Filmový dokument Změna je život se představil na pražském filmovém festivalu

11. 7. 2018 Autor: Jana Fiedlerová

Dokument Změna je život, jehož slavnostní premiéra se uskutečnila dne 3. 5. 2017, byl v aktualizované verzi představen na 12. ročníku MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL (MPPFF 2018), který se uskutečnil ve dnech 8. a 9. 6. 2018 v Praze.

Přibližně rok vznikal filmový dokument, který mapuje proces přechodu uživatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji z ústavního do komunitního typu bydlení. Téměř hodinový film s názvem Změna je život zachycuje osudy pěti klientů krajských sociálních služeb s postižením, kteří se v uplynulých letech přestěhovali z ústavů do menších domácností.

Slavnostní premiéra filmu Změna je život se uskutečnila 3. 5. 2017 v královéhradeckém multikině CineStar. Film je ke zhlédnutí na YouTube https://youtu.be/xK9ypk7bX2E nebo lze spustit na stránkách katalogu sociálních služeb http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=51359.

Motivací pro vznik dokumentu přitom bylo jednak přiblížit proces transformace sociálních služeb v kraji odborné veřejnosti, ale i přinést obrázek o proměně těchto služeb široké veřejnosti.

V letošním roce zaujal dokument Změna je život diváky na 12. ročníku MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL (MPPFF 2018), který se uskutečnil ve dnech 8. a 9. 6. v Praze. Dokument byl na festivalu představen v kategorii nesoutěžní film.

Pro účely prezentace filmu na festivalu byla připravena jeho zkrácená, avšak současně doplněná verze, která divákům přináší informace o další životní etapě dvou z protagonistů filmu, Jardy a Kamily. Ke zhlédnutí je na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=PVbpUMF1Z_o.

Film Změna je život vznikl v rámci individuálního projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V.