Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivKrajské dotační programy pro rok 2016Sociální oblast

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v roce 2016

Poslední aktualizace: 28. 12. 2016

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2016 poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2016, které byly schváleny zastupitelstvem kraje 20. 6. 2016, je možné využívat do 31. prosince 2016 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

V souladu spříslušnou Metodikou Královéhradeckého kraje a se Smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace zrozpočtu Královéhradeckého kraje musí být přidělená dotace za rok 2016 řádně vyúčtována a předložena Královéhradeckému kraji na předepsaném formuláři nejpozději do 1. února 2017(rozhodující je datum poštovního razítka nebo podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Upozorňujeme na to, že součástí vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016 je i čestné prohlášení o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení) a zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou registrovaní zaměstnanci.

Závěrečnou zprávu, požadované tabulky a další dokumenty posílejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03

Hradec Králové

Informace k vyúčtování a závěrečné zprávě v případě potřeby podá:

Štěpánka Konečná tel.: 495 817 573, e-mail: skonecna@kr-kralovehradecky.cz

Mgr. Robert Černý, tel.: 495 817 432, e-mail: rcerny@kr-kralovehradecky.cz

.

Autor: Ivan Guman

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Avízo o dočerpání dotace xls 231 kB 28.12.2016
Vyúčtování dotace Navazující 2016 xls 295 kB 28.12.2016
Závěrečná zpráva doc 69 kB 28.12.2016
Vzor Čestné prohlášení o bezdlužnosti doc 56 kB 28.12.2016