Mapování inovačního potenciálu v kraji

20. 3. 2008 Autor: Monika Malínská

Od poloviny března probíhá mapování inovačního potenciálu v regionu. Podnikatelské subjekty, vzdělávací a výzkumné instituce mají právě v této fázi možnost zapojit se do procesu tvorby strategie sdělením svých názorů, námětů a potřeb v oblasti inovací. Průzkum pomůže lepšímu zacílení strategie. Výsledky šetření budou následně zpracovány do databáze firem a dalších subjektů s aktivním přístupem k inovacím. Zástupci těchto subjektů budou mít další možnost zapojit se a zúčastnit se jednání pracovních skupin, na kterých se krajský dokument bude tvořit.

Od poloviny března probíhá mapování inovačního potenciálu v regionu. Podnikatelské subjekty, vzdělávací a výzkumné instituce mají právě v této fázi možnost zapojit se do procesu tvorby strategie sdělením svých názorů, námětů a potřeb v oblasti inovací. Průzkum pomůže lepšímu zacílení strategie. Výsledky šetření budou následně zpracovány do databáze firem a dalších subjektů s aktivním přístupem k inovacím. Zástupci těchto subjektů budou mít další možnost zapojit se a zúčastnit se jednání pracovních skupin, na kterých se krajský dokument bude tvořit.

V rámci šetření jsou prostřednictvím emailové pošty osloveny subjekty, které byly vybrány z veřejně dostupných databází na základě několikastupňové selekce dle oborů a velikosti subjektů. Pro případné další zájemce o zapojení do této aktivity, kteří nebyli osloveni emailem, je na stránkách http://www.cep-rra.cz/?page=regionalni-inovacni-strategie zveřejněn: dopis náměstka hejtmana informující o účelu šetření, dotazník pro podnikatelské subjekty a výzkumné instituce a dotazník pro vzdělávací instituce a pokyny k vyplnění. Průzkumu je možné se zúčastnit do 18.4.2008.