Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Územní plánování

Další odkazy


Aktuální informace

 

25. 2. 2011

Záznam z průběhu veřejného projednání návrhu ZÚR KHK

konaného dne 1.2.2011

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

30. 11. 2010

Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji

webové odkazy na ÚAP ORP v KHK

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

28. 6. 2010

Informace o jevech ÚAP zajišťovaných KÚ KHK

aktualizovaná původní tabulka JEVY_UAP_infoStav.xls

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

23. 4. 2010

Aktualizace metodiky MINIS verze 2.2

autor: Ing. Jindřich Poláček, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

25. 2. 2010

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

zhotovitel: Ing. arch. Vlasta Poláčková - URBANISTICKÝ ATELIER UP -24

datum zhotovení: listopad/prosinec 2009

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

30. 7. 2009

MINIS – aktualizace, vydání verze č. 2.1

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek