Národní dotační programy

V rubrice Národní dotační programy naleznete aktuální informace o připravovaných a vyhlašovaných dotačních programech jednotlivých ministerstev ČR, které se týkají podpory regionálního rozvoje.

18.10.2016

Bytové domy bez bariér

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017 podprogram „Bytové domy bez bariér". Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

18.10.2016

Olověné rozvody

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017 podprogram „Olověné rozvody“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

18.10.2016

Regenerace sídlišť

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017 podprogram „Regenerace sídlišť“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

18.10.2016

Dotace na povodňové škody

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října dotační titul „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

18.10.2016

Podpora revitalizace území

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října dotační titul „Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2017“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

18.10.2016

Podpora územně plánovacích činností obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 17.října dotační titul „Územní plán“ s možností víceletého financování. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

20.4.2016

Dotace na zadržování vody v krajině

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo nový dotační program s alokaci 230 mil. Kč na podporu přirozeného zadržování vody v krajině

26.2.2016

Dotace na návesní rybníčky

Upozorňujeme žadatele o podporu z řad zástupců obcí, že kromě krajského dotačního programu 16ZPD02 je možné na obnovu a opravy návesních rybníčků žádat do 29.4. 2016 i v obdobném programu ministerstva zemědělství. Podrobnosti viz ZDE