Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceKotlíkové dotaceAktuality - kotlíkové dotace

Aktuality - kotlíkové dotace

8. 11. 2017

Podrobnější informace k dokladu o technickém stavu kotle dle sdělení MŽP

Vážení žadatelé, s ohledem na dotazy některých z Vás ohledně dokladu o technickém stavu kotle a osobách oprávněných tento doklad vystavit, odkazujeme na stránky Ministerstva životního prostředí, kde je k dispozici dokument upřesňující povinnosti provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

1. 11. 2017

Pokyny pro žadatele z Pořadníku žadatelů v rámci výzvy 17OPK02

V pondělí 30. 10. 2017 se žadatelé o Kotlíkovou dotaci měli možnost zapsat do elektronického Pořadníku žadatelů. Kapacita pořadníku byla 1050 míst. Všichni úspěšní žadatelé mají od úterý 31. 10. 2017 až do pátku 10. 11. 2017 do 12:00 možnost si po přihlášení do svého účtu na portále DOTIS vyplnit kompletní formulář elektronické žádosti a poté odeslat na krajský úřad. Formulář je každému zapsanému žadateli automaticky vygenerován, není nutné jej vytvářet přes žádné tlačítko! Prosíme žadatele, aby v rámci procesu vyplňování projektové žádosti neměnili žádné údaje na svém účtu! Žádost, prosím, nemažte - uživatel není v takovém případě už schopen si nový formulář znovu vytvořit!

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

30. 10. 2017

Výzva 17OPK02 - Výsledek elektronického zápisu do Pořadníku žadatelů

V pondělí 30. října 2017 probíhal od 8:00 zápis do elektronického Pořadníku žadatelů o Kotlíkovou dotaci v rámci výzvy č. 17OPK02. Kapacita 1050 míst byla vyčerpána ve 21. vteřině po spuštění systému. Žadatelé, kterým se podařilo úspěšně zapsat, se budou moci od úterý 31. 10. 2017 krátce po 8:00 přihlásit do dotačního portálu Královéhradeckého kraje DOTIS a zde až do pátku 10. 11. 2017 do 12:00 vyplnit připravený formulář elektronické žádosti a následně jej odeslat na úřad. Pořadník je zveřejněn uvnitř zprávy.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

26. 9. 2017

Výzva č. 17OPK02 vyhlášena!

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 7. zasedání dne 11. 9. 2017 schválilo dotační program 17OPK02 "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace II". Výzva byla zveřejněna v úterý 26. 9. 2017 na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

4. 9. 2017

Další vlna kotlíkových dotací se blíží

Na podzim se v kraji začnou rozdělovat další kotlíkové dotace. Podmínky dotačního programu budou zveřejněny na Úřední desce Královéhradeckého kraje 26.9.2017 a příjem žádostí o dotaci bude zahájen 30.10.2017 od 8:00 hod.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

10. 7. 2017

Třetí výzva Kotlíkových dotací - výsledky hodnocení

Rada Královéhradeckého kraje na svém 17. zasedání dne 26. 6. 2017 projednala žádosti předložené v rámci 3. výzvy Kotlíkových dotací (výzva zveřejněna 31. 3. 2017, příjem žádostí zahájen 2. 5. 2017) a na základě hodnocení formálních náležitostí žádosti a jejím souladu s podmínkami dotačního programu rozhodla o přidělení finančních prostředků.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

10. 5. 2017

Seznam podaných žádostí do výzvy č. 17OPK01

Od středy 3. 5. 2017 mohli žadatelé, kteří se předchozí den umístili v elektronickém Pořadníku žadatelů do 250. místa, podat elektronickou žádost prostřednictvím dotačního portálu DOTIS. V rámci výzvy č. 17OPK01 - podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE) bylo podáno 233 žádostí v celkovém objemu přes 28 mil. Kč. Nyní mají žadatelé povinnost do 10 pracovních dní dodat podepsanou listinnou verzi žádosti, vč. všech příloh, následně bude zahájen proces hodnocení.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

1. 5. 2017

Výsledek elektronického zápisu do Pořadníku žadatelů

V úterý 2. května probíhal od 8:00 do 8:15 hod. zápis do elektronického Pořadníku žadatelů o Kotlíkovou dotaci v rámci výzvy č. 17OPK01 - podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE). Kapacita 250 míst byla vyčerpána po několika vteřinách, celkem evidujeme 681 pokusů o zápis. Žadatelé, kterým se podařilo úspěšně zapsat, budou moci od 3. 5. 2017 na portálu DOTIS vyplnit a podat kompletní elektronickou žádost. Pořadník je zveřejněn uvnitř zprávy.Níže zveřejňujeme i pořadí žadatelů, kteří se umístili mimo nastavenou kapacitu a nebudou tedy moci podat elektronickou žádost.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

19. 4. 2017

Informace k zásobníku projektů z 2. výzvy Kotlíkových dotací

V těchto dnech probíhá oslovování prvních 39. žadatelů, jejichž žádosti jsou umístěny v tzv. zásobníku v rámci 2. výzvy Kotlíkových dotací (16OPK02). Níže uvádíme informace pro žadatele, jejichž žádost se nachází ve zmíněném zásobníku a přesto by chtěli zkusit podat novou žádost do další výzvy.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

4. 4. 2017

Kotlíkové dotace - výzva na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE) č. 17OPK01 vyhlášena!

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 4. zasedání dne 27. 3. 2017 schválilo dotační program 17OPK01 "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace (Podpora obnovitelných zdrojů energie)". Výzva byla zveřejněna v pátek 31. 3. 2017 na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek