Páté setkání Rady pro výzkum

6. 10. 2009 Autor: Michal Pultar

Dne 1. října 2009 se konalo v Regiocentru Nový pivovar páté setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání bylo opět stejně jako předešlé koncipováno jako pracovní a to nad Regionální inovační strategií Královéhradeckého kraje.

V úvodu jednání byl stručně zrekapitulován celý proces přípravy a tvorby Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (dále "RIS KHK"). Představeny byly hlavně Strategická část a Akční plán (2010 – 2011), které vznikly v průběhu května až září 2009 za pomoci odborných pracovních skupin. Obě tyto části RIS KHK byly členy RVVI schváleny. Zároveň bylo zařazeno lesnictví do seznamu progresivních odvětví v Prioritě 3 Posilování inovační výkonnosti progresivních odvětví.

V další části jednání byl nastíněn následný postup procesu tvorby RIS KHK:

  • Zapracování připomínek do dokumentu
  • Vytvoření propagačního materiálu shrnujícího hlavní závěry dokumentu
  • Uspořádání závěrečného semináře (konference) o RIS KHK a na ni navazujících aktivitách a pilotních projektech (druhá polovina listopadu 2009) 
  • Zpracování hodnocení SEA 
  • Schválení finální podoby dokumentu RIS KHK v orgánech Královéhradeckého kraje (leden 2010)

V závěru jednání byly prezentovány aktuální informace o projektech navazujících na RIS KHK: Česko Polský inovační portál a ERANET CROSSTEXNET.