Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyKrajské dotace pro rok 2018Sociální oblast

Formuláře žádosti k Dotačnímu programu na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktiv

Poslední aktualizace: 24. 4. 2018

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje počínaje dnem 27. dubna 2018 a nejpozději 9. května 2018 včetně. Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail:

mzehan@kr-kralovehradecky.cz

Autor: Jana Fiedlerová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Žádost o dotaci xls 318 kB 24.4.2018
Příloha - obsahová část doc 40 kB 24.4.2018
Čestné prohlášení o bezdlužnosti doc 56 kB 24.4.2018