Talentovaná mládež - archiv

19.9.2016

Systém podpory nadání

„Systém podpory nadání“, který je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi, vychází z „Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období 2014-2020“. Cílem Systému podpory nadání je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech dětí, žáků a studentů včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. Tato podpora je dlouhodobá a systematická. Zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání.

19.9.2016

Registrace do online kurzů Talnetu otevřena

Program pro mladé zájemce o přírodní i některé humanitní vědy Talnet otevřel registraci do dvousemestrálních vzdělávacích kurzů, které začínají 10. října 2016 a trvají do května 2017. V nabídce je mimo osvědčených biologických, chemických, fyzikálních, matematických nebo programátorských témat také několik historických kurzů a letošní novinka Úvod do filosofie.

19.9.2016

Slavnostní setkání talentovaných

Každoročním vyvrcholením soutěží vyhlašovaných MŠMT je setkání vítězů krajských kol předmětových soutěží a jejich organizátorů s představiteli Královéhradeckého kraje. V letošním roce proběhlo toto setkání ve středu 14. 9. 2016 v zasedacím sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

2.9.2016

Biologická olympiáda 2016 uzavřela jubilejní ročník stříbrnou tečkou

Letošní rok byl pro Biologickou olympiádu jubilejní, konal se už její 50. ročník. Slavnostního zakončení ústředního kola 50. ročníku Biologické olympiády se za MŠMT zúčastnil Michal Urban, pověřený zastupováním náměstka pro řízení sekce sportu a mládeže. Spolu se zástupci několika univerzit a úřadů pogratuloval nejúspěšnějším účastníkům. Vítězem ústředního kola se stal Jan Pražák z Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové, který přímo postoupil na Mezinárodní biologickou olympiádu (IBO). Dalších 12 nejlepších žáků se zúčastnilo přípravného výběrového soustředění, z něhož vzešli další 3 účastníci červencového světového klání ve Vietnamu.

5.8.2016

Letní škola mladých talentů 2016

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky si vás dovoluje pozvat na Letní školu. Akce je určena především pokročilým studujícím středních škol, kteří už mají se SOČ zkušenosti a potřebují odstranit chyby a vylepšit své prezentační schopnosti. Vhodné i pro čerstvé vysokoškoláky! Vřele doporučeno pro účastníky SOČ nominované na zahraniční soutěže jako první krok jejich přípravy. Pro doplnění počtu předpokládáme jednu skupinu naprostých začátečníků. Termín konání: 19.-23. září 2016, začátek v pondělí ve 12.00 hodin a konec v pátek ve 12.00 hodin. Místo konání: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně.

4.11.2015

Otevřená věda - vzdělávací aktivity pro studenty středních i vysokých škol

Vzdělávací aktivity pro studenty realizované od roku 2005 pod hlavičkou Otevřená věda. Projekt Otevřená věda, jenž je vlajkovou lodí spolupráce s mladou generací, zapojuje studenty do praktického výzkumu na AV ČR prostřednictvím studentských vědeckých stáží. Tyto stáže se konají pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků na jednotlivých pracovištích Akademie věd ČR.

30.9.2015

Krajské sítě podpory nadání

Ve všech krajích ČR vznikají Krajské sítě podpory nadání a krajské koordinační skupiny. Jejich cílem je na krajské úrovni propojit ty, kteří o talenty pečují a ty, kdo rozhodují o politikách a strategiích. Seznam krajských koordinátorů najdete http://talentovani.cz/krajske-site-podpory-nadani.

22.9.2015

Projekt Talnet

Talnet nabízí půlroční až celoroční, většinou nesoutěžní, systematické aktivity pro děti a mládež se zájmem o přírodní vědy v oborech fyzika, chemie, biologie, geografie, matematika, astronomie, a dále aktivity aplikované a multioborové. K registraci do kurzů je potřeba, aby zájemce někdo doporučil – nejlépe učitel, případně rodič nebo jiná osoba. V odůvodněných případech se může zájemce také doporučit sám.