Nová výzva na podporu strategického řízení

14. 5. 2019 Autor: Petr Kamenický

MPSV vyhlašuje v rámci operačního programu Zaměstnanost výzvu pro města, obce a jejich sdružení

Podporované aktivity:

1. Tvorba pasportů, generelů pro strategické řízení obcí a krajů

2. Tvorba či aktualizace strategických a prováděcích dokumentů

Příjem žádostí od 29.3. do 21.6.2019

Způsobilé výdaje na jeden projekt

od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč

V rámci aktivity Tvorba pasportů, generelů pro strategické řízení obcí a krajů ve vymezených oblastech fungování obce a tvorba studií proveditelnosti je možné mimo jiné zpracování studií proveditelnosti na konkrétní investiční záměr.

V rámci aktivity Tvorba či aktualizace strategických a prováděcích dokumentů je možné mimo jiné žádat o finanční podporu na:

 zpracování strategického dokumentu ve vztahu k fungování obce/kraje

 pilotní ověření realizační fáze implementace strategického dokumentu

 zpracování prováděcího dokumentu ve vztahu k fungování obce/ kraje

 posílení personální kapacity pro koordinaci přípravy strategického dokumentu

 podpůrné aktivity k vytvoření strategického dokumentu:

o nastavení systému pro strategické řízení v rámci instituce, vč. nastavení vazeb s dalšími strategickými dokumenty

o zabezpečení informovanosti o připravované strategii, zajištění a koordinace participace na její tvorbě

o zabezpečení vzdělávání a školení týmu připravujícího strategii v oblasti strategické práce

o vytvoření a zavedení systému priorit a prioritizace

o zavedení a využití analytických a evaluačních nástrojů

V rámci aktivity Tvorba či aktualizace strategických a prováděcích dokumentů lze provázat strategické činnosti s dalšími v této výzvě podporovanými aktivitami z oblasti procesního řízení a metod kvality.

Více informací ZDE