Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivKrajské dotace pro rok 2013Sociální oblast

Dotační program na podporu navazujících činností a prorodinných aktivitv roce 2013

Poslední aktualizace: 19. 3. 2013

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2013.

 Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené na předepsaném písemném formuláři s přílohami. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.

Vzhledem k tomu, že se v minulosti u řady organizací vyskytly nedostatky v plnění závazků plynoucích ze zásad a dotační smlouvy, důrazně doporučujeme přečíst si Zásady dotačního řízení a návrh dotační smlouvy.

Formulář žádosti , metodika a zásady dotačního řízení jsou k dispozici na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové 3 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději 10. dubna 2013 včetně (Rozhodující je datum razítkapodací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz

Pozdní podání žádosti je důvod k vyřazení z dotačního řízení Královéhradeckého kraje.

Autor: Ivan Guman

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Příloha číslo 3 k žádosti doc 38 kB 19.3.2013
Dotační program na podporu navazujících činností a prorodinných aktivitv roce 2013 Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2013. Schváleno zastupitelstvem kraje dne 18.3.2013 pdf 786 kB 19.3.2013
Žádost o dotaci KHK 2013 Dotační program na podporu navazujících činností a prorodinných aktivitv roce 2013 xls 382 kB 2.4.2013