Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeNárodní dotační programy

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017

Poslední aktualizace: 18. 10. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 18.října dotační podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017, pro obce do 3000 obyvatel. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Podpora se poskytuje v pěti dotačních titulech - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku, Podpora zapojení generací do komunitního života v obci, Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova, Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci, Podpora obnovy místních komunikací.

Cílem je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.


Více informací naleznete ZDE na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.Autor: Petr Kamenický