Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociální prevencePrevence kriminality

Prevence kriminality

15. 5. 2012

Koncepce prevence kriminality na léta 2009 až 2011 v Královéhradeckém kraji

Koncepce prevence kriminality Královéhradeckého kraje na léta 2009 – 2011 byla chválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 11. září 2008.

Publikoval: Zuzana Machová

Celý článek

28. 12. 2011

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2012

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011) byl vyhlášen Program prevence kriminality na rok 2012, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

7. 9. 2011

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem v Programu prevence kriminality v roce 2011

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem v Programu prevence kriminality v roce 2011

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

2. 12. 2010

Krajský program prevence kriminality 2011 - vyhlášení

Královéhradecký kraj vyhlašuje sběr projektových žádostí obcí do dotačního programu Krajský program prevence kriminality 2011.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

2. 11. 2010

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Policií ČR se připojil k realizaci projektu „E-bezpečí“.

Jedná se o preventivní projekt zaměřený na problematiku nebezpečných komunikačních jevů, se kterými se mohou setkat uživatelé internetu a mobilních telefonů.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

20. 9. 2010

Projekt Dluhová prevence

Průběžná zpráva o realizaci projektu Dluhová prevence realizovaného v rámci Krajského programu prevence kriminality v roce 2010.

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

8. 9. 2010

Vyúčtování neinvestiční dotace krajského programu prevence kriminality v roce 2010

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem v programu prevence kriminalitya závěrečná zpráva o realizaci projektu v roce 2010

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek