Výzva č. 17OPK02 vyhlášena!

12. 10. 2017 Autor: Pavel Kavalír

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 7. zasedání dne 11. 9. 2017 schválilo dotační program 17OPK02 "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace II". Výzva byla zveřejněna v úterý 26. 9. 2017 na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Příjem žádostí o finanční prostředky na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, za automatický kotel kombinovaný uhlí/biomasa, kotel spalující výhradně biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo bude zahájen dne 30. října 2017 v 8:00 na dotačním portále DOTIS. Pozor - v tento den bude probíhat pouze elektronický zápis do pořadníku žadatelů!

Žadatelé, kterým se podaří umístit v pořadníku v rámci kapacity 1050 míst, budou moci od následujícího dne, tj. úterý 31. 10. 2017 od 8:00podat elektronicky řádnou žádost. Systém bude pro tyto žadatele otevřen až do pátku 10. 11. 2017 do 12:00. Doporučujeme nevyplňovat žádost ihned na začátku této lhůty ani na jejím konci, v této fázi projektové žádosti již není čas odeslání elektronické žádosti rozhodující, o pořadí rozhoduje čas zápisu do Pořadníku žadatelů ze 30. 10. 2017 (viz předchozí odstavec).

Prohlédněte si metodickou příručku, kde je i podrobný grafický průvodce podáním žádosti. Důrazně žádáme, abyste provedli v souladu s informacemi uvedenými v textu výzvy registraci na dotačním portále (nejlépe do 20. 10. 2017), případně provedli kontrolu stávající registrace. Při nejasnostech nás neváhejte kontaktovat.