Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceKotlíkové dotaceAktuality - kotlíkové dotace

Seznam podaných žádostí do výzvy č. 17OPK02

Poslední aktualizace: 16. 11. 2017

Od úterý 31. 10. do pátku 10. 11. 2017 do 12:00 mohli žadatelé, kteří se v pondělí 30. 10. umístili v elektronickém Pořadníku žadatelů do 1050. místa, podat elektronickou žádost prostřednictvím dotačního portálu DOTIS. V rámci výzvy č. 17OPK02 bylo podáno 989 žádostí v celkovém objemu necelých 106 mil. Kč. Žadatelé mají následně povinnost do 10 pracovních dní dodat podepsanou listinnou verzi žádosti, vč. všech příloh, poté bude zahájen proces hodnocení. Žádosti, které úspěšně projdou procesem hodnocení, budou následně předloženy orgánům kraje ke schválení poskytnutí dotace, čerpat dotaci je možné až po uzavření dotační smlouvy.

Níže zveřejňujeme seznam žádostí podaných ve dnech 31. října až 10. listopadu, vč. pořadí určeného při zápisu do Pořadníku žadatelů. Uvedení žadatelé mají povinnost do 10 pracovních dní od podání (finalizace) elektronické žádosti předložit listinnou verzi, s přiloženými dalšími relevantními dokumenty (fotodokumentace stávajícího kotle, doklad o technickém stavu a provozu kotle, souhlas spoluvlastníků nemovitosti, apod.). Žádosti se doručují na podatelnu krajského úřadu (osobně, příp. prostřednictvím pošty). Po ukončení procesu hodnocení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti bude orgánům kraje předložen návrh na poskytnutí dotace úspěšným žadatelům. Předpokládáme, že proces hodnocení budeme schopni ukončit v řádu týdnů, jednotlivé fáze může každý žadatel sledovat po přihlášení na dotačním portále DOTIS, nicméně o výsledku hodnocení budou jednotliví žadatelé informováni ze strany administrátorů i písemně. Prosíme o trpělivost.

Autor: Pavel Kavalír

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Seznam podaných žádostí do výzvy č. 17OPK02 Anonymizovaný seznam pdf 679 kB 16.11.2017