Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePotřebuji vyřídit - životní situaceVodní hospodářství

Vodní hospodářství

Návody pro řešení životních situací


27. 6. 2014

10.2 - Žádost o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami

- k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání

Publikoval: Pavel Merunka

Celý článek

27. 6. 2014

10.8 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Publikoval: Pavel Merunka

Celý článek