Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací odvětví školství, zřízených Královéhradeckým krajem, pro roky 2019 - 2020

14. 11. 2017 Autor: Jan Dvořák

Na základě ustanovení zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a novely zák. č. 250/2000 Sb. příspěvkové organizace školství, zřízené Královéhradeckým krajem, zpracovaly střednědobé výhledy svého rozpočtu výnosů a nákladů pro roky 2019 - 2020.

Výši plánovaných výnosů a nákladů pro roky 2019 - 2020, které byly převzaty z vyhodnocených podkladů jednotlivých příspěvkových organizací, zveřejňujeme v přiloženém tabulkovém přehledu. Doplněný výsledek hospodaření představuje údaj vázaný k doplňkové činnosti, v hlavní činnosti předpokládáme vyrovnané výsledky hospodaření.

Po projednání a schválení materiálu s údaji ze střednědobých výhledů rozpočtu jednotlivých organizací subjekty zajistí zveřejnění těchto údajů na svých webových stránkách (vazba na §28a, odst. (2) zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Soubory ke stažení