Platforma inovací, investic a rozvoje Královéhradeckého kraje

26. 3. 2013 Autor: Lucie Vomočilová

Dne 6. března 2013 se v zasedací místnosti Magistrátu města Hradce Králové uskutečnilo jednání na téma „Koordinace přílivu investorů a investic do města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje“.

Iniciátorem byl náměstek primátora města Hradec Králové pan PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. Důvodem setkání bylo nastavení možností užší vzájemné spolupráce relevantních subjektů v rámci investičních záměrů směřujících na územní města Hradce Králové, respektive Královéhradeckého kraje.

V průběhu jednání byla paní RNDr. Zitou Kučerovou z CENTRA EP představena připravovaná Platforma inovací, investic a rozvojeKrálovéhradeckého kraje (tři pilíře), včetně již realizovaných aktivit jednotlivých aktérů. Město Hradec Králové bylo definováno jako pól excelence daného regionu.

První pilíř výzkumu, vývoje a inovací představil pan Daniel Všetečka, MSc. (Centrum EP), který hlavní pozornost věnoval tématům Regionální inovační strategie, Regionálnímu inovačnímu fondu, důrazu na komercializaci a transfer technologií a aplikaci principů chytré specializace. Pilíř investičních příležitostí představil Ing. Michal Tureček, ředitel regionální pobočky Agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj, který komentoval možnosti spolupráce na poli podnikatelských nemovitostí a brownfieldů a sektorových databází, společné prezentace a propagace regionu jako vhodného místa pro realizaci investičních záměrů. Věnoval se rovněž možnosti spolupráce při přípravě a implementaci národních i regionálních investičních pobídek. Následovalo představení třetího pilíře platformy zaměřeného na Rozvoj podnikatelského prostředí a podpory exportu, který doplnil Ing. Martin Dittrich, ředitel Technologického centra a pan Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. V rámci komplexu celé platformy byly prezentovány již fungující průřezové orgány a témata.

Této diskuze se rovněž aktivně účastnil pan Ing. Jiří Svátek, vedoucí odboru rozvoje města a Ing. arch. Petr Brůna, hlavní architekt města, zástupci Královéhradeckého kraje – 1. náměstek hejtmana pan RSDr. Ing. Otakar Ruml a Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, ředitelka CENTRA EP Ing. Klára Dostálová, Ing. Lenka Menzelová z regionální pobočky Agentury CzechInvesta prorektorka pro strategii a rozvoj Univerzity Hradec Králové PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.

Výstupem tohoto jednání je práce na přípravách memoranda o vzájemné aktivní spolupráci klíčových aktérů v oblasti investic, inovací a rozvoje na území Královéhradeckého kraje a města Hradce Králové. Dalším krokem bude příprava realizace společných aktivit (např. jednotné webové rozhraní, sdílený kalendář akcí, příprava propagačních materiálů) a personální obsazení implementační struktury platformy.

Fotogalerie