Rok 2015 – dokončení prvních investičních projektů

10. 2. 2016 Autor: Jana Fiedlerová

V roce 2015 byla úspěšně dokončena realizace prvních transformačních projektů v Královéhradeckém kraji, podpořených v rámci Integrovaného operačního programu.

Projekty umožnily nahradit 44 lůžek v ústavních službách kapacitami služeb komunitního charakteru. Opuštěn byl objekt týdenního stacionáře v Markoušovicích, snížila se kapacita služeb areálu domova pro osoby s postižením v Hajnicích a budovy Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší.

Realizovány byly projekty:

Transformace Barevných domků Hajnice - nákup a úpravy objektu v lokalitě Dvůr Králové nad Labem, CZ.1.06/3.1.00/07.08087

Do upraveného objektu rodinného domu ve Dvoře Králové nad Labem se v listopadu 2014 přestěhovalo šest lidí s postižením, uživatelů služby chráněné bydlení. Součástí objektu je také sociálně terapeutická dílna. Služby poskytuje příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Barevné domky Hajnice.

Transformace Barevných domků Hajnice - nákup a úpravy objektu v lokalitě Trutnov, CZ.1.06/3.1.00/07.08452

Od března 2015 byly o 6 lůžek rozšířeny kapacity služby chráněné bydlení v lokalitě Trutnov. Službu zajišťuje příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Barevné domky Hajnice.

Transformace Barevných domků Hajnice - nákup a úpravy objektu v lokalitě Náchod, CZ.1.06/3.1.00/07.08181

Dvě domácnosti chráněného bydlení v jednom objektu slouží od ledna 2016 šesti lidem s postižením. Sociální službu zajišťuje příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Domov Dědina.

Transformace Barevných domků Hajnice - rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Králové - Plotiště nad Labem, CZ.1.06/3.1.00/07.08201

Do zrekonstruovaného objektu se třemi domácnostmi se v průběhu prosince 2015 přestěhovalo deset lidí s postižením. Službu chráněné bydlení poskytuje SKOK do života, o.p.s.

Transformace ÚSP pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší - výstavba v lokalitě Hořice, CZ.1.06/3.1.00/07.08088

V březnu 2016 se v Hořicích přestěhuje šestnáct lidí do nových dvojdomků, které jsou uzpůsobeny potřebám osob s omezenou hybností. Službu domov pro osoby s postižením poskytuje Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší.

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem ČR.