2007::Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2007

3. 1. 2008 Autor: Robert Černý

Dotace od Královéhradeckého kraje je možno používat pouze do 31. prosince 2007. Do 31. ledna 2008 je nutné dotaci vyúčtovat a doručit závěrečnou zprávu na adresu kraje.

Dotace od Královéhradeckého kraje je možno používat pouze do 31. prosince 2007. Do 31. ledna 2008 je nutné dotaci vyúčtovat a doručit závěrečnou zprávu na adresu kraje.

Na základě ustanovení Zásady pro poskytování dotací na sociální služby z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2007 pro Program podpory nestátních neziskových subjektů, fyzických osob, obcí a jejich příspěvkových organizací poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. na území Královéhradeckého kraje pro rok 2007 a pro Program podpory služeb navazujících, kooperujících a souvisejících se službami definovanými v zák. č. 108/2006 Sb. a na základě ustanovení článku IV. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2007 je příjemce dotace povinen ji vyúčtovat k 31. 12. 2007 na předepsaném formuláři.

Termín pro podání vyúčtování, vrácení nevyčerpaných prostředků na účet Královéhradeckého kraje a odevzdání závěrečné zprávy je stanoven na 31. 1. 2008. Čísla účtů pro vracení nevyčerpaných prostředků jsou uvedena ve smlouvě.

!!!POZOR, pro každou jednotlivou smlouvu uzavřenou s organizací je nutné odevzdat samostatné vyúčtování! Neposílejte kopie účetních dokladů!

Upozorňujeme na to, že součástí vyúčtování dotace, poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2007, je i potvrzení místně příslušného státního orgánu o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu. Stačí kopie potvrzení.

Závěrečnou zprávu, požadované tabulky a další dokumenty (seznam je uveden v souboru vyuctovani.doc) posílejte na adresu:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové

Informace k vyúčtování a závěrečné zprávě v případě postřeby podá:
Ing. Ivan Guman, tel.: 495 817 246, e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz nebo
Mgr. Robert Černý, tel.: 495 817 432, e-mail: rcerny@kr-kralovehradecky.cz.

Soubory ke stažení