Podrobnější informace k dokladu o technickém stavu kotle dle sdělení MŽP

8. 11. 2017 Autor: Pavel Kavalír

Vážení žadatelé, s ohledem na dotazy některých z Vás ohledně dokladu o technickém stavu kotle a osobách oprávněných tento doklad vystavit, odkazujeme na stránky Ministerstva životního prostředí, kde je k dispozici dokument upřesňující povinnosti provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů.

Sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším.

Více viz https://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni.

Královéhradecký kraj vyžaduje jako povinnou přílohu k projektové žádosti Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., a to vždy, pokud k výměně zdroje vytápění došlo po 31. 12. 2016. V této době se totiž již na provozovatele stacionárních zdrojů vytápění vztahovaly povinnosti uvedené ve výše uvedeném zákoně o ochraně ovzduší. Pouze, pokud došlo k ekologické likvidaci původního kotle před datem 31. 12. 2016 a/nebo byl nový zdroj vytápění uveden do provozu během roku 2016, lze tento doklad nahradit čestným prohlášením o emisní třídě . Na základě čestného prohlášení bude tedy požadován Doklad o likvidaci kotlového tělesa a/nebo Protokol o uvedení nového zdroje vytápění do provozu s datem vystavení v roce 2016.