Ustavující setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje

23. 1. 2008 Autor: Malínská Monika

Dne 18. prosince 2007, proběhlo ustavující setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále „RVVI“).

Dne 18. prosince 2007, proběhlo ustavující setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Hlavním bodem jednání bylo seznámení s činností RVVI, volba předsedy a místopředsedy RVVI a schválení statutu RVVI. Posláním RVVI je stát se koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské samosprávy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. RVVI bude působit jako odborný tým s neformální autoritou.