Informace pro obce provozující veřejná pohřebiště

2. 12. 2019 Autor: Veronika Janáčková

Novela zákona o pohřebnictví Dne 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o pohřebnictví)

Řád veřejného pohřebiště

Obce provozující pohřebiště jsou povinni uvést řád pohřebiště do souladu se zákonem č.256/2001 Sb., ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Řády musejí být schváleny jak obcí, církví či náboženskou společností, tak i krajským úřadem nejpozději do 31. srpna 2020.

Soubory ke stažení:

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti zpracovalo vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa. Zároveň také vzorovou příkazní smlouvu o zajištění hrobnických prací.

Kontaktní osoba pro agendu pohřebnictví:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Mgr. Veronika Janáčková – 495 817 367,
vjanackova@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení