Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro PO KHK

Informace pro PO KHK

15. 3. 2017

Zákon č. 250/2000 Sb.

Úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - stav k 21. 2. 2017

Publikoval: Radmila Velnerová

Celý článek

15. 3. 2017

Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů

Publikoval: Radmila Velnerová

Celý článek

30. 3. 2016

Metodické materiály k zákonu o registru smluv

Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých internetových stránkách http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx  metodiku k zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V příloze naleznete též soubor nejčastějších otázek a odpovědí ve vztahu k zákonu o registru smluv (zpracovalo Ministerstvo vnitra).

Publikoval: Petr Adámek

Celý článek