Cena za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči

15. 12. 2020 Autor: Milan Smolik

Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/35/2022/2020 ze dne 7. prosince 2020 vyhlásila první ročník Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví vKrálovéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji

V Královéhradeckém kraji se nachází značný počet kulturních památek, které jsou evidovány jako státem chráněné historické statky, a mnohem větší počet historických staveb a uměleckých děl, které mají svůj značný místní význam. Toto historické dědictví je významným dokladem nejen umělecké úrovně našich předků, ale i významným cílem turistů z České republiky i zahraničí. Všem těmto objektům se pro jejich údržbu, opravu i propagaci historického dědictví kromě profesionálních pracovníků památkové péče věnuje značné množství fyzických osob, spolků, obcí, firem apod. Tato dobrovolnická činnost - jak amatérů tak i dobrovolníků - nebývá často oceněna ani doceněna. Královéhradecký kraj si je tohoto vědom a chce tuto činnost ocenit a zejména morálně podpořit pro jejich další činnost a výchovu mladých generací k úctě a obnově historického dědictví.

Rada Královéhradeckého kraje proto schválila a vyhlásila Pravidla pro vyhlášení a udílení Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji. Tato cena bude udělována každoročně počínaje rokem 2021 a skládá se ze dvou kategorií, přičemž každá kategorie se skládá ze dvou podkategorií.

V kategorii první bude cena udělena za obnovu nemovité kulturní památky, případně stavby nacházející se na území památkové rezervace či památkové zóny v Královéhradeckém kraji. Tato cena bude udělena v podkategoriích stavební obnova a restaurování.

V kategorii druhé bude cena udělena za významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči na území Královéhradeckého kraje. Tato cena bude udělena v podkategoriích iniciativní přístup k záchraně a obnově konkrétního objektu nebo skupiny objektů a za dlouhodobou cílenou činnost popularizační, přednáškovou, publikační apod.

Nominaci na držitele ocenění může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba v souladu s pravidly. Nominaci pro daný kalendářní rok je nutné podat od 1. ledna do 28. února příslušného kalendářního roku a na příslušných tiskopisech.

Vyhlášení ceny a předání ocenění laureátům bude vždy vyhlášeno a bude veřejně přístupné.

Soubory ke stažení