28,898 po ř. km 58,024, na území obcí: Trutnov, Havlovice, Mladé Buky, Suchovršice, Úpice, Velké Svatoňovice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

17. 5. 2016

Záplavové území vodního toku Labe, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (č.j.) KUKHK – 10399/ZP/2016-5, dne 18. 5. 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Labe v ř. km 988,86 až po hranice s Pardubickým kraje, na území obcí: Statutární město Hradec Králové, Vysoká nad Labem.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

14. 4. 2016

Záplavové území vodního toku Cidlina, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (č.j.) 3974/ZP/2014 -35, dne 18. 4. 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Cidlina v ř. km 25,828 – 76,133 na území obcí: Chlumec nad Cidlinou, Humburky, Jičín, Kbelnice, Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Olešnice, Podhradí, Sběř, Skřivany, Slatiny, Sloupno, Smidary, Vitiněves, Vrbice, Vysoké Veselí, Zachrašťany, Žeretice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

11. 1. 2016

Záplavové území vodního toku Cidlina, upravený návrh na nové vymezení pro území města Jičín

Mapový podklady pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Cidlina na území města Jičín.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

29. 12. 2015

Záplavové území vodního toku Úpa, návrh na nové vymezení

Mapové podklady a technická zpráva pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úpa v ř. km 28,898 – 58,024, na území obcí: Trutnov, Havlovice, Mladé Buky, Suchovršice, Úpice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

8. 4. 2015

Záplavové území vodního toku Metuje, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn (č.j.) 5716/ZP/2014-23 dne 10. 4. 2015, záplavové území vodního toku Metuje v ř. km 30,966 až ř. km 69,099 a to na území obcí: Teplice nad Metují (Dědov), Česká Metuje, Žďár nad Metují (Maršov nad Metují), Velké Petrovice, Hronov (Žabokrky), Bezděkov nad Metují, Vysoká Srbská, Velké Poříčí, Náchod (místní části: Malé Poříčí, Běloves, Staré Město nad Metují, Bražec).

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

10. 2. 2015

Záplavové území vodního toku Cidlina, upravený návrh na nové vymezení

Mapové podklady pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Cidlinav ř. km 25,828 – 76,133 na území obcí: Chlumec nad Cidlinou, Humburky, Jičín, Kbelnice, Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Olešnice, Podhradí, Sběř, Skřivany, Slatiny, Sloupno, Smidary, Vitiněves, Vrbice, Vysoké Veselí, Zachrašťany, Žeretice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

21. 1. 2015

Záplavové území vodního toku Divoká Orlice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, nově vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn (č.j.) 19035/ZP/2014-9 dne 20. 1. 2015, záplavové území vodního toku Divoká Orlice a to od km 12,63 do ř. km 25,215, na území obcí: Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Záměl a Potštejn.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

15. 1. 2015

Záplavové území vodního toku Tichá Orlice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 20050/ZP/2014-8 dne 15. 1. 2015, záplavové území vodního toku Tichá Orlice v ř. km 4,391 až ř. km 14,381 a to na území obcí: Čermná nad Orlicí, Borohrádek, Kostelecké Horky.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

6. 1. 2015

Záplavové území vodního toku Stěnava, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn (č.j.) 5735/ZP/2014-10 dne 8. 1. 2015, záplavové území vodního toku Stěnava v ř. km 26,908 až ř. km 47,724 a to na území obcí: Meziměstí, Vernéřovice, Hynčice, Jetřichov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Broumov, Křinice, Martínkovice, Otovice. Zároveň vymezil i aktivní zónu záplavového území.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

2. 1. 2015

Záplavové území vodního toku Zdobnice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad nově stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 18271/ZP/2014-10 dne 2. 1. 2015, záplavové území vodního toku Zdobnice v ř. km 0,00 až ř. km 3, 8 a to na území obcí: Vamberk a Doudleby nad Orlicí. Zároveň vymezil i aktivní zónu záplavového území.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

14. 11. 2014

Záplavové území vodního toku Divoká Orlice, návrh na nové vymezení

Mapové podklady pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Divoká Orlice v ř. km 12,63 – 25,215 na území obcí: Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Potštejn, Záměl.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

9. 10. 2014

Záplavové území vodního toku Labe, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 5710/ZP/2014-24 dne 8. 10. 2014, záplavové území vodního toku Labe v ř. km 988,86 až ř. km 1058,257...

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

9. 10. 2014

Záplavové území vodního toku Rtyňka, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 5748/ZP/2014-5 dne 10. 9. 2014 záplavové území vodního toku Rtyňka v ř. km 0, 00 – 7,474.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

3. 6. 2013

Povodně 2013

Sbírka na pomoc obcím v kraji, které postihla povodeň

Královéhradecký kraj vyhlásil finanční sbírku pro obce, které v regionu postihla ničivá povodeň. Svůj finanční příspěvek mohou poskytnout všechna ostatní města a obce v kraji, jimž se ničivý živel vyhnul, a prokázat tak svou solidaritu. Pomoc ale mohou poskytnout i firmy či kdokoliv z obyvatel.

číslo konta: 107 - 5068790267/0100

Celý článek

4. 1. 2012

Český hydrometeorologický ústav uveřejnil na svých internetových stránkách nové materiály

Český hydrometeorologický ústav uveřejnil na svých internetových stránkách : „Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ“. Průvodce je rozdělen do tří sekcí podle určení cílové skupině a to:

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

29. 12. 2011

MŽP zveřejnilo na svých internetových stránkách materiál: Dokončení předběžného vyhodnocení povodňových rizik v ČR podle 2007/60/ES

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých internetových stránkách materiál: „Dokončení předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik“ .

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

29. 12. 2011

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Ministerstvo životního prostředí uveřejnilo v prosincovém vydání Věstníku Ministerstva životního prostředí, pod č. 9 z roku 2011, nový metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby. K dispozici bude rovněž v průběhu ledna 2012 na internetových stránkách MŽP (www.mzp.cz).

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

29. 12. 2011

Změny u hlásného profilu Orlické Záhoří na vodním toku Divoká Orlice

K 15. prosinci 2011 došlo ke změně směrodatných dat souvisejících s hlásným profilem Orlické Záhoří, který je umístěný na vodním toku Divoká Orlice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

11. 6. 2007

Ochrana před povodněmi

Ochrannou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

10. 5. 2007

Koncepce protipovodňové ochrany

Vzhledem ke stále častěji se opakujícím povodním a vzhledem k současné nedostatečné ochraně území Královéhradeckého kraje, zadal krajský úřad zpracování koncepce: Protipovodňová ochrana Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek