Výzva 17OPK02 - výsledky hodnocení

21. 2. 2018 Autor: Pavel Kavalír

Rada Královéhradeckého kraje na své 5. schůzi dne 19. 2. 2018 projednala žádosti předložené v rámci 4. výzvy Kotlíkových dotací (výzva zveřejněna 26. 9. 2017, příjem žádostí zahájen 30. 10. 2017) a na základě hodnocení formálních náležitostí žádosti a jejím souladu s podmínkami dotačního programu rozhodla o přidělení finančních prostředků.

Finanční podpora byla schválena celkem 941 žadatelům, 48 žádostí bylo vyřazeno. Zároveň Rada kraje rozhodla o navýšení původní alokace výzvy ze 100 mil. Kč na 101 500 000 Kč s tím, že tak budou moci být podpořeni všichni úspěšní žadatelé, nebude tak tentokrát třeba zřizovat zásobník projektů.

Žadatelům, jejichž žádosti jsou uveřejněny v dokumentu Seznam schválených žádostí, bude v následujících dnech odeslán na kontaktní e-mailovou adresu tzv. akceptační dopis spolu s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace. Poté, co žadatel doručí tři paré vytištěné a podepsané smlouvy, příslušný administrátor zajistí podpis statutárního zástupce kraje a jedno paré smlouvy zašle zpět příjemci. Na základě uzavřené smlouvy již může příjemce předkládat účetní doklady a další dokumentaci potřebnou pro úhradu dotace.

Soubory ke stažení