Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePotřebuji vyřídit - životní situacePříroda, lesnictví a zemědělství

Příroda, lesnictví a zemědělství

Návody pro řešení životních situací


26. 5. 2008

9.01 - Souhlas s chovem zvěře v zajetí

Souhlas s chovem zvěře v zajetí

Celý článek

26. 5. 2008

9.03 - Umísťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území

Umísťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území

Celý článek

26. 5. 2008

9.04 - Ochrana zemědělského půdního fondu

Ochrana zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Celý článek

26. 5. 2008

9.05 - Zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo zvláštního určení

Žádost o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo zvláštního určení s výjimkou vojenských lesů

Celý článek

26. 5. 2008

9.06 - Souhlas s umístěním rekreačních a sportovních staveb v lese (územně plánovací dokumenatce)

Souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace všech stupňů s výjimkou velkého územního celku, pokud umísťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Celý článek

26. 5. 2008

9.07 - Ustanovení a zrušení lesní stráže na území kraje

Ustanovení a zrušení lesní stráže s působností na území kraje (§ 38 odst. 2 lesního zákona)

Celý článek

26. 5. 2008

9.08 - Udělení licence ke zpracování plánů a osnov

Udělení licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26 odst. 1 lesního zákona)

Celý článek

26. 5. 2008

9.09 - Vyjádření k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb

Vyjádření k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti krajů (§ 32 odst. 2 lesního zákona)

Celý článek

26. 5. 2008

9.10 - Opatření v případě mimořádných okolností na území kraje

Opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní působnosti obce s rozšířenou působností a nepřesahují obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2 lesního zákona).

Celý článek

26. 5. 2008

9.11 - Rozhodnutí ve sporech o místní příslušnost

Rozhodnutí ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud jedním z orgánů není Vojenský lesní úřad.

Celý článek