Investiční podpora transformace sociálních služeb – realizace investičních projektů

6. 5. 2013 Autor: Jana Fiedlerová

Zde naleznete informace o realizovaných investičních projektech podporujících v Královéhradeckém kraji přechod od ústavního ke komunitnímu poskytování sociálních služeb.

V rámci procesu transformace je hlavním cílem poskytovat sociální služby v běžné komunitě tak, aby jejich uživatelé měli možnost žít v maximální možné míře život srovnatelný s životem vrstevníků.

Proces přechodu od ústavního ke komunitnímu poskytování sociálních služeb je v Královéhradeckém kraji, stejně jako v ostatních krajích ČR, investičně podporován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP).

Transformaci svých služeb s investiční podporou prostřednictvím IOP realizují 2 krajská zařízení, a to příspěvková organizace Barevné domky Hajnice, která poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením, a Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší.

Od dubna 2013 realizuje Královéhradecký kraj již všechny plánované investiční projekty:

Barevné domky Hajnice:

  • Transformace Barevných domků Hajnice - nákup a úpravy objektu v lokalitě Dvůr Králové nad Labem, CZ.1.06/3.1.00/07.08087 (vybudování skupinové domácnosti pro 6 osob, služba chráněné bydlení)

  • Transformace Barevných domků Hajnice - nákup a úpravy objektu v lokalitě Náchod, CZ.1.06/3.1.00/07.08181 (vybudování dvou skupinových domácností pro celkem 6 osob, služba chráněné bydlení)

  • Transformace Barevných domků Hajnice - rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Král. - Plotiště nad Labem, CZ.1.06/3.1.00/07.08201 (vybudování 3 domácností s celkovou kapacitou 10 osob, služba chráněné bydlení)

  • Transformace Barevných domků Hajnice - nákup a úpravy objektu v lokalitě Trutnov Labem, CZ.1.06/3.1.00/07.08452 (vybudování skupinové domácnosti pro 6 osob, služba chráněné bydlení)

Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší:

  • Transformace ÚSP pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší - výstavba v lokalitě Hořice, CZ.1.06/3.1.00/07.08088 (výstavba 2 dvojdomků s celkovou kapacitou 16 osob, služba domov pro osoby se zdravotním postižením)

Aktuální informace o transformaci jednotlivých zařízení získají zájemci také na jejich webových stránkách:

Barevné domky Hajnice: http://barevnedomky.cz/pages/projekt-mpsv-soucast-iv-etapy

Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší: http://www.usphorice.cz/cz/transformace/

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem ČR.