Nepřijatelnost některých kotlů ATMOS v rámci Kotlíkových dotací

12. 6. 2018 Autor: Pavel Kavalír

Královéhradecký kraj byl Státním fondem životního prostředí informován o chybě ve značení kotlů Atmos s možným dopadem na potenciální žadatele o Kotlíkovou dotaci. Konkrétně bylo zjištěno, že u kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000 byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle. Jak potvrdil i výrobce, tyto kotle mohou mít na štítku uvedenu nižší třídu než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují.

Výměnu kotlů třídy 3 a výše ovšem není možné ve druhé vlně kotlíkových dotací z Operačního programu Životní prostředí (67. výzva MŽP) podpořit. Pro žadatele, jimž byla již dotace ze strany kraje schválena, hledáme ve spolupráci s MŽP a SFŽP vhodné řešení tak, aby dotaci získali za stejných podmínek z jiných zdrojů. Sdělujeme však, že všechny žádosti, které budou podány od data zveřejnění tohoto prohlášení a budou se týkat výše uvedených kotlů Atmos, budou muset být zamítnuty.