Finalizace příprav Regionálního inovačního fondu

21. 5. 2010

Orgány kraje v současné době projednávají dokumenty potřebné ke zřízení a spuštění fondu, který bude zřízen za účelem soustřeďování finančních prostředků předurčených k úhradě výdajů souvisejících s podporou projektů a činností směřující k rozvoji výzkumu, vývoje a inovací na území Královéhradeckého kraje.

Fondu bude rozdělovat finanční prostředky na základě vyhlašovaných veřejných soutěží. Pro letošní rok je plánována soutěž na tzv. Inovační vouchery. Malé a střední podniky sídlící v Královéhradeckém kraji, si budou moci požádat o prostředky na nákup znalostí rsp. smluvní výzkum s vysokými školami nebo jejich fakultami sídlícími v našem kraji. Na přípravě fondu se podílí Centrum evropského projektování a Technologické centrum Hradec Králové v součinnosti s odbory Krajského úřadu.