Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

21. 6. 2016 Autor: Ivan Guman

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 20.6.2016 dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti bude možné podávat od 18. července 2016 do 1. srpna 2016 (po 1.8.2016 bude aplikace pro podání žádostí uzavřena).

Žádost bude zpracována prostřednictvím aplikace pro Řízení sítě sociálních služeb (KISSOS) a podepsána elektronicky osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra.

- Certifikát musí být v době podepisování platný.

- Certifikát musí mít soukromý (privátní) klíč .

- Certifikát musí být uložen v úložišti certifikátů uživatele (ve Windows) v Osobních certifikátech.

Způsobilí žadatelé, kteří nejsou zařazeni do sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje a nejsou zařazeni v aplikaci řízení sítě KISSOS, zašlou do 15.7.2016 kontaktní údaje k zařazení do databáze aplikace KISSOS, Kopii Pověření k výkonu služby (z pověření musí být patrno, že se vztahuje i na území Královéhradeckého kraje) a následně budou zavedeni do aplikace aby mohli podat v termínu žádost o dotaci prostřednictvím aplikace (formulář pro vyplnění kontaktních údajů jsou v příloze ke stažení.

Veškeré podrobnosti najdete v Pravidlech dotačního řízení a ve Výzvě (přílohy ke stažení).

Soubory ke stažení