Semináře pro žadatele o dotace z programů pro rok 2017 zaměřených na regionální rozvoj

2. 11. 2016 Autor: Petr Kamenický

Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí účast na semináři pro žadatele o dotace ze státního rozpočtu

Národní programy pro rok 2017:

 Podpora obnovy a rozvoje venkova

 Podpora revitalizace území

 Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

 Podpora bydlení

 Podpora územně plánovacích činností obcí.

(Více informací viz další zprávy níže.)


Na co jsou programy zaměřeny? Jaké jsou podmínky podání žádosti? Na tyto a mnohé další otázky odpoví zástupci ministerstva.


Seminář se uskuteční ve třech regionech. V Olomouci je seminář pořádán ve spolupráci s Olomouckým krajem a v Ústí nad Labem s Regionální stálou konferencí Ústeckého kraje.

Praha, 9. listopadu 2016, Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. č. 6

Olomouc, 10. Listopadu 2016, BEA centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Ústí nad Labem, 22. listopadu 2016, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 2. patro, sál č. 208


Program (shodný pro všechny termíny):

9:30 – 10:00 prezence účastníků

10:00 – 12:00 prezentace národních programů, diskuze

13:00 ukončení

V případě zájmu se prosím registrujte ZDE na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.i prostřednictvím konkrétní akce v kalendáři. Z kapacitních důvodů rezervovaných místností je maximální počet 100 účastníků na každý seminář. Semináře se tedy zúčastní prvních 100 zaregistrovaných zájemců