Regionální inovační fond schválen orgány kraje

12. 7. 2010 Autor: Daniel Všetečka

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 17. června 2010 schválilo svým usnesením č. ZK 14/1007/2010 Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje (dále „RIF“).

Cílem RIF je shromažďovat finanční prostředky na rozvoj regionálního inovačního systému Královéhradeckého kraje rsp. projektů výzkumu, vývoje a inovací obecně. RIF má svou samostatnou kapitolu v rozpočtu kraje, řídí se schváleným aktuální Statutem a Zásadami pro čerpání fondu. Správcem fondu je Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále „GAD“). Plány na zacílení finančních prostředků fondu navrhuje GAD v součinnosti s Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení

  • Zásady (pdf, 132 kB, 12.7.2010)

    pro čerpání Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

  • Statut (pdf, 122 kB, 12.7.2010)

    Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje