Druhé setkání Rady pro výzkum

12. 5. 2008 Autor: Monika Malínská

Dne 29. dubna se konalo v Regiocentru Nový pivovar druhé setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání mělo dva základní okruhy témat. Jednak informovat RVVI o pokroku v přípravě Regionální inovační strategie (dále "RIS") a také prezentace projektů, které by mohly na RIS navazovat.

Dne 29. dubna se konalo v Regiocentru Nový pivovar druhé setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání mělo dva základní okruhy témat. Jednak informovat RVVI o pokroku v přípravě Regionální inovační strategie (dále "RIS") a také prezentace projektů, které by mohly na RIS navazovat.

RVVI byla informována o aktuálním vývoji prací na přípravě RIS. V měsících březnu a dubnu tohoto roku bylo provedeno dotazníkové šetření a v současné době se zahajují práce na analytické části. Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc. nabídl možnost uveřejnit informace a závěry a výsledky šetření v Královéhradeckém kraji v dalším čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií.

Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví prezentovala RVVI svou činnost a návrh projektu v našem regionu. Jedním z hlavních cílů je dostat informace týkající se ochrany duševního vlastnictví do škol. Na tyto činnosti by bylo možné získat dotaci z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pro RVVI i pro následnou tvorbu RIS je důležité vědět, že tento typ poradenství v kraji existuje a máme kvalifikovanou organizaci a osoby v kraji, kam je možné se obracet.

RVVI byl Ing. Dittrichem z Technologického centra Hradec Králové prezentován návrh na projekt Inovačního portálu Královéhradeckého kraje a dvou polských regionů. Projekt by měl být financován z OPPS ČR-PL. Portál by plnil funkci komunikační platformy zúčastněných subjektů. Dalším přínosem projektu bude jeho navázání na RIS kraje, která díky tomu bude dále komunikována se zainteresovanými subjekty v regionu. Portál by napomohl RIS udržet "živou" a dynamicky ji modifikovat/komunikovat dle aktuálního vývoje.

Výstupy z RIS a navazujících projektů bude možno prezentovat třeba na domácím veletrhu Urbis nebo v případě vhodně vyhlášených témat na Open Days 2009 v Bruselu.