Dotační program na podporu sociálních služeb v roce 2011

28. 3. 2011 Autor: Ivan Guman

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2011.

Program je určen na spolufinancování sociálních služeb, které, jsou zařazeny do Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011-2016.

V dotačním řízení pro rok 2011 mají prioritu takové sociální služby, které jsou poskytovány s cílem naplnit individuální potřeby uživatelů, umožňují uživateli vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují uživatele v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života. Preferovány budou současně služby, které podporují sociální soudržnost místních společenství (obcí a mikroregionů) a jsou součástí komunitních a jiných regionálních plánů sociálních služeb.

Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené na předepsaném písemném formuláři s přílohami a daty vloženými do databázové aplikace projektu Vytváření místního partnerství benchmarking sociálních služeb Královéhradeckého kraje (část Realita 2010).

Postup podání žádosti.

      1. Vyplňte data  do databázové aplikace projektu Vytváření místního partnerství benchmarking sociálních služeb Královéhradeckého kraje (část Realita 2010).

      2. Vyplňte formuláře žádosti o dotaci.

      3. Vyplněnou žádost vytiskněte a podepsanou odešlete na adresu krajského úřadu.

      4. Žádost v elektronické podobě (formát .xls) odešlete na email : iguman@kr-kralovehradecky.cz  

Formulář žádosti , metodika a zásady dotačního řízení jsou k dispozici na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové 3 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz  

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději 15. dubna 2011 včetně (Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03  Hradec Králové

Pozdní podání žádosti je důvod k vyřazení z dotačního řízení Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení

  • Dotační žádost 2011 sociální služby (xls, 464 kB, 28.3.2011)

    Program na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2011.

  • Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb (pdf, 137 kB, 28.3.2011)

    Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2011.