Povodňová ochrana

1.10.2020

Záplavové území významného vodního toku Tichá Orlice, změna z.ú. v ř. km 0,00 až 1,73 na k.ú. obcí: Albrechtice n.O., Týniště n.O. a Žďár n.O.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 16124/ZP/2020 - 5 dne 30. září 2020, záplavové území a nově vymezil aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Tichá Orlice v ř. km 0,00 až 1,73 na katastrálním území obcí: Albrechtice nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Žďár nad Orlicí.

8.7.2020

Záplavové území významného vodního toku Labe, změna záplavového území v ř. km 1033-1040 na k. ú.: Dvůr Králové nad Labem

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 12328/ZP/2020 - 5 dne 9. července 2020, záplavové území a vymezil aktivní zónu významného vodního toku Labe v ř. km 1033-1040 na území města Dvůr Králové nad Labem

27.2.2020

Záplavové území významného vodního toku Bystřice – změna stanoveného záplavového území v ř. km 46,761 – 51,705

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 26256/ZP/2019 - 8 dne 27. února 2020, záplavové území a vymezil aktivní zónu významného vodního toku Bystřice v ř. km 46,761 až 51,705 na území obcí Miletín, Rohoznice.

11.12.2018

Záplavové území významného vodního toku Labe - změna stanoveného záplavového území v ř. km 996,977 až 1001,350 a zveřejní podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad změnil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK– 32273/ZP/2018 - 6 dne 11. prosince 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Labe v ř. km 996,977 až 1001,350 na území obcí Lochenice a Předměřice nad Labem.

7.12.2018

Záplavové území významného vodního toku Bělá- stanovení a zveřejní podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK– 17728/ZP/2018 - 14 dne 6. prosince 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Bělá v ř. km 0,00 – 13,00 na území obcí Častolovice, Hřibiny - Ledská, Černíkovice, Kostelec nad Orlicí, Lično, Synkov-Slemeno, Libel, Třebešov.

21.6.2018

Záplavové území významného vodního toku Běluňka - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK– 6832 /ZP/2018 - 14 dne 18. června 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Běluňka v ř. km 0,00 – 10,00 na území obcí Dolany, Heřmanice a Chvalkovice.

11.6.2018

Záplavové území vodního toku Bělá, návrh na vymezení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel žádost od povodí Labe, státní podnik, na stanovení záplavového území významného vodního toku Bělá.

Na základě uvedeného Krajský úřad královéhradeckého kraje zveřejňuje mapové podklady a technickou zprávu obsahující i psaný podélný profil pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bělá v ř. km 0,00 – 13,00, na území obcí: Solnice, Kvasiny a Skuhrov nad Bělou. Přitom v úseku ř. km 12,66 až 13,00 dojde ke změně stávajícího záplavového území, stanoveného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje opatřením obecné povahy čj. 35/ZP/2017, ze dne 16. 3. 2017 (záplavové území bylo stanoveno pro ř. km 12,66- 21,849).

4.6.2018

Záplavové území významného vodního toku Mrlina - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 11106/ZP/2018 - 17 dne 4. června 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Mrlina v ř. km 27,203 – 30,074 na území obce/města Kopidlno.

6.4.2018

Záplavové území významného vodního toku - Mrlina - zveřejnění podkladů a návrh na stanovení

Stanovení záplavového území významného vodního toku Mrlina je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK– 11106 /ZP/2018. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Záplavové území je navrženo na území obce Kopidlno, v k.ú. Kopidlno.

27.2.2018

Záplavové území významného vodního toku - Běluňka - zveřejnění podkladů a návrh na stanovení

Stanovení záplavového území významného vodního toku Běluňka je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK/6832/ZP/2018. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Záplavové území je navrženo pro katastrální území: Jaroměř, Malá Bukovina u Chvalkovic, Dolany u Jaroměře, Krabčice, Střeziměřice, Heřmanice nad Labem, Chvalkovice v Čechách.

21.12.2017

Záplavové území významného vodního toku Dědina - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 20730/ZP/2015- 22 dne 19. února 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Dědina v ř. km 0,00 – 28,12 na území obcí: Dobruška, Pohoří, Rohenice, České Meziříčí, Králova Lhota, Opočno, Mokré, Očelice, Bohuslavice, Ledce, Třebechovice pod Orebem.

12.5.2017

Záplavové území významných vodních toků Zlatý potok a Dědina - stanovení a zveřejnění podkladů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 38/ZP/2017- 11 dne 15. května 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Zlatý potok v ř. km 0, 00 až 5,516 a významného vodního toku Dědina v ř. km 10,965 – 26,140 na území obcí: Opočno, České Meziříčí, Mokré, Bohuslavice, Pohoří.

10.4.2017

Záplavové území významného vodního toku Olešnice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 30656/ZP/2017- 20 dne 10. dubna 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Olešnice v ř. km 9,11 – 15,53 na území obcí: Červený Kostelec a Rtyně v Podkrkonoší.

20.3.2017

Záplavové území významného vodního toku Zlatý potok, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 37/ZP/2017- 6 dne 20. března 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Zlatý potok v ř. km 5,516 až 12,267 na území obcí: Semechnice a Opočno.

14.3.2017

Záplavové území významného vodního toku Bělá, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 35/ZP/2017- 7 dne 16. března 2017, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Bělá v ř. km 12,66 – 21,849 na území obcí: Skuhrov nad Bělou, Kvasiny a Solnice.

11.1.2017

Záplavové území významného vodního toku Zlatý potok, návrh na vymezení – zveřejnění podkladů

Stanovení záplavového území významného vodního toku Zlatý potok je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 37/ZP/2017. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky.

5.1.2017

Záplavové území vodního toku Bělá, návrh na vymezení – zveřejnění podkladů

Stanovení záplavového území vodního toku Bělá je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 35/ZP/2017. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky a námitky.

29.9.2016

Záplavové území významného vodního toku Olešnice, návrh na vymezení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad vede v současné době řízení o stanovení záplavového území vodního toku Olešnice.

Stanovení záplavového území významného vodního toku Olešnice je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK 30656/ZP/2016.

7.7.2016

Záplavové území vodního toku Oleška, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 11501/ZP/2016-9, dne 8. července 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Oleška v ř. km 19,52 (hranice kraje) – 24,039, na území obce Stará Paka.

10.6.2016

Záplavové území vodního toku Úpa, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (č.j.) 32623/ZP/2015- 12, dne 9. 6. 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Úpa v ř. km 28,898 po ř. km 58,024, na území obcí: Trutnov, Havlovice, Mladé Buky, Suchovršice, Úpice, Velké Svatoňovice.

17.5.2016

Záplavové území vodního toku Labe, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (č.j.) KUKHK – 10399/ZP/2016-5, dne 18. 5. 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Labe v ř. km 988,86 až po hranice s Pardubickým kraje, na území obcí: Statutární město Hradec Králové, Vysoká nad Labem.

14.4.2016

Záplavové území vodního toku Cidlina, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (č.j.) 3974/ZP/2014 -35, dne 18. 4. 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Cidlina v ř. km 25,828 – 76,133 na území obcí: Chlumec nad Cidlinou, Humburky, Jičín, Kbelnice, Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Olešnice, Podhradí, Sběř, Skřivany, Slatiny, Sloupno, Smidary, Vitiněves, Vrbice, Vysoké Veselí, Zachrašťany, Žeretice.

29.12.2015

Záplavové území vodního toku Úpa, návrh na nové vymezení

Mapové podklady a technická zpráva pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úpa v ř. km 28,898 – 58,024, na území obcí: Trutnov, Havlovice, Mladé Buky, Suchovršice, Úpice.

8.4.2015

Záplavové území vodního toku Metuje, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn (č.j.) 5716/ZP/2014-23 dne 10. 4. 2015, záplavové území vodního toku Metuje v ř. km 30,966 až ř. km 69,099 a to na území obcí: Teplice nad Metují (Dědov), Česká Metuje, Žďár nad Metují (Maršov nad Metují), Velké Petrovice, Hronov (Žabokrky), Bezděkov nad Metují, Vysoká Srbská, Velké Poříčí, Náchod (místní části: Malé Poříčí, Běloves, Staré Město nad Metují, Bražec).

10.2.2015

Záplavové území vodního toku Cidlina, upravený návrh na nové vymezení

Mapové podklady pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Cidlinav ř. km 25,828 – 76,133 na území obcí: Chlumec nad Cidlinou, Humburky, Jičín, Kbelnice, Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Olešnice, Podhradí, Sběř, Skřivany, Slatiny, Sloupno, Smidary, Vitiněves, Vrbice, Vysoké Veselí, Zachrašťany, Žeretice.

21.1.2015

Záplavové území vodního toku Divoká Orlice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, nově vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn (č.j.) 19035/ZP/2014-9 dne 20. 1. 2015, záplavové území vodního toku Divoká Orlice a to od km 12,63 do ř. km 25,215, na území obcí: Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Záměl a Potštejn.

15.1.2015

Záplavové území vodního toku Tichá Orlice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 20050/ZP/2014-8 dne 15. 1. 2015, záplavové území vodního toku Tichá Orlice v ř. km 4,391 až ř. km 14,381 a to na území obcí: Čermná nad Orlicí, Borohrádek, Kostelecké Horky.

6.1.2015

Záplavové území vodního toku Stěnava, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn (č.j.) 5735/ZP/2014-10 dne 8. 1. 2015, záplavové území vodního toku Stěnava v ř. km 26,908 až ř. km 47,724 a to na území obcí: Meziměstí, Vernéřovice, Hynčice, Jetřichov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Broumov, Křinice, Martínkovice, Otovice. Zároveň vymezil i aktivní zónu záplavového území.

2.1.2015

Záplavové území vodního toku Zdobnice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad nově stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 18271/ZP/2014-10 dne 2. 1. 2015, záplavové území vodního toku Zdobnice v ř. km 0,00 až ř. km 3, 8 a to na území obcí: Vamberk a Doudleby nad Orlicí. Zároveň vymezil i aktivní zónu záplavového území.

9.10.2014

Záplavové území vodního toku Labe, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 5710/ZP/2014-24 dne 8. 10. 2014, záplavové území vodního toku Labe v ř. km 988,86 až ř. km 1058,257...

9.10.2014

Záplavové území vodního toku Rtyňka, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 5748/ZP/2014-5 dne 10. 9. 2014 záplavové území vodního toku Rtyňka v ř. km 0, 00 – 7,474.

29.12.2011

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Ministerstvo životního prostředí uveřejnilo v prosincovém vydání Věstníku Ministerstva životního prostředí, pod č. 9 z roku 2011, nový metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby. K dispozici bude rovněž v průběhu ledna 2012 na internetových stránkách MŽP (www.mzp.cz).

11.6.2007

Ochrana před povodněmi

Ochrannou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními.