Královéhradecký kraj schválil strategii pro zvýšení dostupnosti komunitních služeb pro osoby s postižením a duševním onemocněním

10. 2. 2016 Autor: Jana Fiedlerová

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesením č. ZK/26/1813/2016 ze dne 1. 2. 2016 Strategii rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015 – 2023.

Cílem Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015 – 2023 (dále Strategie) je zvýšit dostupnost takových služeb pro osoby s postižením a duševním onemocněním, které umožňují život v běžné komunitě. Do návrhů cílů a opatření se tak především promítá hledisko územní dostupnosti s cílem optimalizovat pokrytí území kraje službami a zefektivnit využití disponibilních kapacit.

Hlavním úkolem připravované strategie je nastavit kroky, které umožní zvýšení dostupnosti takových služeb pro dospělé osoby s postižením, které jim umožňují život v běžné komunitě a podpoří jejich samostatnost a společenskou integraci.

Strategie sleduje jednotlivá spádová území regionu:

    • Trutnovsko: ORP Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem;

    • Jičínsko: ORP Jičín, Nová Paka a Hořice;

    • Rychnovsko: ORP Rychnov na Kněžnou, Kostelec nad Orlicí a Dobruška;

    • Náchodsko: ORP Náchod, Broumov, Jaroměř a Nové Město nad Metují;

    • Hradecko: ORP Hradec Králové a Nový Bydžov.

Strategie určuje směr, kterým se budou sociální služby pro osoby s postižením a duševním onemocněním v Královéhradeckém kraji a související opatření na podporu života v komunitě v následujícím období ubírat.

Vize Strategie je formulována do roku 2035, přičemž bude naplňována touto a následně návaznou strategií pro období 2024 – 2030.

Strategie bude naplňována především prostřednictvím střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který Královéhradecký kraj zpracovává v souladu s ustavením § 95 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Stávající krajský strategický dokument pokrývá období 2011 – 2016. S ohledem na skutečnost, že rok 2016 je již spojen s přípravou nového střednědobého plánu, není zásadní aktualizace stávajícího dokumentu ve smyslu implementace cílů a opatření Strategie efektivní. Z toho důvodu byl pro období let 2015 - 2016 připraven realizační plán Strategie. Tento dokument obsahuje konkrétní opatření mající dopad přímo do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji vletech 2015 – 2016. Návrhy opatření pro roky 2015 a 2016 již byly zohledněny vaktualizacích Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji ve verzi platné vobdobí od 22. 6. 2015 do 7. 12. 2015 a vaktuální verzi platné od 7. 12. 2015.

Počínaje rokem 2017 budou již cíle a opatření Strategie implementovány prostřednictvím střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a současně samozřejmě vrámci aktualizací Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Soubory ke stažení