Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v KHK

22. 3. 2016 Autor: Jana Fiedlerová

Dne 21.3.2016 Zastupitelstvo kraje schválilo Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2016.

Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené na předepsaném písemném formuláři s přílohami. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.

Podmínky poskytnutí dotace upravují Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2016 (dále jen Zásady, viz příloha).

Formulář žádosti bude zveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého kraje nejpozději v pátek 22. 4. 2016.

Soubory ke stažení

  • Zásady dotačního programu (pdf, 461 kB, 22.3.2016)

    Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém