Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011

12. 1. 2012 Autor: Ivan Guman

Na základě ustanovení Zásad dotačních programů na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2011 a pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2011 a na základě ustanovení článku IV. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2011 je příjemce dotace povinen ji vyúčtovat k 31. 12. 2011 na předepsaných formulářích.

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011

Dotace od Královéhradeckého kraje je možno využívat pouze do 31. prosince 2011.

Termín pro vrácení nevyčerpaných prostředků na účet Královéhradeckého kraje je stanoven na 31. 1. 2012.

Termín pro podání vyúčtování popř. odevzdání závěrečné zprávy je stanoven na 15. 2. 2012.

!!!POZOR, pro každou jednotlivou smlouvu uzavřenou s organizací je nutné odevzdat samostatné vyúčtování! Neposílejte kopie účetních dokladů!

Postup vyúčtování a formuláře pro textovou část vyúčtování jsou v souboru ZaverecnaZprava2011.doc

Pro vyúčtování dotace dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2011:

Soubor:VyuctovaniSocialniSluzby2011.xls

Pro vyúčtování dotace z dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2011:

Soubor:VyuctovaniNavazujici2011.xls

Upozorňujeme na to, že součástí vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011 je i potvrzení místně příslušného státního orgánu o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení) a zdravotnímpojišťovnám, u kterých jsou registrovaní zaměstnanci. Stačí kopie potvrzení.

Závěrečnou zprávu, požadované tabulky a další dokumenty  posílejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03   

Hradec Králové

Informace k vyúčtování a závěrečné zprávě v případě potřeby podá:

Ing. Ivan Guman, tel.: 495 817 246, e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz   

Mgr. Robert Černý, tel.: 495 817 432, e-mail: rcerny@kr-kralovehradecky.cz   .

Soubory ke stažení