Žádost o změnu struktury čerpání dotace KHK z rozpočtu MPSV pro rok 2016

11. 10. 2016 Autor: Ivan Guman

Čerpání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kterou kraj obdržel od MPSV pro rok 2016, by nemělo na jednotlivých nákladových položkách překročit 10% původního rozpočtu. Tímto rozpočtem se rozumí výše částky, která byla pro jednotlivé nákladové položky požadována v OK systému v žádosti pro rok 2016.

Pokud by měl nastat stav překročení u nějaké položky o víc jak 10% je potřeba dle článku 10.11 Zásad dotačního programu na podporu sociálních služeb podat písemnou žádost o povolení překročení.

Po vyplnění čísla registrace se do formuláře natáhnou údaje z Vaší žádosti pro rok 2016 a vy jenom doplňte strukturu skutečného plánovaného čerpání.

Vyplněný formulář stačí zaslat se stručným zdůvodněním na email: kkolarova@kr-kralovehradecky.cz Odsouhlasení bude zasláno rovněž elektronicky na Váš email.

Případné dotazy zodpoví Ing. Kateřina Kolářová, tel: 725 999 517.

Žádost o změnu je nutné podat neprodleně po zjištění nutnosti změny čerpání, nejpozději do konce roku.

Soubory ke stažení