Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informaceOvzduší

Ovzduší

23. 8. 2018

Seznam informací - žádosti

podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Publikoval: Eva Jarošová

Celý článek

6. 6. 2016

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dne 26.5.2016 Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05, který je vydán v souladu s ust. § 9 odst. 1 a § 41 odst. 3 zákona č. 201/2012, Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a nahrazuje program ke zlepšení kvality ovzduší zpracovaný dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů.

Publikoval: Helena Hyšková

Celý článek

12. 2. 2016

Povolování podle zákona o ochraně ovzduší, náležitosti žádostí

Krajský úřad vydává závazná stanoviska a rozhodnutí k řízením podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) pro vyjmenované zdroje uvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Bez těchto závazných stanovisek a rozhodnutí nesmí stavební úřad vydat územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas nebo rozhodnutí zkušebního provozu. Jejich součástí jsou podmínky ochrany ovzduší, které jsou pro stavební úřady závazné.

Publikoval: Pavlína Brátová, Eva Jarošová

Celý článek

12. 2. 2016

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Publikoval: Eva Jarošová

Celý článek

12. 2. 2016

Návod na vyplnění údajů SPE a ISPOP v roce 2016

Publikoval: Pavlína Brátová

Celý článek

12. 1. 2015

Platné právní předpisy

v oblasti ochrany ovzduší

Publikoval: Eva Jarošová

Celý článek